Ponad 1,1 mln Polaków na wcześniejszej emeryturze

Ponad 70 procent Polaków ucieka na wcześniejsze emerytury. Zaledwie co trzeci z nas przechodzi na emeryturę w chwili, gdy osiąga wiek emerytalny. To ewenement na światową skalę – donosi dziennik "Polska" (Nr z 06.05.2008 r.). Według gazety, płacą  za to wszyscy obywatele i to słono. Każdy ubezpieczony Polak musi z płaconych przez siebie składek oddawać na ten cel aż 100 zł miesięcznie. Wcześniejsze świadczenia dla polskich emerytów kosztują bowiem  budżet państwa aż 15 mld zł rocznie. Z omawianego przez gazetę  rządowego raportu "Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym", przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  wynika, że emerytura to dla większości Polaków nie uwieńczenie kariery zawodowej, ale jej zamiennik. Polacy pracę traktują jako zło konieczne, a pozostawanie na garnuszku państwa jako przywilej – pisze dziennik..
Według  danych ZUS obecnie  aż około 1,1 miliona osób (400 tysięcy mężczyzn i 700 tysięcy kobiet) pobiera emeryturę, mimo że nie osiągnęło ustawowego wieku.

Masowo wycofują wnioski z sądów o przyznanie wcześniejszej emerytury

Od 8 maja br.  wchodzi  w życie regulacja dająca mężczyznom prawo do ubiegania się o wcześniejsze emerytury. Ci, którzy złożyli pozwy o to świadczenie, wycofują je teraz z sądów – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 05.05.2008 r.). Wielu Polaków jeszcze w ub.r.  złożyło wnioski o przyznanie wcześniejszej emerytury. Kiedy ZUS im odmówił, odwołali się do sądu. Rozstrzygnięte sprawy  w większości kończyły się odmową przyznania wcześniejszej emerytury. Sędziowie wychodzili z założenia, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (sygn. P 10/07), który uznał, że mężczyźni są dyskryminowani w dostępie do wcześniejszych emerytur, nie wystarczy. Problem mają jednak mężczyźni,  którzy zaczęli walkę o prawo do tego świadczenia już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze przed zmianą przepisów. Według gazety, Ci,  którzy wygrali przed sądem okręgowym, jednak w wyniku odwołania ZUS muszą jeszcze walczyć o wcześniejszą emeryturę przed sądem apelacyjnym, wycofują teraz swoje pozwy. Według różnych szacunków do sądów okręgowych w całej Polsce mogło trafić nawet kilkanaście tysięcy odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS. Mężczyźni wycofujący pozwy w sprawach, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, liczą na to, że dzięki temu szybciej uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury. Ponownie składają więc wnioski do ZUS o świadczenie, które zakład   powinien im przyznać teraz  od razu. Jednak  gdyby zostawili pozew w sądzie – pisze gazeta - nie straciliby na tym ani grosza. Sędziowie i tak w najgorszym razie przyznaliby im prawo do tego świadczenia od dnia nowelizacji ustawy emerytalnej. Przyszli emeryci musieliby jednak czekać na wyznaczenie rozprawy i wydanie wyroku,  z pewnością  dłużej, niż ponowne złożenie wniosku do ZUS.  Jednak Ci, którzy wycofują teraz pozwy przeciwko ZUS, powinni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób sami pozbawiają się możliwości dochodzenia wypłaty tego świadczenia za okres sprzed nowelizacji. Część sędziów przyznaje bowiem prawo do tego świadczenia. Dopiero więc rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego mogłoby wskazać, jak należy traktować wnioski o wcześniejsze emerytury złożone przed zmianą przepisów.

ZUS: co 10-ta  osoba na zwolnieniu lekarskim  jest zdolna do pracy
 
Lekarze orzecznicy ZUS w pierwszych trzech miesiącach  2008 r. skontrolowali blisko 63 tys. osób na zwolnieniach lekarskich – podaje  „Rzeczpospolita” (Nr z 06.05.2008 r.). Według dziennika,  w prawie co dziesiątym przypadku orzecznicy ZUS wstrzymali dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, ponieważ stwierdzili, że dana osoba jest zdolna do pracy.                      ZUS skontrolował także przeszło 17 tys. osób,  czy prawidłowo wykorzystują zwolnienie lekarskie i czy na przykład mimo zwolnienia nie wykonują pracy zarobkowej. W ponad 600 przypadkach ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku. „Rzeczpospolita”  pisze, że  prawie 2 mln zł nie trafiło do osób korzystających z zasiłku chorobowego, które spóźniły się ze złożeniem zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy. Dlaczego? Jeśli osoba, która korzysta z zasiłku, nie zrobi tego w ciągu siedmiu dni od wystawienia zwolnienia, to ZUS obniża jej świadczenie o jedną czwartą – twierdzi dziennik.

W kwietniu najlepszy OFE Axa

W kwietniu br. ponownie spadła wartość jednostek rozrachunkowych OFE. Fundusze emerytalne miały ujemne stopy zwrotu, ponieważ zniżkowały wszystkie indeksy warszawskiej giełdy – pisze Rzeczpospolita” (Nr z 06.05.2008 r.), a to akcje mają największy wpływ na zmianę wartości jednostek rozrachunkowych. W minionym miesiącu najmniej spadła wartość jednostek funduszu Axa – o minus 0,26 proc. oraz OFE  Warta (do niedawna Dom), Nordea oraz Commercial Union (każdy z nich  wypracował wynik na poziomie minus 0,3 proc.). Najsłabiej zaś w kwietniu wypadły fundusze emerytalne Polsat (- 1,3 proc.) i Pekao (- 1 proc.). Według dziennika, oba fundusze mają w portfelu dużo akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji, których kursy spadały w kwietniu najmocniej. W ubiegłym miesiącu spadała tez wartość jednostek oraz nieznacznie aktywów (na koniec kwietnia 138,1 mld zł, czyli około 40 mln zł mniej niż w marcu br.). OFE dostały w minionym miesiącu nieco ponad 2 mld zł.. Od początku roku OFE otrzymały już z ZUS ponad 7 mld zł, a od początku działania – 104,8 mld zł.

Polski II filar powiela błędy z Chile

Konstrukcja polskiego systemu emerytalnego jest pełna niedociągnięć – twierdzi w twierdzi w „Gazecie Prawnej”(Nr z 06.05.2008 r.) Grzegorz Zalewski, ekspert DM Banku Ochrony Środowiska i twórca portalu futures.pl. Zalewski krytykuje m.in.  zbyt wysokie opłaty od składki, pobierane przez OFE za zarządzanie oraz opłaty dystrybucyjne, które są dwa razy większe niż w przypadku funduszy inwestycyjnych.
Grzegorz Zalewski podkreśla, że twórcy polskiego systemu emerytalnego powtórzyli błędy już kiedyś popełnione w Chile. W kraju tym toczyła się bowiem przed 10 laty debata dotycząca nieefektywności tamtejszego systemu emerytalnego, w której poruszono większość problemów i zarzutów, jakie dziś dyskutowane są w Polsce.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT