PTE zarobiły w 2012 r. 716,4 mln zł netto

W 2012 r. Powszechne Towarzystwa Emerytalne  zarobiły łącznie 716,4 mln zł  netto, a więc o 16 proc. więcej  niż przed rokiem - pisze "Parkiet"(Nr z22.05.2013 r.) Według dziennika, żadne PTE (z funkcjonujących 14-u towarzystw)  nie odnotowało straty, gdy rok wcześniej  miała je jeszcze AXA i Warta. Przy tym 50 proc. zysku całej branży wypracowało  dwóch największych graczy: ING i Aviva, a  70 proc. czterech: ING, Aviva, PZU, Amplico. Z kolei zysk brutto wyniósł  885 mln zł i był o 15 proc. wyższy niż w 2011 r. Gazeta podkreśla  spadek wysokości przychodów PTE -  "ubiegły rok był bowiem pierwszym pełnym rokiem, gdy do OFE wpływała składka 2,3 proc., a nie 7,3 proc., jak jeszcze do połowy 2011 r. (...)  obniżenie składki było połączone z zakazem akwizycji". Ponadto, przychody towarzystw wynikające z zarządzania OFE obniżyły się  o 10 proc., do mniej niż 1,5 mln zł;  wpływy z opłaty od składki obniżyły się aż o prawie 50 proc., do ok. 290 mln zł. Natomiast o  3-proc.  – do 1,05 mld zł - wzrosły  dochody PTE  z  opłat  za zarządzanie aktywami. "P" zauważa, iż  "10-proc. spadek przychodów ogółem wiązał się jednak z obniżką o prawie jedną trzecią kosztów.(...) przede wszystkim dzięki obniżeniu wydatków na akwizycję".
PTE  od 2000 do 2012 r. pobrały od swoich klientów w formie opłat prawie 18 mld zł. W tym przychody z dwóch podstawowych opłat, jakie pobierają (od składki i za zarządzanie aktywami), sięgnęły 16,8 mld zł.  Koszty obowiązkowe PTE w omawianym czasie  wyniosły 5,5 mld zł - informuje "Parkiet". Koszty akwizycji  stanowiły  4,2 mld zł, a zysk k techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami wyniósł  4,9 mld zł.

Specjalistyczne archiwum  przechowujące  dokumentację  osobową  i płacowej będzie zlikwidowane 

Resort kultury likwiduje specjalistyczne archiwum zajmujące się przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej. Utrudni to udowodnienie prawa do świadczeń milionom ubezpieczonych - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.05.2013 r.). Według gazety, Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,   15 maja br. podpisał rozporządzenie w tej sprawie. W opinii "DGP", likwidacja milanowskiego archiwum będzie mieć wpływ na życie milionów przyszłych emerytów i rencistów - tutaj  trafiały  archiwa likwidowanych firm i zakładów pracy;  były udostępniane kartoteki płacowe czy dokumentacja osobowa upadłych przedsiębiorstw, które nie miały środków na opłacenie komercyjnych archiwów. "Dzięki niemu tysiące ubezpieczonych mogło odnaleźć np. świadectwa pracy lub karty płac i udowodnić swoje prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń. Teraz będzie to znacznie trudniejsze, bo bez udokumentowanego okresu zatrudnienia ZUS nie wypłaci zainteresowanym pieniędzy" - pisze dziennik. W sumie w Milanówku umieszczono 3,9 km bieżących dokumentacji pracowniczej, a następne 1,5 km czeka w kolejce. Także tam miały trafić 2 km dokumentacji upadłego prywatnego archiwum Heban z Radomska, które samo zbierało dokumenty innych nieistniejących przedsiębiorców. W  miejsce likwidowanego archiwum ma powstać Archiwum Państwowe w Warszawie, która przejmie dokumenty znajdujące się już w Milanówku. Jednak - podkreśla "DGP" - nowa jednostka będzie je gromadzić tylko w przypadku  "stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek pracodawcy podlegającego wpisowi do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej, niemożności zapewnienia środków na dalsze przechowywanie dokumentacji".
Eksperci radzą więc - pisze gazeta -  aby w domu  gromadzić dokumenty  potwierdzające zatrudnienie, w tym  roczne druki ZUS RMUA z  informacją o wysokości odprowadzonych składek.

Fundusz Rezerwy Demograficznej zasili Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kwotą 2,5 mld zł

W 2013 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2,5 mld zł. Kwota ma  być przekazana do funduszu emerytalnego jednorazowo albo w ratach - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.05.2013 r.), powołując się na projekt rozporządzenia rządu. Przedstawione efekty planowanej operacji zostały uwzględnione w ustawie budżetowej na rok 2013 r. - pisze  gazeta. I  przypomina, iż  w trakcie prac nad budżetem na 2013 r., bez zmiany planu finansowego FUS i FRD, minister finansów otrzymał upoważnienie do udzielenia FUS, ze środków budżetu państwa, pożyczki w wysokości do 12 mld zł, tj. o ok. 7,2 mld zł wyższej niż w planie finansowym.  "FUS do końca kwietnia br. otrzymał już pożyczki w łącznej wysokości 5.330 mln zł, czyli o ok. 530 mln zł wyższej niż ujęta w planie finansowym FUS" - napisano w projekcie  rozporządzenia rządu". Zaś przekazanie 2,5 mld zł z FRD do FUS " nie będzie miało znaczącego wpływu na kwotę państwowego długu publicznego" - wynika z  projektu.  Według bieżących  szacunków  resortu finansów - zauważa "Rz" -  stan FRD na koniec 2013 r.  powinien wynieść ok. 17,8 mln zł.

UFG  utworzył  PPE


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny utworzył  pracowniczy program emerytalny. Pracownicy otrzymali do wyboru pięć funduszy inwestycyjnych z TFI PZU - donosi  "Rzeczpospolita"(Nr z 21.05.2013 r.). UFG  zdecydował się na wpłacanie do programu składki podstawowej na poziomie 6 proc. miesięcznego  wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż  1000 zł, miesięcznie. Pracownik może zadeklarować wpłatę składki dodatkowej na poziomie nie niższym niż 50 zł, miesięcznie - pisze dziennik.
Według Elżbiety Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), .decyzja o utworzeniu PPE wynikła z chęci zamiany  motywacyjnego systemu  wynagradzania - premie - na bardziej stymulujący. "Zachowaliśmy nagrody tylko za specjalne osiągnięcia" – tłumaczy w gazecie  prezes UFG. PPE może objąć  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  na umowę o pracę. Od pracownika zależy więc czy do programu przystąpi. Warunkiem przystąpienia jest zatrudnienie w UFG minimum od sześciu miesięcy. "Zakładam, że ze 150 pracowników przystąpić zdecyduje się ok. 80 proc. z nich" – mówi prezes UFG.
Pracowniczy program emerytalny UFG ma wystartować w  czerwcu  br.; od 15 maja br.  fundusz zbiera deklaracje pracowników o przystąpieniu - pisze "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT