Polacy za mało oszczędzają na emeryturę

Polaków trzeba zmusić do oszczędzania- twierdzi „Gazeta Wyborcza”(Nr z 22.12.2014 r. ). Jeśli nie  będziemy oszczędzać, to „nie tylko nie będziemy mieć z czego żyć na starość, ale także gospodarka dociągnie do czasu naszej starości w dużo gorszym stanie” - pisze dziennik. Według „Wyborczej”, udział oszczędności długoterminowych w aktywach gospodarstw domowych w Polsce stanowi zaledwie 13 proc. (w  Wielkiej Brytanii wynosi 55 proc , w Danii 52 proc., a we  Francji 37 proc.), zainteresowanie sposobami oszczędzania na emeryturę - np. IKE, IKZE, PPE wśród Polaków jest niewielkie. Z raportu "Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne", przygotowanego przez Stefana Kawalca, Katarzyny Błażuk i Macieja Kurka wynika zaś, ze ulgi podatkowe nie skłonią Polaków do dodatkowego oszczędzania. Proponują więc oni  system – podaje „GW”-  w ramach którego „każdy pracownik byłby automatycznie zapisywany do programu oszczędzania przez swojego pracodawcę. Sam odkładałby najpierw 1 proc., a później 2 proc. swojego wynagrodzenia, tyle samo dokładałby pracodawca, a budżet państwa dopłacałby każdemu oszczędzającemu 40 zł miesięcznie. Zyski miałyby być zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, a fundusze emerytalne zarządzające kapitałem miałyby pobierać max. 0,6 proc. wartości aktywów”. Natomiast pracownik mógłby zrezygnować z oszczędzania „między 2 a 8 tygodniem po przystąpieniu albo w ramach otwieranych co jakiś czas okienek transferowych” - pisze gazeta.

Matka – przedsiębiorca na urlopie wychowawczym  ma prawo  do  abolicji składek na ZUS

Część oddziałów ZUS nie informuje przedsiębiorczych matek, które zalegają ze składkami za okres opieki nad dzieckiem, że mają prawo do specjalnego traktowania – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 30.12.2014 r.). Według gazety, do organizacji pracodawców zgłaszają się panie, które z racji prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym nadal mają niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne przed 2009 r. „Spór dotyczy tego, na podstawie jakich przepisów takie osoby mogą mieć anulowane długi”- pisze gazeta. I dodaje, że „problemy ze składkami miały jednak nie tylko przedsiębiorcze matki, lecz także osoby prowadzące firmy, które dodatkowo wykonywały m.in. prace chałupnicze”. I tak,  w 2012 r. wszystkim przedsiębiorcom dano możliwość umorzenia zaległości powstałych przed 2009 r. Zaś ogólną amnestię  wprowadziła ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551). Jak podaje „DGP”, choć zasady ogólnej abolicji są  bardziej rygorystyczne (termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2015 r.), to   przedsiębiorcze matki w swoich wnioskach muszą tylko podać wysokość zaległości, termin niepłacenia składek oraz czy powstały one w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego.
Tymczasem niektóre matki są  zdezorientowane, gdyż  oddziały ZUS różnie interpretują te same przepisy. Zdaniem Dariusza Ćwika, prezesa zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP, „ kiedy pracownik odmawia przyjęcia wniosku, to radzimy zainteresowanym wysyłać taki dokument listem poleconym (...) Dzięki temu ubezpieczony otrzyma pisemną odpowiedź, od której można się odwołać do sądu . Takiej możliwości nie ma przy ustnej odmowie”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT