Pracujący zawodowo wcześniejsi emeryci mają obowiązek poinformować ZUS o przychodach za 2013 r.

Do końca lutego wcześniejsi emeryci oraz renciści, którzy są nadal aktywni zawodowo, muszą powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach za 2013 r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.02.2014 r.). Według gazety, osoby uprawnione mogą się rozliczać rocznie lub miesięcznie. Jak podkreśla "DGP",  taki  obowiązek mają emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. "Osoby te powinny się zwrócić do swojego pracodawcy, który ma obowiązek wystawić im zaświadczenie informujące o wysokości przychodu. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie tego dokumentu w dwóch wariantach. Pierwszy powinien uwzględniać przychody z pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące, a drugi przedstawiać dochody z całego 2013 roku. Dostarczenie takich dwóch wyliczeń umożliwi ZUS wybranie tego bardziej korzystnego dla zainteresowanego" - podaje dziennik. Natomiast  żadnych rozliczeń przychodów nie muszą przekazywać  osoby prowadzące własną firmę. Wystarczy oświadczenie, w którym należy podać swoje dane osobowe, wskazać źródła przychodów oraz osiągane zarobki. Dokument obowiązkowo należy podpisać i dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.
Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia przysługującego świadczenia. Zdaniem Pawła Pelca, radcy prawnego z Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Pelca, "nie wszystkie przychody są uwzględniane dla ustalenia, czy emeryt przekroczył próg ustalony w tej normie. Chodzi o te, które wyraźnie wskazał ustawodawca".  Oznacza to, że do rozliczenia z ZUS przyjmuje się wyłącznie "przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby, przez którą rozumie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz prowadzenie pozarolniczej działalności także za granicą".
Obowiązek informacji o zarobkach  nie dotyczy osób mających ustalone prawo do emerytury po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego, pobierających z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Ich wypłaty nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

Budżet dokłada dwa razy więcej do emerytury z KRUS niż do  świadczenia z  ZUS

Dane i wyliczenia dowodzą, ze " KRUS to faktycznie patologiczny system ubezpieczeniowy – głównie dlatego, że wielu rolników, których stać na opłacanie za siebie składek, żeruje na mniej zamożnych podatnikach" - pisze "Rzeczpospolita"(18.02.2014 r.). Zdaniem gazety, na wsi nie ma jednak wielkich pieniędzy, które wsparłyby budżet. Dziennik podaje, iż  przeciętna emerytura z KRUS w II kwartale 2013 r. wynosiła 990 zł. Świadczenie  jest  wypłacane średnio przez 23 lata, co daje  kwotę 273 tys. zł. Tymczasem "zdecydowana większość rolników płaci na swoją emeryturę ok. 60 zł miesięcznie (część z 83 zł składki). Rocznie daje to kwotę 720 zł. Nawet jeśli wpłacają tę kwotę przez 40 lat, to daje to niespełna 29 tys. zł. Dopłata do osoby ubezpieczonej w KRUS wynosi zatem 244 tys. zł." - szacuje "Rz". I podkreśla, iż  gigantyczne dotacje budżetu państwa  finansują  ponad 90 proc.  świadczeń dla rolników. Tymczasem   ZUS w 2013 r. otrzymał z budżetu 49 mld zł, a dopłata na jedną osobę pobierającą świadczenie   wyniosła  6,7 tys. zł.  Natomiast KRUS  dostał z budżetu 15,9 mld zł,  zaś dopłata na jedną osobę wyniosła 12,5 tys. zł, a więc dwukrotnie więcej - wylicza dziennik.
 W opinii Macieja Bukowskiego, prezesa  Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, "rolnicy to bardzo uprzywilejowana grupa. Nadawanie im kolejnych praw, takich jak opłacanie składek za rolników-rodziców, przypomina emerytury górnicze, gdzie jeden rok pracy liczy się jak 1,8".  Natomiast Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP uważa - pisze gazeta - że "opłacanie za rolników-rodziców składek stanowi element polityki demograficznej".
Zdaniem "Rz", to  rząd powinien rozstrzygnąć, kto mógłby płacić do KRUS samofinansującą składkę. Tym bardziej że z danych GUS wynika, że na wsi następuje proces konsolidacji gospodarstw, a rolnicy się bogacą.

ZUS rozpocznie wypłaty  zawieszonych od 1.10.2011 r. świadczeń

 
Od  19 lutego 2014 r. obowiązuje  ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 19.02.2014 r.). Jak przypomina gazeta,  ponad 40 tysięcy emerytów będzie mogło starać się o zwrot średnio po 25 tys. zł  zawieszonego im   w październiku 2011 r. świadczenia.  Dziennik szacuje, iż  łączna wypłata z  ZUS  wyniesie z   odsetkami  miliard zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT