Polacy rezygnują z IKE

Polacy rezygnują z indywidualnych kont emerytalnych (IKE). Z roku na rok zmniejsza się liczba zakładanych indywidualnych kont emerytalnych, a nowe są likwidowane - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.03.2010 r.),  powołując się na   dane  Komisji Nadzoru Finansowego. I tak  w 2009 r. założono 42,3 tys. IKE, w 2008 r. 55 tys. kont , a w 2007 r. 121 tys. kont. Dziennik pisze, iż w opinii ekspertów  powodem tego jest brak świadomości Polaków o potrzebie oszczędzania na emeryturę w II filarze  oraz kryzys gospodarczy. Zdaniem Rafała Antczaka, wiceprezesa Deloitte'a ,  klientów mogła zniechęcić także niska stopa zwrotu IKE (uważali  że w inny sposób mogą zarobić więcej). Poza tym,  część osób korzysta z ubezpieczeń emerytalnych w miejscach pracy.
W opinii prof. Marka Góry, współautora reformy systemu emerytalnego w 1999 r.,  Polacy bywają zagubieni w chaosie informacji. Jego zdaniem  pomocna okazałaby się edukacja ekonomiczna i pokazywanie, że dodatkowe oszczędzanie jest potrzebne i opłacalne.

Mniejsze prowizje od składki, ale zniesione limity opłat za zarządzanie

Z początkiem 2010 r.  spadły prowizje pobierane przez otwarte fundusze emerytalne (OFE). Jednak część przyszłych emerytów zapłaci wyższą opłatę za zarządzanie - pisze  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 23.03.2010 r.).   Wprawdzie z  7 do 3,5 proc. spadła opłata od składki  oraz  ograniczona została też prowizja za zarządzanie dla największych funduszy, to  ustawa zniosła jednak limit opłat, jakie fundusze mogą pobierać za zarządzanie pieniędzmi klientów, a miały one obowiązywać do końca roku i były zapisane w statutach OFE - zauważa dziennik. Dzięki tej zmianie OFE zarobią w 2010 r. o 118 mln zł więcej. Przyszli emeryci zaczną  mniej płacić za zarządzanie dopiero od 2011 r.- podkreśla "Wyborcza".  Trzy OFE - Amplico, Generali i ING - wystąpiły o zniesienie zapisanych w swoich statutach limitów. I wszystkie tę zgodę Komisji Nadzoru Finansowego dostały  w listopadzie 2009 r. Jak powiedział "wyborczej" Łukasz Dajnowicz z KNF, " zapisy o limitach zniosła ustawa, Komisja musiała to zatwierdzić". Z kolei Paweł Wróbel, rzecznik Generali powiedział, że "opłaty za zarządzanie nie podnieśliśmy, znieśliśmy tylko limit, który i tak by zniknął z końcem tego roku".  Natomiast Grzegorz Chłopek wiceprezes towarzystwa ING twierdzi, iż "zmieniono warunki gry i musieliśmy się do nich dostosować." Jego zdaniem nie można rozdzielać opłaty od składki od opłaty za zarządzanie.

Przedłużają sie prace nad nowelizacją ustawy o systemie emerytalnym

 Przesuwa się termin zakończenia prac nad projektem ustawy zmniejszającej składkę do OFE z 7,3 proc. do 3 proc. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu pracy projekt ten miał w tym tygodniu stanąć na Komitecie Stałym Rady Ministrów, ale utknął w konsultacjach międzyresortowych. Ministerstwo Pracy przewiduje, że rząd nad tym projektem ustawy zajmie się dopiero po świętach - donosi "Polska"(Nr z 23.03.2010 r.). Michał Boni,   szef Komitetu Stałego Rady Ministrów wysłał pismo do minister Fedak, w którym domaga się informacji o aktualnym stanie prac nad projektem. Regulamin pracy Rady Ministrów nakazuje, "aby w sytuacji, gdy do projektu zostaną zgłoszone liczne uwagi, przed zgłoszeniem go na Komitet Stały obowiązkowo przeprowadzić konferencję uzgodnieniową, na której ponownie zostaną przeanalizowane zgłoszone uwagi. Dopóki warunek ten nie zostanie spełniony, projekt nie zostanie poddany pracy ani Komitetu Stałego, ani rządu." - pisze gazeta. Z kolei  minister Fedak powiedziała  "Polsce", że prace nad projektem ustawy trwają długo, bo "bardziej, niż się spodziewała, przedłużają się konsultacje międzyresortowe i społeczne, uwag do projektu jest bardzo dużo, a ona na wszystkie musi odpowiedzieć". Nie wiadomo jednak, jak szybko tym projektem zajmie się rząd, pomimo iż prace nad nowelizacją przeprowadzane są w trybie pilnym - pisze dziennik. W opinii gazety, usprawnienie systemu emerytalnego jest  niejedynym  problemem, z którym musi zmierzyć się polski rząd.  Komisja Europejska zaskarżyła ostatnio Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żądając zmian w przepisach dotyczących oszczędzania w pracowniczych programach emerytalnych, które wchodzą w skład III filaru. "Chodzi o to, że pracownicy płacą składki, ale nikt dotąd nie określił, jakie w zamian otrzymają świadczenia. Bruksela domaga się od Polski jak najszybszego rozwiązania tej sytuacji" - donosi "Polska".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT