Polacy powinni więcej oszczędzać na emeryturę

Płacona dzisiaj składka  emerytalna będzie oznaczała świadczenie na poziomie 40 – 60 proc. ostatniej płacy – ostrzega „Rzeczpospolita” (Nr z  25.08. 2008 r), powołując się na Aleksandrę  Wiktorow, byłą prezes ZUS. Jak wynika z wyliczeń resortu pracy,   aby emerytura stanowiła 100 proc. ostatniego wynagrodzenia, już dziś Polacy powinni oszczędzać o 50 – 300 proc. więcej niż obecnie. Dziś co miesiąc na konto w ZUS i OFE trafia w sumie 19,52 proc. wynagrodzenia każdego pracującego – podaje dziennik. Licząc według dotychczasowych zasad, emerytura to 55 – 59 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, co daje aż 60 – 70 proc. ostatniego wynagrodzenia. Nowe emerytury wypłacane z ZUS i z OFE mogą być proporcjonalnie niższe. Według Agnieszki Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy, ich wysokość będzie zależała od czasu pracy. Jeśli ktoś będzie pracował do 65. roku życia, to emerytura z nowego systemu będzie taka sama jak ze starego. Teraz zaś  wysoka stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniej płacy) jest skutkiem uwzględniania przy obliczaniu emerytury tzw. części socjalnej, niewynikającej z wysokości zarobków czy składek. Resort pracy szacuje, że  jeśli 25-letnia kobieta zaczęłaby pracę w 2009 r. i przez 35 lat otrzymywałaby przeciętną płacę, to jej emerytura (łącznie z OFE i ZUS) wyniosłaby nieco ponad  41 proc. ostatniej pensji. Jej rówieśnik z podobnymi zarobkami, ale ze stażem zawodowym dłuższym o pięć lat, może liczyć już na ok. 57 proc. swojej ostatniej pensji.

Stracą renty strukturalne?

Brak wyobraźni legislatorów może spowodować, że część rolników nie skorzysta z rent strukturalnych, a niektórzy je utracą – alarmuje „Rzeczpospolita” (Nr z  25.08. 2008 r).  Obecnie korzysta z nich około 60 tys. osób, z czego 52,4 tys. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2006 i jak dotychczas 6,5 tys. w ramach PROW 2007 – 2013. Łącznie ma ich być w tej nowej puli kolejne 50 tys. Tymczasem  w wyniku  weryfikacji, niektóre decyzje o przyznaniu rent unieważniono, powołując się na § 20 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.  Przepis ten przewiduje, iż jeśli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie renty strukturalnej zostanie ustalone, że wnioskodawca nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego, jego współwłaścicielem wraz z małżonkiem ani właścicielem takiego gospodarstwa nie jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawia przyznania renty strukturalnej.  Według gazety, która powołuje się na AriMR, w  sądach  jest obecnie 28 spraw dotyczących rent strukturalnych. Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa, które jest autorem wspomnianego rozporządzenia, ogranicza bowiem prawo do renty strukturalnej jedynie do właściciela lub współwłasności małżeńskiej, i agencja też się musi do tego stosować – mówił w sądzie.

Dywidenda dla OFE niewiele ponad 1 mld zł

Fundusze emerytalne z dywidend wypłaconych przez spółki giełdowe z zysku za ubiegły rok dostaną niewiele ponad 1 mld zł – podaje Rzeczpospolita” (Nr z  26.08. 2008 r). Według gazety,  tylko dwa największe fundusze - Commercial Union i ING szacują, że uzyskają z tego tytułu ponad 0,5 mld zł. I tak, najwyższą dywidendę wypłacił funduszom w tym roku Bank Pekao SA - 210 mln zł. Dziennik zauważa, że OFE mają dużo akcji tego banku - wartość inwestycji funduszy ememrytalnych w jego akcje na koniec czerwca 2008 r. wyniosła ok.. 3,6 mld zł. Natomiast ubiegłoroczny lider inwestycji emerytalnych  - KGHM Polska Miedź w tym roku wypłacił OFE  205 mln zł.
W opinii Adama Kałdusa, dyrektora biura inwestycji w Bankowym PTE, środki z dywidend stanowią dla funduszy dodatkowe pieniądze na inwestycje.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT