Polskę obowiązują rozporządzenia wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE

Polacy  mogą odkładać na przyszłe świadczenia we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Mogą więc otrzymywać pieniądze nawet z kilku systemów - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 03.06.2014 r.).  Jednak nie  wszędzie  - zauważa dziennik -  obowiązuje ten sam wiek emerytalny. Jak podkreśla  gazeta,  "rozporządzenia wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich zastąpiły z chwilą przystąpienia Polski do UE dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym".
I tak, podstawowym aktem prawnym, regulującym wspólnotową koordynację systemów zabezpieczenia społecznego i wiążącym dla wszystkich państw będących członkami Unii Europejskiej,  jest traktat z 25 marca 1957 r.,  ustanawiający Wspólnotę Europejską. Jego postanowienia  nakazują "wprowadzenie na obszarze UE koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego". Na tej podstawie wydano dwa rozporządzenia wspólnotowe: rozporządzenie Rady 1408/71/EWG z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty  oraz   rozporządzenie Rady 574/72/ EWG z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 74 z 27 marca 1972 r. ze zm.) - przypomina "DGP".

Prawdopodobna waloryzacja  emerytur i rent w 2015 r. na poziomie 2 proc.

Rząd przyjął   propozycję wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w  2015 r. - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.06.2014 r.), powołując się na  komunikat Centrum Informacyjnego  Rządu (CIR). I tak od marca 2015 r.  o około 2 proc. wzrosną  świadczenia z ZUS, podczas gdy w  2014 r.  świadczenie emerytalno-rentowe wzrosły o 1,6 proc.
Jak przypomina gazeta, z  wcześniejszych, nieoficjalnych informacji PAP wynikało, iż  "wskaźnik waloryzacji rent i emerytur ma być zgodny z ustawowym mechanizmem - będzie odpowiadał średniorocznemu wskaźnikowi inflacji w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonym o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT