Pieniądze osób w wieku przedemerytalnym z OFE do ZUS ?

Premier Donald Tusk powiedział podczas konferencji prasowej, że rząd  nie pracuje nad zmianami systemu emerytalnego w II filarze i nie planuje takich zmian w najbliższej przyszłości - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 24.02.2012 r.). W opinii gazety, jest to   reakcja premiera  na czwartkową wypowiedź wicepremiera Waldemara Pawlaka, który powiedział, że ma "dużo większe wątpliwości dotyczą tego systemu opartego o rozwiązania kapitałowe". Premier podkreślił, iż " temat likwidacji OFE nie jest w tej chwili rozważany". Według dziennika,  "zarówno minister finansów, jak i minister pracy zapowiedzieli przegląd prawa dotyczącego OFE za dwa lata, czyli trzy lata po tym jak w 2011 r. obniżono wysokość składki przekazywanej do tych instytucji".
Gazeta  podaje, powołując się na  Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy, że  w maju-czerwcu br. rozpoczną się pracę na projektem ustawy, który ureguluje sposób wypłacania emerytur z II filara. Przedstawiciele  rządu myślą o przekazywaniu  pieniędzy osób w wieku przedemerytalnym do ZUS.

Świadczenia emerytalne dla wojskowych nadal przyznawane przez wojskowe zakłady emerytalne

Renty, emerytury oraz świadczenia dla rodzin żołnierzy zawodowych nadal będą przyznawane przez wojskowe zakłady emerytalne - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(.24.02.2012 r.), powołując się na  właśnie  opublikowane rozporządzenie  ministra obrony narodowej z 10 lutego br. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia (Dz.U. poz. 194).  Rozporządzenie   wejdzie  w życie 7 marca br. W opinii gazety, to właśnie zakłady emerytalne będą musiały zgodnie  z  nowymi przepisami  zbadać uprawnienia emerytalne, ocenić je oraz wyliczyć wysokość świadczeń pieniężnych dla żołnierzy. "Obowiązek ten mają wypełnić na podstawie dokumentów, zeznań świadków oraz samego zainteresowanego. W przypadku wystąpienia różnic między złożonymi dokumentami albo w razie wątpliwości co do zgodności dowodów ze stanem faktycznym, ich wiarygodności lub autentyczności wojskowy organ emerytalny sam przeprowadzi postępowanie wyjaśniające" - pisze "DGP".  Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wątpliwości zakład wyda decyzję w sprawie zaopatrzenia emerytalnego z . określeniem  rodzaju  świadczenia oraz jego wysokości i sposobu wyliczenia. Dokument ten ma  także wskazywać datę, od której przysługuje świadczenie - wyjaśnia gazeta.. Jeżeli jednak okaże się, że żołnierz nie ma na swoim koncie co najmniej 15 lat służby uprawniających do cząstkowej emerytury,  zakład nie może wydać decyzji o przyznaniu emerytury wojskowej. Wówczas były żołnierz może się ubiegać o świadczenie podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). O takiej możliwości zakład emerytalny musi go powiadomić.

Nadal pomostówki dla zatrudnionych w tzw. szczególnych warunkach


Zatrudnieni w szczególnych warunkach mogą liczyć na emeryturę pomostową, nauczyciele na świadczenie kompensacyjne, pozostali skorzystają ze świadczeń przedemerytalnych, a w razie utraty zdrowia także renty - pisze  "Rzeczpospolita"(Nr z 27.02.2012 r.)."W przepisach ciągle jest wiele możliwości uzyskania wcześniejszego świadczenia, które może pomóc im przetrwać do późniejszej emerytury" - twierdzi dziennik. Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pracownicy, którzy przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą się starać o przyznanie okresowej emerytury pomostowej – kobiety po osiągnięciu 55 lat, a mężczyźni – 60. "Warunkiem jest jednak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze także po 31 grudnia 2008 " - podaje gazeta. W opinii dziennika,  nowe przepisy znacznie  ograniczyły listę zawodów uprawniających do tego świadczenia. . Przywileje zachowali m.in. hutnicy czy maszyniści i kierowcy pojazdów w transporcie publicznym.
Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", warunkiem przyznania świadczenia jest "opłacanie specjalnej składki od pensji takiego pracownika na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie gwarantuje to jednak przyznania takiej emerytury".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT