Pracodawcy krytyczni wprowadzeniu możliwości wychodzenia z OFE

Pracodawcy krytykują pomysł resortu pracy, dotyczący m.in. wprowadzenia do ustawy o emeryturach kapitałowych zmiany, pozwalającej ubezpieczonym na wychodzenie z Otwartych Funduszy Emerytalnych i gromadzenie pieniędzy na emeryturę tylko w ZUS - podaje za PAP "Wirtualna Polska"(www.wp.pl z 25.05.2010 r.). Zdaniem Wojciecha Nagela z Business Centre Club, propozycje minister Fedak są  próbą uniknięcia odpowiedzialności za brak kolejnego, niezbędnego etapu reformy, czyli  podwyższenia wieku przejścia na emeryturę, wprowadzenia tzw. wielofunduszowości, zwiększenia możliwości wyboru rodzaju funduszu przez przyszłych emerytów. Nagel twierdzi, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po przepracowaniu co najmniej 30 lat to właśnie środki z OFE będą większą częścią składową ich emerytury. Natomiast w opinii Magdaleny Janczewskiej  z Konfederacji Pracodawców Polskich,  propozycje resortu pracy nie uwzględniają tego, że Polacy nie potrafią inwestować, nie znają się na rynkach kapitałowych." Oznacza to, że ich wybory dotyczące tego, czy zbierać na emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS, nie będą przemyślane, poparte analizą własnej sytuacji ekonomicznej i jej perspektywami".
Z kolei według  Jeremiego Mordasewicza, eksperta PKPP Lewiatan, minister Fedak być może powinna dać możliwość pozostania tylko w OFE tym, którzy uznają, że takie decyzje przyniosą im większe zyski i zapewnią lepszą emeryturę.

Rośnie liczba wniosków przesyłanych do ZUS przez internet

W ciągu ostatniego roku popularność Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS wzrosła o ponad 500 proc. W ciągu ubiegłego  roku, liczba wniosków przesłanych za pośrednictwem EUP wzrosła o ponad 70 tys. i łącznie wynosi już ponad 92 tys. - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 24.05.2010 r. Jak powiedział Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS  każdego tygodnia drogą elektroniczną dociera do Zakładu ok. 2-3 tys. wniosków. Według dziennika, poprzez Elektroniczny Urząd Podawczy najczęściej składane są  wnioski: o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS (56 tys. 774 sztuki), o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (31 tys. 824 sztuki), o ustalenie przekroczenia rocznie granicy podstawy wymiaru składek na ZUS (1 tys. 939 sztuk). Od początku kwietnia br. drogą elektroniczną możliwe jest składanie wniosków  o rozłożenie na raty lub umorzenie zaległych składek. Jak wyjaśnia gazeta,  należy jednak posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu. Każdy wniosek wysłany tą drogą otrzymuje indywidualny numer, który następnie przesyłany jest wnioskodawcy. "Pozwalała to klientowi sprawdzić stan zaawansowania jego sprawy w każdej chwili. Odpowiedź na wniosek ZUS przesyła w formie wskazanej przez wnioskodawcę - pocztą tradycyjną lub mailową. Jedynie zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek należy odebrać w ZUS osobiście".

OPZZ  za umożliwieniem wyjścia z OFE  i powrotu do ZUS

OPZZ złoży w najbliższych dniach w Sejmie projekt ustawy, w którym zapisana będzie możliwość wyjścia z OFE i powrotu do ZUS - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 25.05.2010 r.).
W opinii  Jana Guza, przewodniczącego OPZZ, pierwsze  emerytury z OFE wynoszą do ok. 100 zł miesięcznie. "Już choćby ze względu na te doświadczenia należy dać ludziom możliwość decydowania, gdzie chcą gromadzić pieniądze". OPZZ opowiada się jednak  za inną propozycją niż resort pracy. Związek chce,  aby Polacy, przechodząc na emeryturę, mogli wybrać zgromadzone pieniądze w OFE i przeznaczyć je na dowolny cel. Gazeta podaje, że z  badania przeprowadzonego przez OPZZ wśród ponad 10 tys. pracowników różnej wielkości firm wynika, iż  92 proc. ankietowanych odpowiedziało się za nieobowiązkowa przynależnością do OFE. Natomiast 8 proc. było przeciwnego zdania. 83 proc. chciałoby mieć możliwość przeniesienia środków zebranych w OFE do ZUS, zaś  7 proc. było temu przeciwnych. Z kolei 89 proc. uczestników ankiety uważa, że powinna istnieć możliwość wypłacenia środków zgromadzonych w OFE w momencie przechodzenia na emeryturę. Przeciwnego zdaniajest11 proc. pytanych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT