Porządki w składkach na ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2009 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przez cały rok wpłacać do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tej samej wysokości – zdecydowała    sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo”. Komisja nie przyjęła ostatecznej wersji ustawy, ale ma się nią zająć ponownie już na początku maja br. – donosi „Gazeta Prawna”(Nr z  25.04.2008 r.). Albowiem według  Pawła Poncyliusza, wiceprzewodniczącego  Komisji,  niezbędne są dodatkowe ekspertyzy, które wyjaśnią wątpliwości dotyczące tego, czy po wprowadzeniu zmian faktycznie małe firmy będą mogą płacić składki w tej samej wysokości. Obecnie zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne zmienia się pięć razy w roku (w okresie styczeń-luty, marzec-maj, czerwiec-sierpień, wrzesień-listopad i grudzień). Do jej ustalenia bierze się pod uwagę przeciętną płacę w poprzednim kwartale. To powoduje, że opłacający składki od 60 proc. średniej płacy musi co najmniej pięć razy w roku sprawdzać ich aktualną wysokość. Tymczasem – podaje „GP” - według danych ZUS płatnicy składek rocznie popełniają około 25 tys. błędów merytorycznych,  mających wpływ na poprawność ustalenia wysokości składek. Dzięki proponowanym zmianom ZUS nie będzie musiał korygować błędów, a płatnikom łatwiej będzie rozliczać się z zakładem.

Podpis elektroniczny w ZUS  

W dniu 21 lipca br.  wchodzi w życie ustawa wprowadzająca wymóg stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego w dokumentach przesyłanych do ZUS przez firmy zatrudniające powyżej pięciu osób nakłada ustawa o informatyzacji. Od tego dnia e-podpis z certyfikatem kwalifikowanym ma stać się jedynym dopuszczalnym sposobem potwierdzania tożsamości nadawcy i zastąpić stosowany obecnie przez przedsiębiorstwa zwykły e-podpis przy ZUS-owskim programie Płatnik – informuje „Gazeta Wyborcza”(Nr z  24.04.2008 r.).
Szacuje się, że w certyfikat kwalifikowany będzie musiało zaopatrzyć się ponad 200 tys. firm. Tymczasem  certyfikaty wraz z osprzętem (karta, czytnik) i oprogramowaniem sprzedają w Polsce tylko trzy spółki wpisane do rejestru w Ministerstwie Gospodarki. Nagłe spiętrzenie chętnych w ostatniej chwili może przerosnąć moce przerobowe tych firm i spowodować opóźnienia, zatory i bałagan – ostrzega dziennik. I podkreśla, że  do niedawna bezpieczny e-podpis cieszył się na rynku bardzo mizernym zainteresowaniem. Dlatego tez  rząd sygnalizuje, że tryb wprowadzania obowiązkowego bezpiecznego e-podpisu w kontaktach z ZUS może się zmienić. Według  Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki, odpowiedzialnego  za e-podpis, 21 lipca br.  zakończyłoby się wydawanie dotychczasowych certyfikatów związanych z Płatnikiem.  Od tego dnia każda firma, która rozpoczynałaby elektroniczne rozliczanie z ZUS, musiałaby kupować certyfikat kwalifikowany. A ponieważ certyfikaty wydawane do Płatnika mają roczną ważność, stopniowo wszystkie przedsiębiorstwa i tak musiałyby wymienić je na bezpieczne e-podpisy. Zamiast jednej "godziny zero" dla wszystkich firm proces ten postępowałby sukcesywnie – pisze dziennik.
Wiceminister Witold Drożdż z MSWiA zapowiedział, że od 2011 r. będą wprowadzane tzw. biometryczne dowody osobiste i  niewykluczone, że będą one zawierać także elektroniczny podpis właściciela dokumentu.

Zniesienie limitów na dorabianie dla emerytów

Co czwarty emeryt w ZUS,  prawie 1,2 mln,   nie ukończył wieku emerytalnego. Jeśli dorabiają, ich świadczenia mogą być zmniejszane lub całkowicie zawieszone – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z  24.04.2008 r.). W podobnej sytuacji jest ponad 310 tys. osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Powoduje to, iż świadczeniobiorcy nie szukają pracy albo dorabiają w szarej strefie. Wygaszenie od nowego roku przywilejów emerytalnych powinno iść zatem w parze ze zniesieniem limitów na dorabianie. Argumenty te nie przekonują rządu  twierdzi  – dziennik. Istnieje jednak szansa na likwidację limitów.
Według  Agnieszki Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej rząd planuje, aby od nowego roku bez ograniczeń dorabiali renciści. Rozwiązanie to nie obejmie emerytów oraz osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Albowiem osoba w wieku przedemerytalnym świadomie podejmuje decyzję o wcześniejszym kończeniu aktywności i nie powinno być tak, że z jednej strony otrzymuje emeryturę, a z drugiej dorabia bez ograniczeń.                                                                                                                                Obecnie ZUS zmniejsza emerytury i renty, jeśli kwota dodatkowego przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2029,90 zł). Jeśli przekroczy 130 proc. średniej płacy (3769,80 zł), ZUS zawiesza wypłatę emerytury. Bardziej restrykcyjne zasady dotyczą otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Mogą dorobić, bez groźby zmniejszenia świadczenia, zaledwie kilkaset zł miesięcznie.

Lepsze zyski PTE

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, wynik finansowy netto PTE, które zarządzają funduszami emerytalnymi, za trzy miesiące tego roku (197 mln zł) był o ponad 30 mln zł wyższy niż rok wcześniej –– donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 24.04.2008 r.). Zysk miały wszystkie PTE z wyjątkiem  Axy, która  odnotowała ponad 2 mln straty, podczas gdy  po I kwartale 2007 r. była na plusie. W przypadku tego towarzystwa w I kwartale koszty wynikające z zarządzania funduszem były o 3,7 mln zł wyższe niż jego przychody. W I kwartale towarzystwa miały o 15 proc. wyższe przychody niż w I kwartale 2007 r. i wyniosły one 463,4 mln zł. Prawie 300 mln zł to przychody z opłaty pobieranej od składki wpłacanej przez klientów. Koszty związane z zarządzaniem OFE wzrosły mniej niż przychody, bo o 9 proc., do 241 mln zł. Spadły natomiast koszty obowiązkowe. Najbardziej wzrósł poziom m.in. kosztów związanych z akwizycją oraz marketingiem i promocją. Odpowiednio o 23 i 22 proc., do 87 i 8,5 mln zł. Wydatki na akwizycję znacząco zwiększyło największe towarzystwo CU oraz Pocztylion-Arka i Generali. Obniżyły z kolei PTE Polsat i Allianz.

Od kiedy projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych i listę zawodów, które uprawniają do wcześniejszych świadczeń  ministerstwo powinno przedstawić jak najszybciej, bowiem musi być ona przyjęta do końca czerwca, aby mogła obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku, kiedy to wygasają obecne przepisy –– twierdzi "Parkiet"(Nr z 25.04.2008 r.).
Rządowy projekt zmniejsza liczbę osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur z miliona do 130 tys. Partnerzy społeczni obawiają się, że ustawa jest niegotowa, a program aktywizacji 50 - latków służy jako zasłona dymna – pisze gazeta. Dowodem ma być decyzja  wicepremiera Waldemara Pawlaka o zmianie terminów prac komisji: 5 maja mieli rozmawiać o pomostówkach, a 15 maja o zakładach emerytalnych. A oba terminy zamieniono.
Projekt ustawy o emeryturach pomostowych i lista zawodów uprawniających do wcześniejszych świadczeń miała być gotowa już pod koniec kwietnia br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT