Potrzeba funduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka

W opinii Michała Boni, ministra w Kancelarii Premiera, kluczem do zwiększenia efektywności systemu emerytalnego  jest wprowadzenie funduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka - donosi "Rzeczpospolita"(N r z 09.09.2010 r.) . Przyszli emeryci mogliby więc  sami decydować, do kiedy składka byłaby  inwestowana bardziej agresywnie, a od kiedy ostrożnie. Zdaniem gazety, jeśli uda się wprowadzić te zmiany, to 80 proc. aktywów OFE zgromadzonych przez młode osoby będzie można inwestować agresywnie, w akcje. Natomiast w przypadku osób starszych będzie to około 10 proc. Według  ministra w grę wchodzi także obniżka prowizji OFE oraz zakaz akwizycji. "Rzeczpospolita" pisze, że na te propozycje  przychylnie patrzy większość partii politycznych. Stanisław Szwed z Prawa i Sprawiedliwości pomysł funduszy o różnej strategii ocenia jako pójście w dobrym kierunku, podobnie jak Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej. Zarówno Lewicy, jak i PiS podoba się zaproponowana przez resort pracy  dobrowolność uczestnictwa w funduszach. Dobrowolność powinna dotyczyć osób, które wchodzą do systemu. Równocześnie obecnym jego uczestnikom należy dać możliwość wyjścia z niego" – twierdzi Stanisław Szwed.

Zadłużenie FUS powyżej 1,5 mld zł

Według Mirosławy  Boryczki, członka zarządu ZUS do spraw ekonomiczno-finansowych, zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)  w bankach komercyjnych wynosi 1,510 mld zł - informuje "Onet.pl" (www.onet.pl z 08.09.2010 r.),  powołując  się  na  PAP. Mirosława Boryczka powiedziała, że linia kredytowa  FUS wygasa  z dniem 31 grudnia 2010 roku. "Na koniec roku zakładamy, że FUS nie będzie zadłużony w bankach"  - dodała Boryczka.

Przybędzie klientów  OFE

We wrześniu 2010 r. wielu absolwentów szkół podejmuje pierwszą stałą pracę, co wiąże się  między innymi z koniecznością podpisania przez nich umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Jak przypomina "Rzeczpospolita"(N r z 09.09.2010 r.), obowiązek taki mają wszyscy urodzeni po 1 stycznia 1969 r., za których pracodawcy odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalne. Na zawarcie umowy z OFE jest siedem dni od rozpoczęcia pracy. W przeciwnym razie pieniądze będą leżeć na nieoprocentowanym koncie w ZUS - ostrzega dziennik. Jeśli zaś ktoś nie dopełni tego obowiązku, zostanie przypisany do funduszu w wyniku losowania organizowanego przez ZUS (odbywają się dwa razy w roku, w ostatnim dniu roboczym stycznia i ostatnim dniu roboczym lipca).
Dlatego im szybciej podpiszemy umowę z funduszem, tym lepiej, bo tym krócej pieniądze będą leżały na nieoprocentowanym koncie w ZUS.
Od stycznia br.  od składki pobierane jest maksymalnie 3,5 proc. W tym około  0,8 proc. inkasuje ZUS za przekazanie składki do OFE, a z pozostałej części pokrywane są też inne opłaty, np. na rzecz Rzecznika Ubezpieczonych czy Komisji Nadzoru Finansowego. Gazeta szacuje, iż realnie do OFE trafia 2,5 proc.
Obniżona została także opłata za zarządzanie aktywami, która dotyczy   tylko największych funduszy emerytalnych (ich aktywa przekroczyły 45 mld zł). Tutaj  prowizja   przeliczana jako procent od aktywów,  staje się kwotową i wynosi  15,5 mln zł. To powoduje -pisze dziennik - że fundusze gromadzące najwięcej składek: Aviva i ING, są obecnie najtańsze z punktu widzenia klientów. Jednak  najważniejsze przy wyborze funduszu są  inwestycyjne.
W sytuacji gdy traci się pracę lub świadomie z niej rezygnuje, można samemu dalej opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Nowela  ustawy o emeryturach i rentach z FUS na przełomie września i października w Sejmie

Resort pracy chce likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy oraz  zniesienia  limitu dorabiania dla rencistów.
Jak  podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.09.2010r.) na  przełomie września i października do Sejmu powinien trafić rządowy (obecnie   konsultowany społecznie) projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia on m.in. zasady ustalania wysokości nowych rent z tytułu niezdolności do pracy oraz możliwości łączenia pracy i emerytury. Zdaniem "DGP", rząd proponuje w nim, "aby prawo do emerytury ulegało zawieszaniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu pracy u dotychczasowego pracodawcy, jeśli osoba taka nie rozwiąże stosunku pracy z takim pracodawcą. Będzie to dotyczyć także tych osób, które skorzystały z przepisów, które umożliwiły otrzymywanie emerytury bez zwolnienia z pracy po 7 stycznia 2009 r."
Projekt nowelizacji ustawy o FUS zakłada także, że renty osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będą liczone na podstawie kapitału emerytalnego zgromadzonego na koncie w ZUS. Resort pracy wycofał się - podaje gazeta -   ze zgłaszanej wcześniej propozycji, aby składki takiej osoby zgromadzone w OFE trafiły na konto emerytalne w ZUS.  Natomiast  renty osób oszczędzających w OFE będą zwiększone o tzw. wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego. "Nowelizacja ustawy zakłada także zniesienie przepisów uzależniających wypłatę renty od wysokości przychodów z pracy. Renciści będą mogli dorabiać bez ograniczeń i groźby zmniejszenia lub zawieszenia ich świadczenia. Nowe zasady będą dotyczyć rent z tytułu niezdolności do pracy, a także z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Obejmą one także osoby niezdolne do pracy z rentami rodzinnymi, rentami socjalnymi, byłych policjantów i żołnierzy otrzymujących renty inwalidzkie oraz rolników otrzymujących stałe i okresowe renty inwalidzkie" - pisze gazeta.

Świadczenia dla emerytowanych pracowników wolne od podatku dochodowego ?

Świadczenia pieniężne wypłacone emerytowanym pracownikom przez pracodawcę i związki zawodowe będą zwolnione z podatku dochodowego do 2280 zł rocznie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.09.2010r.).Według gazety, projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowany przez komisję Przyjazne Państwo zawiera m.in. korzystne zmiany w zakresie opodatkowania świadczeń przyznawanych emerytowanym pracownikom, polegające  na rozszerzeniu katalogu świadczeń podlegających limitowanemu zwolnieniu z opodatkowania oraz objęciu zryczałtowanym 10-proc. PIT również świadczeń od związków zawodowych. Dziennik przypomina, że obowiązujące przepisy zwalniają z opodatkowania świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne, otrzymane w zamian tych świadczeń przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich poprzednio stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych. Roczny limit zwolnienia wynosi 2280 zł. Zwolnienie obejmuje  wszelkie świadczenia wypłacone byłym pracownikom.
" Ze zwolnienia będą korzystały wszystkie świadczenia wypłacane dla emerytów i rencistów przez byłego pracodawcę, bez względu na ich charakter, zarówno pieniężne, niepieniężne, jak i rzeczowe, w tym także pochodzące od związków zawodowych. Natomiast  zwolnienie to nie obejmie zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, które korzystają z odrębnego zwolnienia. Nowością będzie jednak stosowanie zryczałtowanego PIT również do świadczeń wypłacanych przez związki zawodowe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT