Potrzebne zachęty do dodatkowego oszczędzania w III filarze

Należy ożywić system dodatkowego oszczędzania, albowiem w innym razie  trudno będzie wyżyć Polakom z emerytury. Zwłaszcza, że chętnych do oszczędzania w III filarze nie przybywa.  W opinii ekspertów, sytuacja nie poprawi się bez zmiany przepisów - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.07.2010 r.). I tak, Przemysław Gawlak z Allianz Życie stwierdził podczas konferencji "III filar czy ubóstwo" zorganizowanej przez Business Centre Club, że liczba chętnych do oszczędzania w III filarze nie zwiększa się. Jego opinii zdaniem, potrzeba zmiany przepisów, aby zmotywować Polaków do dodatkowego oszczędzania. W opinii instytucji finansowe czy  prof. Marka  Góry, zachętą do oszczędzania może okazać się na przykład wprowadzenie ulgi dla osób oszczędzających dodatkowo.
Z kolei Agnieszka Chłoń-Domińczak ze  Szkoły Głównej Handlowej powiedziała, że chociaż wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych  trudno jest obecnie dokładnie oszacować, to z wyliczeń wynika jednak, iż  mężczyźni przechodząc na emeryturę  mogą dostawać około 60 proc. ostatniego wynagrodzenia, a kobiety 40 proc.

OFE w br. wydały ponad 10 mld zł na akcje debiutujących na GPW spółek skarbu państwa

OFE  w pierwszej  połowie  br. kupiły akcje za rekordową kwotę 10,5 mld zł - szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 05.07.2010 r.). Wszystko za sprawą Skarbu Państwa. Albowiem największymi nabywcami walorów oferowanych przez resort skarbu na GPW , a wiec papierów  PZU SA  czy spółki energetycznej Tauron były otwarte fundusze emerytalne. Zdaniem Marka Sojki, wiceprezesa PTE PZU, OFE wydały na te papiery około 6 mld zł , natomiast na  zakupy akcji  przeznaczyły zaś około 4 mld zł. Z wyliczeń gazety wynika, że gdy dodamy do tegorocznej kwoty zakupów funduszy  jeszcze dwa ostatnie miesiące 2009 r.(  na giełdzie debiutowała  wówczas Polska Grupa Energetyczna),  łączna wartość inwestycji OFE można szacować  do 15 mld zł, w tym na akcje spółek skarbu blisko. 8,5 mld zł. Jak podaje dziennik, OFE w całym ubiegłym roku na zakup nowych akcji przeznaczyły ponad 12 mld zł, w tym w I półroczu 5,4 mld zł.
Zarządzający funduszy emerytalnych  oczekują, że w br.  skarb będzie sprzedawał jeszcze kolejny pakiet akcji PGE, a może i Enei. Planowany jest także debiut Giełdy Papierów Wartościowych i niewykluczone, że Energi. "Rzeczpospolita" ocenia, powołując sie na Roberta Garnczarka, prezesa Axa PTE,  że udział akcji w całej branży wynosi już 32 – 33 proc., a w przypadku wzrostu cen na giełdzie alokacja automatycznie się podniesie. Według dziennika,  fundusze mają wciąż dużo gotówki, bo znacznie powyżej 4 mld zł.
Poza tym,  od początku roku OFE zyskały na obligacjach. Aktywa OFE na koniec czerwca br. wyniosły 193,2 mld zł , czyli od początku 2010 r.  wzrosły o 15,6 mld zł, czyli o około 8 proc.

Można podwyższyć nową emeryturę wypłacaną przez ZUS

Osoby, które po przyznaniu emerytury ustalonej według nowych zasad nadal pracują, mogą się ubiegać o podwyższenie swojego świadczenia - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.07. 2010 r.). Dziennik pisze, że trzeba  jednak poczekać do zakończenia roku kalendarzowego i dopiero wtedy  złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Emerytura obliczana na nowych zasadach przysługuje przede wszystkim osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które ukończyły 60 lat (kobiety)  i 65 lat (mężczyźni). W ten sam sposób ZUS wylicza również wcześniejszą emeryturę przysługującą na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), przewidzianą m.in. dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach.
"DGP" przypomina, że ZUS od początku 2009 r.  oblicza emeryturę na nowych,  tzw. zreformowanych zasadach. I tak, świadczenie emerytalne ustalane jest "poprzez podzielenie podstawy jego obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym wnioskodawca przechodzi na emeryturę. Podstawą obliczenia emerytury jest zaś suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS". Prawo do emerytury całkowicie na nowych zasadach mają również osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które przechodzą na to świadczenie po 31 grudnia 2008 r. i pozostawały w ubezpieczeniu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn).
W opinii gazety, nowa emerytura nie zawsze musi być jednak obliczona całkowicie według tzw. zreformowanych zasad. Na przykład "niektórym osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. ZUS ustala świadczenie w mieszanej wysokości, tj. częściowo według dotychczasowych, a częściowo według nowych reguł, o ile taki sposób wyliczenia jest korzystniejszy od emerytury przyznawanej całkowicie po nowemu".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT