Państwo chce interwencji w polityce inwestycyjnej OFE

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym ma  związek z OFE - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 24.02.2009 r.), informując iż emitowane przez Skarb Państwa na potrzeby KFD  obligacje mają być kierowane do funduszy emerytalnych, a  w  projekcie ustawy ma być zapis o obowiązkowym zakupie obligacji tego typu przez fundusze. Według noweli, OFE w pierwszej kolejności musiałyby inwestować w budowę dróg. Jak zauważa gazeta, pomysł ten jest  krytykowany przez przedstawicieli funduszy, którzy uważają, że jest to daleko idąca ingerencja państwa  w politykę inwestycyjną tych  firm.  Grzegorz Zubrzycki, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Allianz twierdzi, że o inwestycjach powinny decydować względy rynkowe, a nie państwowe regulacje.

OFE apelują o więcej czasu na dostosowanie opłat

Komitet Stały Rady Ministrów ma 26 lutego br. zająć się projektem nowelizacji ustawy o otwartych funduszy emerytalnych,  której głównym założeniem jest obniżenie opłat pobieranych przez OFE - informuje "Parkiet"(Nr z 24.02.2009 r.). Według dziennika,  Ministerstwo Pracy  po konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF)planuje wprowadzić w projekcie dłuższy czas na dostosowanie statutów OFE - z 30 dni do 90 dni. Tymczasem - twierdzi gazeta - przeciwne wprowadzaniu takich szybkich zmian są fundusze emerytalne. Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) uważa, że jeśli zmiany w opłatach zostaną wprowadzone w ciągu roku, zmiany te mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.

ZUS powinien umorzyć składki od osób na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?

Rzecznik praw dziecka i posłowie apelują do rządu, aby poparł umorzenie wszystkich składek, jakich żąda ZUS od osób prowadzących firmy i przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.- pisze "Gazeta Prawna"(Nr z 23.02.2009 r.). Projekt  nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) przewiduje m.in. zwolnienie osób pobierających zasiłek macierzyński i mających tzw. inny tytuł ubezpieczenia (najczęściej działalność gospodarczą) z obowiązku opłacania składek do ZUS z tego innego tytułu. Podobne zwolnienie ma objąć osoby na urlopach wychowawczych, pod warunkiem, że zawieszą w okresie jego pobierania działalność. Osoby te nabędą wtedy prawo do opłacanych z budżetu składek na emeryturę i rentę oraz nie będą musiały odprowadzać składek do ZUS z tytułu prowadzonej firmy,  a  zapłacą wyłącznie składkę zdrowotną - pisze dziennik. Projekt przewiduje też umorzenie zaległych, zdaniem ZUS, składek takich osób za okres od 1999 roku. składek, ale nie osób, które przebywały na urlopach wychowawczych, ale wyłącznie tych kobiet, które otrzymywały zasiłek macierzyński. Z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podkreśla, że  w Sejmie jest już zgłoszony projekt ustawy zwalniający z obowiązku opłacania składek za poprzednie lata zarówno przez te osoby, które były na urlopach macierzyńskich, jak i wychowawczych.

Różne strategie inwestycyjne OFE dają szansę na wyższą emeryturę

Ministerstwo Pracy odłożyło wprowadzenie możliwości inwestowania w fundusze emerytalne o różnym profilu inwestycyjnym, chociaż  dałoby to  emerytury wyższe nawet o 10 proc.- podaje "Gazeta Prawna"(Nr z 24.02.2009 r.). Według dziennika, taka możliwość lokowania środków w fundusze emerytalne o różnych strategiach inwestycyjnych będzie wprowadzona dopiero na kolejnym etapie zmian przepisów dotyczących II filara. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na razie ograniczyło się bowiem do wprowadzenia dwóch najprostszych z anonsowanych zmian w systemie: zmniejszenia opłaty od składek (do 3,5 proc.) i wprowadzenia limitu opłaty za zarządzanie (po przekroczeniu przez fundusz 20 mld zł ma ona już nie być pobierana).  Na razie wiadomo tylko, że dostaniemy możliwość wyboru trzech funduszy zamiast jednego. Fundusz A odpowiadałby profilem inwestycyjnym obecnemu, B - byłby bezpieczny, a C - dynamiczny. Jak pisze "Prawna",  wprowadzenie możliwości wyboru między trzema funduszami - jak chce tego resort pracy - poprawiłoby o około 10 proc. emeryturę mężczyzn i około 4 proc. emeryturę kobiet w stosunku do obecnej sytuacji. Zaś różnica między danymi dla kobiet i mężczyzn to efekt tego, że te pierwsze krócej oszczędzałyby w funduszu dynamicznym, a w długim okresie agresywna polityka inwestycyjna daje lepsze rezultaty. Z kolei wprowadzenie wyłącznie funduszu bezpiecznego byłoby błędem, bo ostatecznie aktywa byłyby o ponad 6 proc. niższe.

PTE  zarobiły w ub.r. o 5 proc. więcej

W 2008 r. PTE zarobiły 730 mln zł  na czysto, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 30 mln zł mniej- donosi  "Rzeczpospolita"(Nr z 24.02.2009 r.) - wynika  z. danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zysk netto PTE wzrósł więc  tylko o 5 proc., gdy w 2007 r. o 14 proc., a w 2006 r. o 31 proc.- szacuje gazeta. Według dziennika, w ub.r. stratę miało tylko jedno towarzystwo emerytalne – Axa PTE.  Niższy zysk niż przed rokiem miały też: Warta, Nordea, Aegon oraz CU. Sporo wyższy zysk miał AIG i Pocztylion-Arka. Najwyższy zysk miał jak zwykle ING (238 mln zł), a w sumie wynik trzech największych PTE to około 530 mln zł.
Przychody PTE w 2008 r. wyniosły 1,9 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż w 2007 r. O ile przychody z opłat od wpłacanych składek wzrosły o 17 proc., do 1,23 mld zł, o tyle te wynikające z zarządzania aktywami sięgnęły 585,7 mln zł i były o 0,9 mln zł niższe niż rok wcześniej. To efekt spadku aktywów o 1,8 mld zł  do 138 mld zł na koniec 2008 r. Dziennik podkreśla, że jeśli wejdzie w życie nowela ustawy zmieniająca wysokość tych opłat pobieranych przez OFE przygotowana przez resort pracy, to przychody PTE uszczuplą się o kilkaset mln zł rocznie.

Nowe stawki składki wypadkowej

Od 1 kwietnia br. zmieniają się stawki składki wypadkowej.  Nowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2010 roku - informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 24.02.2009 r.).  Według dziennika, składka będzie zróżnicowana w zależności  od liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz od  rodzaju prowadzonej działalności. Poszczególnym rodzajom biznesu są bowiem  przypisane określone procentowo składki, które reguluje wydawane  co roku specjalne rozporządzenie. Aktualne rozporządzenie zostało wysłane do konsultacji społecznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT