Porozumienie w sprawie reformy emerytur mundurowych

Związkowcy zgodzili się na reformę emerytur służb mundurowych. Ustalono, ze  żołnierze i policjanci będą musieli przepracować 25 lat (obecnie 15)  oraz  ukończyć 50 lat, aby dostać świadczenia - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 07.07.2011 r.). Według dziennika, który powołuje się na  policyjnych związkowców,  porozumienie z rządem może zostać podpisane 20 lipca.
"Porozumienie między rządem a służbami mundurowymi zakłada, że zmiany będą obligatoryjne dla nowo wstępujących do służby. Natomiast obecnie służący mogą dobrowolnie z nich skorzystać. (...) relacja emerytury do ostatniej pensji ma wynieść 55 proc. To mniej więcej tyle, ile wynosi w powszechnym systemie emerytalnym, tyle że pracownicy otrzymują to świadczenie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Zachętą do dłuższej służby jest to, że emerytura mundurowa ma rosnąć około 3 pkt. proc. za każdy kolejny rok. Miałby też wejść w życie zakaz łączenia emerytury z rentą." - podaje "DGP"
W opinii gazety,  sporny jest maksymalny wymiar emerytur. "Rząd broni obecnego poziomu 75 proc. ostatniego uposażenia. Związkowcy zrezygnowali już z wyjściowego postulatu 85 proc. i godzą się, aby maksymalna emerytura wynosiła 80 proc. Ale bardzo prawdopodobne, że pójdą tu na rękę rządowi i zgodzą się na pozostawienie maksymalnego wymiaru świadczenia na obecnym poziomie". Sporny pozostaje także sposób wyliczania emerytury.

Luka emerytalna na głowę Polaka wyniesie w latach 2011-2051 ponad 1,1 tys. zł  miesięcznie

Roczna luka emerytalna dla Polski w latach 2011-2051 wynosi 275,2 mld zł, zaś w przeliczeniu na głowę  Polaka/Polki kształtuje się  przeciętnie na poziomie 13,6 tys. zł, czyli ponad 1,1 tys. zł miesięcznie - informuje "Rzeczpospolita" (Nr  z  07.07.2011 r.).  Według dziennika, w  2010 r. Aviva  wspólnie  z  firmą doradczą Deloitte oszacowała, że roczna luka emerytalna dla krajów UE  wynosi 1,9 bln  euro.  Kwota  ta w  wysokości ok. 19 proc. PKB krajów UE w 2010 r. wskazuje, "ile dodatkowych oszczędności potrzebują zgromadzić osoby zamierzające przejść na emeryturę w latach 2011-2051, aby była ona na poziomie 70 proc. ostatniej pensji".
Gazeta podkreśla, iż  Aviva dołączyła do instytucji finansowych, które na stronie internetowej udostępniają kalkulator do wyliczenia emerytury z ZUS i OFE. Ma to pomóc w zwiększaniu świadomości emerytalnej Polaków. Kalkulator  umożliwia wyliczyć  przyszłe świadczenie według nowych zasad w systemie emerytalnym, czyli przy  niższej składce odprowadzanej do funduszy emerytalnych. Jak powiedział gazecie Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,  " kalkulator pomoże w odpowiedzi na dwa pytania - na jaką emeryturę już zapracowałem i co mogę zrobić, aby ją podwyższyć".
Jednym ze sposobów mogą być wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),  które będzie dostępne od 2012 r. ze wsparciem od państwa w postaci ulgi w PIT - mówi Piotr Szczepiórkowski.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Avivy w siedmiu krajach Europy (w Polsce, Francji, Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Rosji i Turcji) wynika, że siedmiu na dziesięciu respondentów w wieku 55+ wciąż liczy, iż pieniądze z państwowego systemu odegrają wiodącą rolę w finansowaniu ich emerytur. Natomiast 44 proc. ankietowanych w tej grupie wiekowej jest zdania, że potrzebuje emerytury porównywalnej z zarobkami, aby godnie żyć. Z koeli  25 proc. albo zupełnie nie oszczędza na emeryturę, albo ogranicza swoje oszczędności na ten cel.

Emeryci do zwolnienia

Osoby łączące pracę zawodową z pobieraniem emerytury, które nie zdecydują się na rozwiązanie stosunku pracy z obecnym pracodawcą, będą pracować 18 miesięcy - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 08.07.2011 r.).  Około 47 tys. emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem świadczenia musi wybrać, czy woli emeryturę, czy pracę..
Według gazety,  od 1 października  br. ZUS wstrzyma wypłatę emerytur przyznanych przed 1 stycznia 2011 r. osobom, które przed nabyciem prawa do świadczenia nie rozwiązały stosunku pracy. Tylko te osoby, które nabyły prawo do emerytur od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. i nie zwolniły się z pracy, będą mogły złożyć do ZUS wniosek o ponowne ustalenie ich wysokość - pisze dziennik. Muszą jednak kontynuować pracę przez co najmniej 18 miesięcy. Takie zmiany zakłada przyjęta j przez Senat ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Nowe przepisy, które mają zwiększyć wysokość emerytury, są krytykowane przez pracodawców. Zdaniem Magdaleny Młodeckiej, kierownik ds. personalnych Kirchhoff Polska Sp. z o.o. "pracodawcy zatrudniający osoby spełniające wymagania ustawowe nie będą ich zachęcać do zawieszenia emerytury".
Potwierdza to Adam Ambrozik, ekspert z organizacji Pracodawcy RP. Jego zdaniem - pisze gazeta - "przedsiębiorcy powinni samodzielnie decydować o sposobie zatrudnienia osób z uprawnieniami emerytalnym".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT