Potrzebny nowy wariant II filara emerytalnego

Liczby nie kłamią i dobitnie pokazują, jak w ostatnich latach topniały inwestycje przyszłych emerytów, zgromadzone w OFE. Można dyskutować, czy wobec niedogodnej kondycji gospodarki, PTE zarządzające OFE mogły być ostrożniejsze - twierdzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 04.01.2010 r.) Andrzej Bratkowski. Jego zdaniem,  system emerytalny wymaga gruntownej reformy, " bo inaczej w razie kolejnego kryzysu, sytuacja emerytów będzie nie do pozazdroszczenia".  Bratkowski uważa, ze  proponowane rozwiązanie  tego  problemu  przez utworzenie tzw. bezpiecznych funduszy, do których przechodziliby pracownicy na kilka (kilkanaście?) lat przed emeryturą, " jest rozwiązaniem pozornym. W opinii Bratkowskiego,  potrzebne są więc rozwiązania alternatywne. Na  tyle przejrzyste, "by ubezpieczony, wybierając system, mógł ocenić, jakie jest ryzyko związane z danym wariantem funduszu emerytalnego, i wybrać odpowiadającą mu kombinację ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu".
Bratkowski podkreśla, że   wprowadzenie nowego wariantu II filara systemu emerytalnego, polegającego na wpłacie części składki na wydzielone konto w ZUS i waloryzowanie wpłat według zasad zaproponowanych przez ministrów, jest ze wszech miar uzasadnione".

OFE były w 2009 r.  aktywne na rynku akcji

Otwarte fundusze emerytalne w  2009 r. często porządkowały swoje portfele aktywów  i często dokonywały zakupów akcji. Jak informuje "Parkiet"(Nr z 05.01.2010 r.), fundusze aż  71 razy informowały o zakupie akcji i 25 razy o ich redukcji. Według gazety, akcje stanowiły w ubiegłym roku  około 30 proc.  aktywów OFE. Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI, tłumaczy to przekazaniem przez ZUS do II filara blisko 21 mld zł nowych środków przeznaczonych na inwestycje  emerytalne.
 
Fundusze  emerytalne zainwestują więcej  w spółki skarbu państwa

Rok 2010 może przynieść nieoczekiwane ruchy na polskim rynku akcji. Pojawią się nowe oferty publiczne, głównie spółek Skarbu Państwa, co może spowodować  sprzedaż przez inwestorów posiadanych   akcji  niektórych spółek notowanych na GPW – prognozuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.01.2010 r.).  Na GPW  mają trafić między innymi: akcje PZU za co najmniej 5 mld zł, warte kilka mld zł  papiery energetycznego Taurona oraz akcje samej giełdy. Jak podaje dziennik, w  ofercie publicznej akcje za kilka mld zł mogą też sprzedać kontrolowani  przez rząd akcjonariusze Polkomtela, operatora sieci Plus. Skarb Państwa zamierza także sprzedać na giełdzie kontrolowane przez siebie mniejszościowe pakiety, m.in. KGHM i Enei. Wpływ dużych ofert na rynek był widoczny już w ubiegłym roku, kiedy oferty przeprowadzały PKO BP i PGE -  podkreśla "DGP".
OFE, zgodnie z założeniami budżetu,  w 2010 r.  powinny otrzymać 22,5 mld zł.

OFE zarobiły w ub.r. średnio powyżej 15 proc.

W 2009 r. średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 14,26 proc.. Rok wcześniej było to minus 14 proc. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 05.12.2010 r.), najlepsze wyniki w2009 r.  odnotowały  OFE Polsat (20,70 proc.), Generali (15,45 proc.), PKO BP Bankowy (14,75 proc.). Natomiast  najsłabsze efekty inwestycyjne uzyskały  OFE Nordea (12,50 proc.) i Aviva (12,88 proc.).
Na koniec 2009 r. wartość aktywów funduszy emerytalnych wynosiła blisko 179 mld zł, co oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu z  2008 r. Do dobrych wyników funduszy emerytalnych przyczyniły się ubiegłoroczne  zwyżki na giełdzie. Wszystkie główne indeksy wzrosły po kilkadziesiąt proc., najmocniej zaś indeksy małych oraz średnich spółek. I tak, sWIG80 wzrósł o 62 proc., a mWIG40 o ponad 55 proc. Fundusze, emerytalne, które miały najwięcej papierów spółek zgrupowanych w tych indeksach w portfelu, zyskały mocniej niż konkurenci - tłumaczy gazeta. i podkreśla, że to akcje, mimo że stanowią mniejszą część portfela niż obligacje skarbowe, odegrały decydującą rolę w uzyskanej wysokości stopy zwrotu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT