Pracodawcy RP o projekcie nowej regulacji w sprawie systemu emerytalnego

Po 11 latach od reformy emerytalnej okazało się, że system wymaga zdecydowanych modyfikacji - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 16.11.2010 r.). Zdaniem Magdaleny Janczewskiej,  eksperta ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP, "tylko konkretne zmiany w funkcjonowaniu funduszy przyniosą wymierne korzyści dla ubezpieczonych w postaci wyższej stopy zwrotu. Szukanie bezpieczeństwa w różnorodności musi zostać powiązane z jak największą efektywnością otwartych funduszy emerytalnych, które zarządzają kapitałem emerytalnym". Zdaniem Pracodawców RP - pisze "GU" - zmiany powinny skupić się przede wszystkim na stworzeniu kilku subfunduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka dostosowanym do wieku uczestnika OFE, co pozwoli " na uzyskanie wyższej stopy zwrotu lokowanego kapitału, ale także na zabezpieczeniu go w okresie bezpośrednio poprzedzającym zakończenie aktywności zawodowej". Ponadto, potrzebny jest  przegląd i modyfikacja limitów inwestycyjnych oraz zasad inwestowania, a także    analiza i modernizacja systemu opłat  oraz  uzależnienie ich poziomu od uzyskiwanej stopy zwrotu. Niezbędne jest także wprowadzenie benchmarku zewnętrznego, którzy pozwoli na dokonywanie ocen efektywności funduszy w oparciu o wybrane indeksy instrumentów finansowych zarówno na polskich, jak i zagranicznych rynkach oraz   eliminację niepożądanych zachowań akwizytorów oraz przeglądzie kosztów funkcjonowania akwizycji - twierdzą Pracodawcy RP w "Ubezpieczeniowej" . W ocenie Pracodawców RP,  autorom projektu rządowego "nie udało ustrzec się od wielu błędów, które mogą spowodować, że oczekiwana konkurencja między funduszami wcale nie nastąpi, lub nastąpi w minimalnym zakresie"  –  twierdzi "GU". W opinii  Janczewskiej, "taka a nie inna konstrukcja benchmarku i wyznaczenie dopuszczalnych odchyleń od stopy zwrotu referencyjnego portfela ograniczają bowiem budżety ryzyka zarządzających, a co za tym idzie skutecznie studzą zapał do rywalizowania o większy zysk ". Wątpliwości Pracodawców RP budzą także obecne kryteria dotyczące stopy referencyjnej dla  akcji zagranicznych. Pracodawcy RP postulują również o zniesienie ograniczenia udziału w losowaniach funduszy, których aktywa przekraczają 10 proc. udziału w rynku. W ocenie Pracodawców RP autorzy projektu powinni także wprowadzić możliwość wyboru konserwatywnego inwestowania przez klientów nowo przystępujących do otwartych funduszy emerytalnych. Tylko minimalizowanie ryzyka, podnoszenie efektywności oraz zmniejszanie kosztów ekonomicznych (wysokość składki, koszt obsługi i zarządzania) muszą być przeprowadzane rozważnie i wymiarze akceptowalnym także dla PTE - uważają Pracodawcy RP .

Jest zgoda policyjnych związkowców  na przedłużenie wieku emerytalnego

Ruszają prace nad nowym systemem emerytalnym dla mundurowych. Związkowcy policyjni wprawdzie zgadzają się na uzyskiwanie praw emerytalnych po 20 latach służby, to jednak chcą ubezpieczenia w branżowych kasach. Według  gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  15.11.2010 r.), związkowcy  zapowiadają protest wobec pomysłu objęcia ich powszechnym systemem emerytalnym . "DGP" pisze, iż policyjni związkowcy zadeklarowali, iż są "gotowi do rozmów o wydłużeniu wieku emerytalnego. Obie strony są już zgodne co do niektórych założeń reformy: zmiany obejmą tylko nowo przyjmowanych do służby i wydłuży się granica nabywania uprawnień emerytalnych z obecnych 15 do przynajmniej 20 lat służby. Jednak lista różnic jest znacznie dłuższa".  Jednak Antoni Duda, szef policyjnej centrali związkowej powiedział dziennikowi, iż nie ma ich zgody   na objęcie mundurowych powszechnym systemem emerytalnym. Gdyby jednak do tego doszło, będą domagać się takich samych praw, jakie ma każdy pracownik w tym kraju . Związkowcom "bardziej podoba się koncepcja Grzegorza Schetyny, nad którą prace przerwano przed rokiem. Wynika z niej, że policjanci, funkcjonariusze i żołnierze pozostaną ubezpieczeni w branżowych kasach emerytalnych. Uzyskają prawa emerytalne minimum po 22 – 25 latach służby, ale wypłacanie świadczeń będzie zawieszone do uzyskania przez nich wieku np. 55 lat. Jeśli ktoś odejdzie ze służby wcześniej, na mundurową emeryturę będzie musiał poczekać do tego wieku" - twierdzi gazeta.
Jak podkreśla "DGP", zgodnie z prawem policjantów, "funkcjonariuszy służb i żołnierzy nie obejmuje kodeks pracy, gdyż nie pracują, ale służą. W efekcie nie mają ewidencji czasu pracy, nie płaci im się za nadgodziny ani dodatkowych stawek za pracę w święta".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT