Politycy za zmianami w ustawie o funduszach emerytalnych

Do marszałka Sejmu RP trafiły dwa projekty zmian w ustawie o funduszach emerytalnych. Jeden autorstwa posłów Lewicy, a drugi Prawa i Sprawiedliwości (PiS). – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 29.05.2008 r.). Według dziennika, przedstawiciele OFE są jednak bardzo krytycznie nastawieni  do tych pomysłów. W ich opinii, zaowocują one jedynie pogorszeniem jakości obsługi klientów.
I tak, projekt Lewicy koncentruje się na obniżeniu z 7 do 3,5 proc. opłaty pobieranej od składek wpłacanych do OFE już od 2009 r. (zgodnie z obecnym prawem do tej wysokości mają spaść po 2010 roku). Natomiast PiS oprócz tego proponuje jeszcze obcięcie o jedną trzecią opłaty za zarządzanie, która dzisiaj  wynosi 0,045 proc. miesięcznie, w sytuacji,  gdy aktywa nie przekroczą 8 mld zł. Zdaniem Wiesława Janczyka, posła PiS, PiS chce też zakazać konsolidacji OFE, chociaż planuje umożliwić łączenie pracowniczym towarzystwom emerytalnym.

KRUS także dla rybaków łodziowych

W sytuacji, gdy 90 proc. gospodarstw nie osiąga niemal żadnych dochodów, nie można przeprowadzić zasadniczej reformy, a jedynie wprowadzić zmiany do istniejącego systemu ubezpieczeń – uważa Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa. Jego zdaniem – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z  30.05.2008 r.) - jest wiele problemów z ustaleniem metodologii liczenia rolniczego dochodu. Resort rolnictwa swoje wyliczenia opiera więc o tzw. standardową nadwyżkę bezpośrednią (ESU),  powszechnie uznawaną w krajach UE. Jest to szacunkowy dochód obliczany na podstawie potencjału danego gospodarstwa. 1 ESU to równowartość 1200 euro. Według wyliczeń,  dochody roczne do 6 ESU ma aż ponad 1 mln 430 tys. ubezpieczonych gospodarstw. Zaledwie 24 tys. rolników osiąga dochody powyżej 16 ESU.  W KRUS ubezpieczonych jest 1 mln 582 tys. gospodarstw. Zmiany w systemie KRUS będą polegały nie tyle na różnicowaniu składek – pisze dziennik - , ale raczej na uszczelnieniu systemu tj. wykluczeniu osób, które nie są związane z rolnictwem, umożliwienie ubezpieczenia osobom czasowo zatrudnionym w gospodarstwie rolnym, a także dopuszczeniu do systemu bezrobotnych mieszkańców wsi. Ponadto w KRUS będą mogli ubezpieczyć się rybacy łodziowi, posiadające łodzie do 10 m. Dotyczy to osób zamieszkałych na wybrzeżu, którzy często posiadają gospodarstwa rolne. Szacuje się, że takich osób jest ok. 1,5 do 2 tys. Resort rolnictwa zobowiązał się do przedstawienia założeń zmian w systemie ubezpieczeń rolniczych do końca czerwca br. Obecnie projekt założeń został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo zaproponowało w tym dokumencie by składka dla rolników posiadających do 50 hektarów ziemi (będzie brany pod uwagę hektar fizyczny) pozostała na niezmienionym poziomie. Gospodarstwa mające 50-100 ha płaciłyby składkę wyższą o 15 proc. kwoty najniższej emerytury, a powyżej 100 ha - 20 proc. najniższej emerytury. Zdaniem wiceministra, podniesienie składek powinno wiązać się ze wzrostem świadczeń emerytalnych dla rolników płacących więcej. Ponadto, resort chce umożliwić rolnikom zarabianie dużo więcej niż do tej pory bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia KRUS.

Latem wyższe składki na ZUS dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

W okresie czerwiec - sierpień osoby prowadzące własne firmy zapłacą do ZUS ponad 12 zł miesięcznie więcej niż obecnie - pisze „Gazeta Prawna" (Nr z 30.05.2008 r.).Według dziennika, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie czerwiec - sierpień będzie stanowić kwota nie niższa niż 1790,39 zł (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2008 r., które wyniosło 2983,98 zł). Zmieni się więc wysokość składek opłacanych za te miesiące. Składki te nie mogą być niższe od kwoty  349,48 zł - na ubezpieczenie emerytalne (dotychczas za okres marzec - maj - 339,63 zł); 107,42 zł - na ubezpieczenie rentowe (104,39 zł); 43,86 zł - na ubezpieczenie chorobowe (42,63 zł) oraz  43,86 zł - na Fundusz Pracy (42,63 zł).
Ponadto,  po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, będą musiały one  opłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 32,23 zł (obecnie 31,32 zł). Natomiast od czerwca nie zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 337,80 zł). Ich składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe wyniesie tyle, ile dotychczas (odpowiednio 65,94 zł, 20,27 zł i 8,28 zł).


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT