Polskie systemy emerytalne chorują

Budżet  przeznaczy w tym roku  na emerytury i renty 64,7 mld zł. Jest to 22 proc. jego wydatków, a to świadczy o chorobie systemów emerytalnych - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.05.2010 r.).  Według gazety, trzy odrębne systemy emerytalno-rentowe: pracowniczy (ZUS), rolniczy (KRUS), służb mundurowych (MSWiA, MON)  rządzą się różnymi prawami. Najlepiej jest z systemem pracowniczym. Wprost przeciwnie jest z  systemem rolniczym, zaś  system mundurowy wymaga gruntownej przebudowy.
Jak podaje dziennik, najnowsza prognoza wskazuje, że manko FUS wyniesie w latach 2011–2015 od 303 do 417 mld zł, a to dlatego, że ze składek wpływa tam mniej pieniędzy niż FUS przeznacza na świadczenia. Dotacja z budżetu w tym roku ma być rekordowa –  38 mld zł. Oprócz tego FUS wyda 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej i pożyczy w bankach lub budżecie około 4 mld zł. Do tego dochodzi jeszcze 22,5 md zł z budżetu za refundację składek do OFE, ale te pieniądze posłużą wypłacie emerytur z II filaru i zmniejszają zobowiązania FUS w przyszłości. Z prognozy FUS wynika bowiem, że największy deficyt ma fundusz wypłacający emerytury – 232-297 mld zł. To głównie efekt polityki rządów, a nie starzenia ludności. Na przykład w 2005 roku (po demonstracjach górników i przed wyborami) i 2007 (też przed wyborami) rządzący podejmowali decyzję o wydłużaniu o kolejny rok przywilejów - uważa "DGP", co spowodowało, że na wcześniejsze emerytury masowo odchodziły 55-letnie kobiety i 60-letni mężczyźni. Z kolei emerytury górnicze kosztują np. rocznie FUS 8 mld zł ekstra. Nie bez znaczenia jest odkładana decyzja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Budżet będzie też musiał dopłacać do świadczeń kompensacyjnych nauczycieli czy prawie 300 tys. osób uprawnionych do emerytur pomostowych.

OFE kupowały akcje PZU

Fundusze emerytalne  nie kupowały w kwietniu br.  zbyt dużo akcji, ponieważ OFE zbierały środki na nabycie walorów PZU SA."Rzeczpospolita" (Nr z 07.05.2010 r.) szacuje, że  wartość kwietniowych zakupów akcji dokonanych przez OFE  wyniosła 577 mln zł. W tym czasie ZUS przekazał im 1,9 mld zł. Zakupy są zatem najniższe w tym roku. Dla porównania, w marcu fundusze  wydały aż 2,8 mld zł, w tym tylko na walory Bogdanki – 1,1 mld zł. W opinii gazety, jest to efektem  dużej publicznej oferty PZU SA , na akcje którego fundusze kumulowały pieniądze. Świadczy o tym nie tylko niska wartość zakupów, ale też wysoka depozytów w ich portfelach. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) miały ich na koniec kwietnia prawie 8 mld zł wobec 4 mld zł w marcu br. Jak podaje dziennik, OFE się spodziewały, że dostaną więcej papierów PZU, a  ostatecznie zostały ze sporą ilością gotówki. Będą zatem kupować, giełdzie, aby doważyć się do indeksu.
Według danych KNF, wartość akcji w portfelach OFE w kwietniu  wyniosła 64,7 mld zł, w tym notowanych na GPW 63,6 mld zł (o 1,9 mld zł więcej niż marcu). Udział tych papierów wynosi odpowiednio 33 i 32,4 proc., co oznacza, że nieznacznie wzrósł w porównaniu z marcem. Natomiast spadł  zarówno udział, jak i wartość obligacji skarbowych (udział wynosi obecnie  57,9 proc.  a wartość 112,5 mld zł). Rośnie wartość portfela papierów nieskarbowych. Wartość tego portfela przekroczyła 10 mld zł(ponad 5-proc. udział w portfelu).

Jak opłacać składki na FEP?

Firmy muszą wpłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych do czasu przekroczenia przez pracownika trzydziestokrotności średniej płacy. Jednak przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości, w jaki sposób opłacać składki do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) za dobrze zarabiających pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 07.05.2010 r.).  Na przykład  czy składki na emerytury pomostowe muszą płacić przez cały rok, bez względu na dochód pracowników.
W opinii  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z nim - podkreśla gazeta -  roczna podstawa wymiaru składek, także na FEP, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Do czasu osiągnięcia górnej granicy płatnik musi więc wpłacać składki do ZUS. Natomiast jeśli za ubezpieczonego składki opłaca więcej niż jedna firma, zainteresowany sam musi powiadomić pracodawców o przekroczeniu limitu (w br. 94 380 zł.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT