Pracodawcy za projektem nowelizacji ustawy emerytalnej ministra Boniego

Przy dobrej koniunkturze na rynkach finansowych za 26 lat emerytura otrzymywana z OFE może być nawet dwa razy wyższa od emerytury z ZUS - powiedział na posiedzeniu zespołu ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej minister Michał Boni. Boni przedstawił członkom zespołu ubezpieczeń Komisji Trójstronnej (KT) projekt założeń zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przygotowany przez zespół ekspertów, którym kieruje -informuje "Polska" (Nr z 10.11.2010 r.).Według gazety,  przedstawiciele związków zawodowych z zespołu ubezpieczeń KT mieli zastrzeżenia do projektu ministra Boniego, natomiast poparli je  przedstawiciele pracodawców. Eksperci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podkreślali -pisze dziennik-  iż  "nie dają one ubezpieczonym rzeczywistej możliwości decydowania o tym, jak będą inwestowane ich składki". Eksperci NSZZ "Solidarność" wskazywali zaś, że "warto zastanowić się nad pozostawieniem subfunduszu B, tak, by każdy ubezpieczony - także ten dopiero wchodzący na rynek pracy - mógł pozostawić w nim swoje pieniądze".
Pracodawcy  z organizacji Pracodawcy RP, PKPP Lewiatan i Związku Rzemiosła Polskiego podkreślali, iż "założenia przygotowane przez zespół Boniego przyczynią się do konkurencji między funduszami emerytalnymi, a przez to do zwiększenia przyszłych emerytur".
Gazeta przypomina, iż Broni proponuje  powstanie dwóch  subfunduszy emerytalnych: typu  A ( inwestycje dynamiczne, głównie w akcje) i typu C( inwestowanie  bezpieczne, przede wszystkim w obligacje). Natomiast  5 lat przed emeryturą wszystkie środki zgromadzone w OFE byłyby obligatoryjnie przekazane do subfunduszu C. Zaś obecnie istniejące fundusze, określone jako B, inwestujące w sposób mieszany - częściowo w akcje, częściowo w obligacje - byłyby stopniowo likwidowane, tak, że zgromadzone w nich pieniądze byłyby stopniowo przekazywane do subfunduszu A lub C, w zależności od wieku uczestnika. Projekt proponuje  zmniejszenie  od 1 lipca 2011 r. opłat pobieranych od składek ubezpieczonych przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) - do 2,3 proc. (obecnie jest to 3,5 proc.), a od 2012 r. - do 2 proc. Mniejsze byłyby także opłaty pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne za zarządzanie OFE.
"Polska" pisze, że członkowie zespołu ubezpieczeń KT mają przygotować swoje opinie w sprawie projektu Boniego do 19 listopada br.

Połowa osób przechodzących na emeryturę w 2011 r. bez  ustalonego kapitału początkowego 

Co druga osoba, która w 2011 roku może przejść na emeryturę, nie ma kapitału początkowego - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 10.11.2010 r.). A emerytura osoby bez kapitału początkowego może być niższa nawet o kilkadziesiąt procent - ostrzega "DGP". Tymczasem z  przeprowadzonej przez ZUS analizy danych dostępnych w jego systemie informatycznym wynika, że aż 50 proc. osób, które w 2011 r.  nabędą prawa do emerytury, nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego. ZUS ustala go na podstawie wniosków ubezpieczonych urodzonych po 1948 roku, którzy pracowali przed 1998 rokiem. A  właśnie ten kapitał uwzględnia składki wpłacone na emerytury w tamtym okresie - pisze gazeta. Dariusz Śpiewak, wiceprezes ZUS powiedział dziennikowi, iż w " poprzednich latach kapitału początkowego nie miało około 20 proc. osób uprawnionych". 
A  brak kapitału nie tylko może opóźnić przyznanie emerytury, ale także obniżyć jej wysokość.  Dotyczy to zwłaszcza tych, których większość aktywności zawodowej przypada na okres przed 1999 r. Gazeta radzi,  aby osoby urodzone po 1948 r., za które przed wejściem w życie reformy emerytalnej przez co najmniej 6 miesięcy były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, powinny ustalić w ZUS wysokość swojego kapitału początkowego. Zdaniem Grażyny Lisowskiej, dyrektorki obsługi klientów Centrali ZUS,  ubezpieczony może złożyć wniosek o emeryturę (ZUS Rp-1E) nawet wtedy, gdy wcześniej nie składał wniosku o kapitał początkowy. "W takim przypadku wniosek o emeryturę jest traktowany także jako wniosek o ustalenie kapitału początkowego"  – twierdzi Lisowska.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT