Podniesienie wieku emerytalnego kobiet wpłynie na wzrost wysokości ich emerytur

W najbliższym czasie wiek emerytalny dla kobiet podniesie aż 18 z 34 państw należących do OECD, ale  nie Polska. W efekcie Polki będą mogły nadal przechodzić na emeryturę w 60. r. życia i dostawać na emeryturze tylko jedną czwartą ostatniej pensji - ostrzega  "Gazeta Wyborcza"(Nr z 06.05.2011 r.). Wioletta Kociszewska, dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych Deutsche Bank PBC podkreśla, ze emerytury kobiet są obecnie niższe średnio o jedną trzecią niż emerytury mężczyzn, a powodują to niższe płace pań względem panów, ale przede wszystkim szybsze przechodzenie ich  na emeryturę . Jak podaje 'GW", według rządowych prognoz, dwudziestolatka, która właśnie wkracza na rynek pracy, w 2050 roku będzie mogła liczyć na emeryturę w wysokości jednej czwartej ostatniej pensji. "Wpływ na te dysproporcje ma również macierzyństwo - pisze gazeta. Jak powiedziała "Wyborczej"  Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków pracy PKPP Lewiatan,  "urodzenie, a następnie wychowanie dziecka sprawia, że w trakcie urlopu wychowawczego do ZUS odprowadzana jest niższa składka (...) w nowym systemie różnice pomiędzy ostatnią pensją a emeryturą będą jeszcze większe. Wszystko przez starzenie się społeczeństwa".
ZUS szacuje, iż w 2060 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym (ponad 64 lata) wzrośnie o prawie 90 proc., a liczba pozostałych obywateli spadnie o ok. 40 proc., co  wpłynie bezpośrednio  na wysokość wypłacanych przez państwo emerytur. Zgodnie z wyliczeniami rządu do 2060 roku stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji, spadnie dwukrotnie. Wprowadzone zmiany w OFE zwiększą przyszłe emerytury zaledwie o ułamek procentu - ostrzega "GW".. Podobne zmiany demograficzne czekają wszystkie rozwinięte kraje.
W opinii Małgorzaty Rusewicz,  jeżeli kobiety chcą mieć wyższe emerytury, muszą dłużej pracować." Z każdym rokiem pracy wzrost emerytury jest wyższy, bo z wiekiem szybciej obniża się przeciętna trwania życia. (...) Kobieta, odraczając odejście z pracy o pięć lat (do 65 lat), zwiększa swoją emeryturę o blisko 36 proc.

Środki otrzymane z IKZE, zarówno wypłaty, jak i zwroty, będą opodatkowane

Zmiany w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych polegają  na możliwości założenia dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wpłat na to konto - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.05.2011 r.). Według resortu finansów,  przepisy nowelizujące ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych dotyczące zasad funkcjonowania IKZE nie przewidują w okresie oszczędzania możliwości wypłaty środków zgromadzonych na tym koncie. Opodatkowaniu zaś "będzie podlegał zwrot całkowity z IKZE, czyli wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego" - pisze gazeta. Według dziennika, wypłaty te stanowić będą "przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 307 z późn. zm.), tj. przychody z innych źródeł". W opinii  MF, środki otrzymane z IKZE, zarówno wypłaty, jak i zwroty, będą opodatkowane. "Oznacza to, że opodatkowaniu będą podlegały kwoty wyższe niż te, które były odliczane od dochodu. Pierwsze wypłaty z IKZE mogą nastąpić już po upływie 5 lat od wejścia w życie nowych przepisów. Natomiast zwroty środków mogą nastąpić jeszcze wcześniej, np. w przypadku zerwania umowy" - podkreśla "DGP".

Coraz mniejsza lista chętnych do złożenia wniosku do TK zaskarżającego zmiany w OFE

Maleje liczba chętnych do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w związku z obniżką składki do OFE - informuje "Parkiet" (Nr z 05.05.2011 r.). Obecnie już tylko ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza (PJN) zapowiada, że złoży do TK wniosek w sprawie zmian w OFE,  a jeszcze na początku kwietnia br. wiele instytucji i organizacji  zapowiadało,  że złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności nowego prawa z ustawą zasadniczą. Dziennik przypomina, iż nowa ustawa o OFE  weszła w życie  z dniem 1 maja br.
Jednak  aby taki wniosek mogła złożyć opozycja, potrzeba 50 podpisów, a tylu posłów nie ma PJN. Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa PJN  zapowiada - pisze gazeta - że będzie szukać poparcia posłów innych partii. Chodzi tu zapewne przede wszystkim o parlamentarzystów lewicy. Tymczasem  SLD samodzielnie nie chce składać wniosku, mimo że takie informacje wcześniej się pojawiały. Anna Bańkowska z SLD mówi teraz iż "nigdy nie było takiego pomysłu w klubie". Według gazety, z  pomysłu składania wniosku do Trybunału wycofało się Prawo i Sprawiedliwość, a z zapowiadających ten krok  organizacji pracodawców i związkowców,  tylko „Solidarność” analizuje pomysł zaskarżenia nowego prawa. Natomiast z  prośbą o reakcję do RPO wcześniej już zwrócił się Leszek Balcerowicz, jeden z największych przeciwników zmian w OFE. "W biurze prasowym RPO poinformowano nas, że sprawa jest analizowana i na tym etapie nic jeszcze nie można odpowiedzieć" - pisze "Parkiet". Z kolei Maciej Grelowski z BCC twierdzi w gazecie, iż "organizacja podpisze się pod inicjatywą, która będzie miała realne szanse na powodzenie".

Emerytury  mundurowe  nadal dla młodych

Z najnowszych  danych GUS wynika, iż 6,5 tys. mundurowych emerytów nie skończyło jeszcze 40 lat, zaś  44 tys. nie ma nawet pięćdziesiątki - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.05.2011 r.). Według dziennika, prace nad reformą służb mundurowych trwają już trzeci rok i wszystko wskazuje, iż w tej kadencji Sejmu nie uda się więc wprowadzić żadnych zmian. Kolejne spotkanie przedstawicieli rządu ze związkami reprezentującymi służby zaplanowano dopiero na 26 maja br. - twierdzi "DGP". W opinii gazety, na   braku reformy tracą podatnicy, budżet i same służby.  A świadczenia mundurowych są wyższe niż w ZUS czy KRUS. Po krótkiej, 15-letniej służbie wynoszą około one 2 tys. zł, a średnio - 2,9 tys. zł, podczas gdy wysokość średniej cywilnej  emerytury  po 30 latach pracy kształtuje się na poziomie  1,8 tys. zł - podaje dziennik.  "DGP" podkreśla, iż. na tym nie koniec przywilejów emerytalnych mundurowych. Albowiem emeryci mundurowi  mogą także  dorabiać praktycznie bez ograniczeń - zauważa gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT