Polacy bez nawyku oszczędzania na emeryturę ?

Polacy niechętnie odkładają  pieniądze, a już na pewno nie odkładają wiele na emeryturę - informuje "Puls Biznesu" (Nr z 17.08.2012 r.). Jesteśmy najmniej skłonni do tego z 15 krajów objętych badaniem jednej z firm doradczych. Według gazety, statystyczny Polak przez ostatni rok odłożył jedynie 260 zł. Jest to  jedna z najmniejszych rocznych średnich przyrostów oszczędności rodaków od początku transformacji - pisze "PB". Tymczasem konsumujemy po staremu i naszą  konsumpcję finansujemy z oszczędności. Place nasze nie wzrosły, podobnie jak zatrudnienie - dodaje gazeta.
W opinii dziennika, przyczyna  spadku skłonności do odkładania środków emerytalnych jest niejednoznaczna. W związku z kryzysem w strefie euro spadły indeksy giełdowe, tym samym skurczyły się więc  oszczędności lokowane w OFE czy funduszach emerytalnych.
Ponadto - jak pisze 'Puls Biznesu" - obniżenie od dwie trzecie od 2011 roku składki do OFE, także skutkuje zmniejszeniem oszczędności.

Mocny spadek transferów do OFE

Według  danych ZUS, w ostatnich miesiącach nieco ponad 2 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny na inny – pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 22.08.2012 r.). Jeszcze w lutym br. OFE zmieniło nieco ponad 100 tys. osób, w maju br. już tylko ponad 12 tys., a w sierpniu br. zaledwie 2,1 tys. członków - podaje dziennik. I tak, w sierpniowym transferze najwięcej nowych klientów od konkurencji pozyskały fundusze: ING,  Generali oraz PZU Złota Jesień. Z kolei najwyższe ujemne saldo należy do funduszy: Aviva, Allianz oraz Aegon.- informuje gazeta.  Dlaczego z  transferu na transfer zmniejsza się liczba osób, które zmieniają jeden fundusz na inny ? Według "Rz", wpływ  na to ma zakaz akwizycji do funduszy emerytalnych wprowadzony z początkiem br.
"Wysoki wynik w lutym to efekt dokonania zmian OFE przez klientów jeszcze pod koniec 2011 r., gdy działali akwizytorzy funduszy. Obecny spadek jest dużo większy niż oczekiwali niektórzy przedstawiciele branży" - twierdzi gazeta.
Zapisanie się do funduszu emerytalnego możliwe jest tylko drogą korespondencyjną,  zarówno dla tych, które robią to po raz pierwszy, jak i tych, które chcą zmienić OFE na inny.
Według ekspertów - pisze "Rz" -  zakaz aktywnej akwizycji do OFE i obecne wyniki transferów potwierdziły, że dotychczasowa skala transferów kryła wiele nieprawidłowości.

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę konieczne na zapewnienie podstawowych potrzeb na emeryturze

Całkowita wartość  oszczędności Polaków, uwzględniając pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, sięga 1 biliona złotych, słabo na tle innych krajów.  Jak podaje  "Rzeczpospolita"(Nr z 20.08.2012 r.),  powołując się na  analizy BGŻOptima, Polacy zgromadzili blisko 500 mld zł oszczędności w depozytach. I tak, "średni depozyt na jednego mieszkańca w Polsce to 2,8 tys. euro (czyli niecałe 12 tys. złotych), podczas gdy w Belgii to 25,6 tys. euro (107 tys. zł), w Wielkiej Brytanii ponad 23 tys. euro (ok. 96 tys. zł.), w Niemczech 21 tys. euro (ok. 88 tys. zł), w Irlandii 14 tys. euro (ok. 59 tys. zł), a w Czechach 6,7 tys. euro (czyli ponad 28 tys. zł)". Według gazety,  w  przeciwieństwie do mieszkańców innych krajów, Polacy od lat preferują lokaty nad konta oszczędnościowe. Lokaty stanowią obecnie 51 proc. zgromadzonych oszczędności, podczas gdy w na przykład w Holandii czy Belgii to tylko 14 proc., w Niemczech i Francji – nieco ponad 20 proc.
W opinii "Rzeczpospolitej", która powołuje się na badanie zlecone przez firmę ubezpieczeniową Aegon,  spośród przebadanych przez firmę w dziewięciu krajach,  polskie społeczeństwo jest najbardziej pesymistycznie nastawione do przyszłości emerytalnej. Blisko 66 proc. Polaków  uważa, że  nie będzie w stanie prowadzić wygodnego życia po przejściu na emeryturę. Optymistami w tym zakresie jest tylko 23 proc. respondentów.
Weronika Dejneka, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych w PZU Życie twierdzi, iż Polacy mają świadomość  konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę, ale nie zdają sobie sprawy. że "dodatkowe oszczędzanie nie jest wyłącznie kwestią utrzymania dotychczasowego poziomu życia – stawką jest możliwość zapewnienia podstawowych potrzeb i tym samym godna egzystencja na emeryturze".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT