Pozew grupowy przeciwko zmianom w OFE w sądzie

Stołeczny sąd potrzebuje pół roku  na ocenę, czy proces grupowy przeciwko zmianom w OFE jest dopuszczalny – twierdzi „Puls Biznesu”(Nr z 03.11.2014 r.). Według gazety,  pozew kilkudziesięciu osób, które czują się poszkodowane przez zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE), trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie 10 czerwca br. „Celem pozwu grupowego jest stwierdzenie przez sąd odpowiedzialności skarbu państwa za bezprawne i niezgodne z konstytucją wywłaszczenie pieniędzy zgromadzonych w OFE (ZUS przejął 153 mld zł z OFE 3 lutego 2014 r.)” - pisze „PB”. Pozwanymi są skarb państwa (reprezentowany przez ministra pracy i polityki społecznej) oraz ZUS. Formalnie pozwanymi jest też 9 funduszy emerytalnych. Dziennik podaje,  powołując  się na  mec. Pawła Kowalczyka, przedstawiciela grupy skarżących, iż „ sąd wyznaczył termin na 17 grudnia 2014 r. Wtedy orzeknie, czy nasz pozew grupowy jest prawnie dopuszczalny, a co za tym idzie, czy rozpocznie się właściwy proces”.  Oznacza to – pisze dziennik -  że „od chwili złożenia pozwu w sądzie do stwierdzenia jego dopuszczalności (lub nie) minie ponad 6 miesięcy. Zakładając, że pozew grupowy okaże się dopuszczalny, kolejne miesiące grupa będzie czekać na wyznaczenie terminu rozprawy”. Jak wyjaśnia „PB”, inicjatorami zorganizowania grupy osób pokrzywdzonych przez zmiany w OFE jest 10 prawników największej w Polsce kancelarii prawnej Dentons (dawniej Salans). Gdyby członkowie grupy wygrali zbiorowy proces, to każdy z nich mógłby indywidualnie żądać od państwa finansowego odszkodowania.

NSA: nie można anulować zadłużenia wobec ZUS, jeśli nie ma zwolnienia lekarskiego potwierdzającego chorobę  uniemożliwiającą  pracę

Właściciel firmy nie może domagać się anulowania zadłużenia wobec ZUS, jeśli nie ma zwolnienia lekarskiego potwierdzającego chorobę uniemożliwiającą podjęcie pracy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 05.11,2014 r.).  Sędziowie NSA uznali, że nie można stwierdzić nieważności postępowania przeprowadzonego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i oddalili  kasację w sprawie,  w której skarżąca kobieta domagała się uchylenia niekorzystnej dla niej decyzji prezesa ZUS. Jak podaje gazeta, spór dotyczył   zadłużenia  kobiety w wysokości 26 tys. zł. za okres 2002–2003 z tytułu niezapłaconych własnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Skarżąca  prowadziła sklep we Wrocławiu, który zamknęła  z powodu przeciągającego  się remontu  węzła komunikacyjnego obok prowadzonej przez nią placówki. Długi jednak pozostały – informuje „DGP”.

NBP: zmiany w systemie emerytalnym spowodowały  spadek zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych o około 20 proc.

Aktywa polskiego sektora finansowego w 2013 r. wzrosły o 7 proc. do 2,1 bln zł – informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2014 r.). Urosły przede wszystkim aktywa sektora bankowego, środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych oraz oszczędności zebrane w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).  Jednak  po pierwszym półroczu br., aktywa finansowe obniżyły swoją łączną wartość do 2,05 bln zł w wyniku  umorzenia obligacji skarbowych w portfelach OFE w lutym 2014 r.. Fundusze emerytalne okrojono wówczas o ponad 153 mld zł – podaje gazeta, powołując się na ostatnio  opublikowany przez NBP   raport  „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku". W opinii  autorów  raportu, „ że wprowadzane zmiany w systemie emerytalnym skutkują spadkiem zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych o około 20 proc. (...)  W przypadku ewentualnego wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych brak obecności OFE na krajowym rynku obligacji skarbowych może sprzyjać silniejszemu wzrostowi rentowności tych instrumentów.”

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT