Polacy za bezpiecznym funduszem emerytalnym

Większość Polaków opowiada się za powstaniem specjalnego funduszu emerytalnego, który będzie chronił ich oszczędności - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 16.11.2011 r.),  powołując się na sondażu internetowego serwisu MojaEmerytura.rp.pl. Z badania  wynika, że 86 proc. ankietowanych  uważa, że taki fundusz powinien powstać.  Zaledwie 5 proc. respondentów nie podziela tego zdania, a kolejne 9 proc. sądzi, że jego powstanie nie ma większego znaczenia - wylicza dziennik.
Dla większości z 15 mln klientów OFE  fakt, że na giełdzie spadają kursy akcji nie stanowi większego problemu – pod warunkiem że mają jeszcze wiele lat do zakończenia kariery zawodowej. W opinii gazety, gorzej wygląda sytuacja tych klientów II filara, którzy planują przejść na emeryturę, a indeksy giełdowe spadają. Część ich świadczenia pochodząca z kapitałowej części systemu emerytalnego jest z tego powodu nieco niższa (od kilku do kilkunastu złotych w skali miesiąca) - pisze dziennik. I podkreśla, że  kiedy poprawia się koniunktura, OFE są w stanie odrobić straty. Po ostatnim kryzysie, który zaczął się we wrześniu 2008 r., fundusze potrzebowały ponad trzech lat, by wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są wpłacane składki) wróciła do poziomu sprzed załamania.
Tymczasem "kiepska sytuacja na giełdzie powoduje, że fundusze emerytalne osiągają słabe wyniki i obniża się wartość oszczędności gromadzonych przez Polaków w tych instytucjach. Po 10 miesiącach tego roku strata OFE z inwestowania pieniędzy klientów, ze względu na zawirowania na rynku kapitałowym, wynosi przeciętnie 2,3 proc" - zauważa gazeta.

PSL za zwolnieniem z KRUS rolników posiadających mniej niż 15 ha

PSL chce w tej kadencji Sejmu zająć się uregulowaniem kwestii KRUS oraz podatku rolnego - twierdzi "Gazeta Wyborcza" (Nr z  15.11.2011 r.), powołując się na wypowiedź   Jana  Burego, szefa klubu parlamentarnego ludowców Pierwszym Programie  Polskiego Radia. Bury powiedział - pisze gazeta-  że "Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za tym, by rolnicy posiadający gospodarstwa do 15 hektarów byli zwolnieni z płacenia składki na KRUS" W opinii Burego,  "ci, którzy mają większe, płaciliby około 18-20 złotych miesięcznie". Byłaby to podobna składka jak dla osób samozatrudnionych - stwierdził poseł PSL. "Ta propozycja nie obciążałaby polskiego budżetu, bowiem małe gospodarstwa posiadają głównie mało zamożni rolnicy. Jeśli nie będą oni wspierani, trafią na bezrobocie, a więc będzie trzeba im płacić pieniądze z zasiłków i pomocy społecznej, co dodatkowo obciąży budżet" - podaje  za Burym "GW".

TK rozstrzygnie, czy ZUS może zabrać emerytury, które wcześniej sam przyznał

Jak informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 15.11.2011 r.), ZUS może zabrać emerytury, które wcześniej sam przyznał, ponieważ pozwala mu na to prawo. Art. 114 ustawy emerytalnej pozwala Zakładowi  cofnąć decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okaże się, że nie było podstaw do ich wypłaty. Taki przepis istnieje od lipca 2004 r.- informuje dziennik. I wyjaśnia, iż "oznacza to, że Zakład w dowolnym momencie może zajrzeć do dokumentów, na podstawie których już raz przyznał świadczenie, i je... zabrać." W jakiej sytuacji może to zrobić ? Według "Wyborczej", na przykład, "kiedy wykryje, że emeryt chciał wyłudzić świadczenie, przedstawiając fałszywe dokumenty. (...)Emeryturę może zabrać również wtedy, gdy uzna, że jego urzędnicy pomylili się albo źle odczytali dane dostarczone przez emeryta". Według "GW",
ZUS  nie domaga się zwrotu przekazanych już pieniędzy, ale przerywa dalsze wypłaty.
Tymczasem  zdaniem Ireny Lipowicz,  Rzecznika Praw Obywatelskich,  takie działanie jest niezgodne z konstytucją. "Rzecznik kilka miesięcy temu wysłała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Pisze w nim, że obecnie decyzja o przyznaniu emerytury czy renty "nie jest żadnym gwarantem stabilizacji sytuacji prawnej i życiowej jednostki, skoro organ rentowy w każdym czasie i tylko na podstawie odmiennej oceny dowodów może pozbawić jednostkę przysługujących jej praw".
Natomiast w opinii  Agnieszki Durlik-Khouri, eksperta Krajowej Izby Gospodarczej, "praktyki ZUS mogą naruszać konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa.(...) cofnięcie decyzji o przyznaniu emerytury powinno być uzasadnione tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy złamano prawo (emeryt przedstawił sfałszowane dokumenty").

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT