Polacy uważają, że ich nie stać na samodzielne oszczędzanie na emeryturę

Polacy nie znają produktów emerytalnych - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 18.06.2013 r.), powołując się na wyniki badania „Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania" zrealizowanego przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w maju br. I tak, najwięcej - 63 proc. badanych  - kojarzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) przynajmniej ze słyszenia;  w tym 11 proc. deklaruje jego posiadanie, zaś  28 proc. dorosłych Polaków twierdzi, że wie też czym jest ten produkt. Natomiast  pozostałe produkty czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO) - pisze gazeta-  kojarzy mniej niż połowa badanych ( posiadanie deklaruje po 3 proc. respondentów). Według badania, Polakom najsłabiej znane   są Pracownicze Programy Emerytalne - tylko 39 proc. respondentów zna nazwę tego produktu. Ponadto,  "zdecydowana większość osób, które nie posiadają żadnych produktów III-filarowych, nie zamierza nawet z nich korzystać (81 proc.).  Natomiast osoby młode,  mimo najmniejszego poziomu wiedzy, deklarują stosunkowo duże zainteresowanie dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę - podaje dziennik.
Według "Rz",  "najważniejszym czynnikiem, który mógłby skłonić badanych do indywidualnego odkładania środków jest posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy (36 proc. wskazań)".Takie stanowisko  jest  niezależne od statusu materialnego respondenta.
Zdaniem Marcina  Dyla, prezesa IZFiA, "badanie potwierdza, że zmiany w podejściu Polaków do samodzielnego oszczędzania emerytalnego jeszcze nie nastąpiły. Ciągle nie oszczędzamy przede wszystkim dlatego, ponieważ uważamy, że nas na to nie stać. (...)Polacy muszą nabrać zaufania do systemu jako całości, zrozumieć na czym on polega i przekonać się, że tylko angażując się we wszystkie jego części można liczyć na satysfakcjonującą emeryturę w przyszłości".

Wyższy udział OFE w składce emerytalno-rentowej - wyższe prawdopodobieństwo wzrostu podatków


Z  raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego, do którego dotarła PAP, wynika, ze "im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej,  tym wyższe jest prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków, ze względu na wyższe koszty obsługi długu" - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 17.06.2013 r.). Według raportu, " nawet jeśli dotychczasowe odstępstwa od powszechnego systemu emerytalnego zostaną utrzymane, to zasada zdefiniowanej składki spowoduje, że saldo ZUS w relacji do PKB będzie ulegało stopniowej poprawie, w miarę zmniejszania się liczby emerytów pobierających zdefiniowane świadczenia w ramach starego systemu (...) Nie ma więc podstawy, aby przypuszczać, że w przyszłości składki emerytalne będą musiały zostać podwyższone, jeśli składki do OFE będą wcześniej zmniejszone" - podaje gazeta.  Zdaniem autorów przeglądu emerytalnego,  "wyższy udział OFE w składce można by zbilansować wyższą łączną składką emerytalno-rentową lub wyższymi podatkami, jednak wpłynęłoby to negatywnie na wzrost gospodarczy" - podkreśla  dziennik, dodając, ze  "im wyższy będzie udział OFE w składce, tym wyższe będą przyszłe koszty obsługi długu publicznego. W efekcie tym wyższe prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków."
Według raportu,  "OFE będą generować koszty w okresie znacznie dłuższym niż to zakładano wprowadzając reformę".

Dywidenda dla akcjonariuszy PTE za  2012 r.

Akcjonariusze PTE  dostaną w 2013 r. nawet dwukrotnie więcej  dywidendy  niż przed rokiem. W opinii "Parkietu"(Nr z 17.06.2013 r.),  może trafić do nich  około  600 mln zł  z  715 mln zł zysku.  Dziennik prognozuje, iż  w  br. zyskiem z akcjonariuszami podzieli się  prawdopodobnie osiem podmiotów.
Nadzór drugi rok z rzędu wydał wytyczne dotyczące podziału zysku przez PTE. Według "P", Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje stanowisko, iż chociaż kapitały własne PTE  są  wyższe od wymogu ustawowego, to "w porównaniu z aktywami OFE, którymi zarządzają, nie są na odpowiednim poziomie'.  I tak, aby  wypłacić część zysku, PTE musi spełnić pięć kryteriów. A  może to zrobić, "jeśli relacja aktywów OFE do kapitałów lub do płynnych aktywów nie jest niższa niż 1,25 proc. aktywów funduszu"  - pisze gazeta. 
Na koniec marca  2013 r. kapitały własne PTE wyniosły 3,84 mld zł.  Natomiast aktywa OFE przekroczyły na koniec maja  br. 280 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT