PTE wypracowały dla klientów OFE w ub.r. ponad 20 mld zł zysku

Przychody powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 r. przekroczyły  2 mld zł.  PTE wypracowały w ub.r. 766 mln zł zysku,  o 5 proc. więcej  niż rok wcześniej. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 18.02.2010 r.), najlepszym wynikiem mogą się pochwalić: ING – 258 mln zł  oraz Aviva – 203 mln zł. Prawie 120 mln zł zarobiło też PTE PZU. . Paweł Pytel, prezes Aviva PTE powiedział gazecie, że  w 2009 roku zarządzający wypracowali pokaźne zyski dla klientów funduszy emerytalnych – ponad 20 mld zł. Jednak cztery towarzystwa: Warta, Allianz, Amplico i Polsat, miały w 2009 r.  zyski niższe niż rok wcześniej. Poza tym większą stratę (ponownie jako jedyna firma  na rynku) miało towarzystwo Axa (34 mln zł straty wobec prawie 9 mln zł w 2008 r.), które od lat przeznacza dużo pieniędzy na zdobycie klientów - pisze dziennik i podkreśla, że  "Amplico i Warcie niższy zysk można tłumaczyć m.in. utratą klientów (...). Kilkakrotnie więcej zarobiła zaś Nordea". Spory wzrost zysku miały też Aegon i Generali. Jednak  w opinii Jarosława Kubiaka, prezesa Aegon PTE,  na wyniki finansowe trzeba patrzeć ostrożnie, ponieważ część PTE odracza choćby koszty związane z akwizycją w czasie.
"Rzeczpospolita" twierdzi, iż nieduży wzrost zysku branży emerytalnej wynika z dość niskiej dynamiki przychodów, podczas gdy o  wiele więcej wzrosły ich koszty (o 15,2 proc., do 1,2 mld zł). Zyski odzwierciedlają też zwiększenie wydatków OFE  na akwizycję – o 21 proc., do prawie 450 mln zł. Z kolei  przychody z dwóch podstawowych źródeł dla PTE, czyli z opłaty od składki i za zarządzanie, wzrosły odpowiednio o: 6,2 proc. (1,3 mld zł) i 9,2 proc. (640 mln zł).  Wpływy za zarządzanie rosły, bo dzięki dobrej koniunkturze na giełdzie zwiększały się aktywa funduszy - tłumaczy dziennik.

ZUS zapowiada poprawę jakości obsługi klientów

Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiada zbadanie  szybkości i jakości  obsługi klientów przez ZUS. Najgorsze oddziały instytucji "pójdą do naprawy".  Koniec z budowlanką, stawiamy na jakość obsługi klientów - twierdzi   szef  ZUS-u w "Pulsie Biznesu" (Nr z 19.02.2010 r.).  Jak informuje gazeta, ZUS zapowiada spore ułatwienie dla klientów. Przedsiębiorcy już niedługo  będą otrzymywali zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do ręki, natomiast tzw. mikroprzedsiębiorcy nie będą musieli wypełniać deklaracji -  zrobi to za nich pracownik ZUS. Według "Pulsu  Biznesu", aby plan się udał, trzeba wymienić sprzęt — co trzeci z 45 tys. komputerów w ZUS jest sprzed 2001 r. Dlatego w 2010 r. zakład chce kupić 10 tys. komputerów, 13 tys. licencji na oprogramowanie i 3,4 tys. drukarek i skanerów, na które planuje wydać 65 mln zł. Z kolei na  zakup łączy telekomunikacyjnych chce wyłożyć 20 mln zł.
ZUS szuka niezależnego doradcy, który pomoże mu przygotować wizję nowego systemu i pomoże w negocjacjach (do października br. obowiązuje umowa ZUS z Asseco). Jednak według dziennika, "jeśli chodzi o główny system KSI, to współpraca z Asseco jest nieunikniona. Wstępne założenia mówią o umowie na rozbudowę systemu na 24 miesiące, a utrzymanie 12-24 miesięcy".
Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej negatywnie ZUS postrzega 57 proc. Polaków. działalność ZUS zdecydowanie dobrze ocenia tylko 1 proc. Polaków.

W 2009 r. OFE wydały na akwizytorów

W 2009 r. akwizytor funduszu otrzymał za podpisanie umowy z klientem przeciętnie 440 zł wobec 370 zł rok wcześniej. Jak szacuje "Rzeczpospolita" (Nr z 19.02.2010 r.), cena zdobycia nowego członka OFE w ub.r. zwiększyła się średnio o blisko 20 proc. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego,  towarzystwa emerytalne wydały na akwizycję w 2009 r. prawie 450 mln zł. To więcej o prawie 80 mln zł niż rok wcześniej - twierdzi dziennik. Równocześnie spadła liczba klientów, którzy pierwszy raz zapisywali się do OFE – ok. 540 tys. wobec 690 tys. w 2008 r.
. Z koeli większy ruch był na rynku wtórnym – na zmianę OFE zdecydowało się 569 tys. osób wobec 452 tys. w 2008 r. Z szacunków "Rzeczpospolitej" wynika,  że najwięcej za zdobycie klienta płaciły w 2009 r. Amplico ( 889 zł), ,PKO BP Bankowy (702 zł) oraz  Axa (656 zł). Dla porównania, w 2008 r. najwięcej akwizytorom  płaciła Warta oraz Amplico i Axa, najmniej zaś  Allianz, Aegon i Pocztylion.
W 2009 r. znaczny wzrost kosztów akwizycji zanotował zwłaszcza OFE Amplico ( fundusz tracił w ub.r.  dużo uczestników ze względu na kłopoty AIG w USA i  musiał zapewne mocniej motywować akwizytorów) –  twierdzi dziennik.
Za zdobycie klientów najmniej płaciły: Allianz, Generali i Pocztylion-Arka oraz  Polsat, który "pozyskiwał dotychczas klientów wyłącznie z losowań". Jeden pośrednik podpisał  w 2009 r. średnio umowy z 14 osobami (rok wcześniej z 8). Największą skutecznością  w pozyskiwaniu klientów wykazali się  akwizytorzy Warty. 

IKE dostępne także dla obcokrajowców

Osoby emigrujące za granicę, które przestają być podatkowymi rezydentami, jak też obcokrajowcy przebywający w Polsce, będą mogli odkładać pieniądze na indywidualnych kontach emerytalnych - podaje "Parkiet"(Nr z 19.02.2010 r.). Zgodnie z wymogami Komisji  Europejskiej, nowela przepisów w tej sprawie wchodzi właśnie w życie. Przepisy porządkują zasady wypłat transferowych i choć wprost tego z noweli nie widać, pomogą ściągać podatek Belki. Jak podkreśla gazeta,   w noweli rozbudowano sprawozdawczość instytucji finansowych oraz dołączono  przepisy dotyczące zwrotu pieniędzy z IKE, czyli wypłat przed osiągnięciem wymaganego wieku (60 lat lub 55 dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury).
Członkowie pracowniczych programów emerytalnych, po zmianie pracodawcy, chcą często wcześniej wyciągnąć pieniądze z PPE. Transferują je wtedy do IKE i dopiero stamtąd dokonują zwrotu środków. W takiej sytuacji muszą opłacić podatek Belki. Zdaniem Agnieszki Łukawskiej  z Legg Mason TFI, przy transferze środków z PPE do IKE będzie trzeba teraz bardzo dokładnie wykazać, jaka część pieniędzy pochodzi ze składek, a jaka z zysków. 
Zmiany nie ożywią rynku IKE. Do tego potrzebne byłyby nowe zachęty, zwłaszcza ulga w PIT  - pisze "Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT