Premier: nie będzie przesunięcia składki z OFE do ZUS

Rząd nie będzie się już zajmował propozycją przesunięcia 60 proc. ze składki przekazywanej otwartym funduszom emerytalnym (OFE) na specjalne, indywidualne konta obligacyjne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) -  zapowiedział premier Donald Tusk. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com z  29.01.2010 r.), w opinii premiera,  prace rządu  koncentrują się na tym, "by skłonić OFE do takiej pracy, do przyjęcia reguł, które realnie zwiększą wymiar emerytury dla emerytów, ale nie uderzą w OFE, w ich fundamenty. […] Ale na razie nie będziemy rozmawiali o przesunięciu istotnej części składki do ZUS. Ten temat jest zamknięty".
"Ubezpieczeniowa" przypomina, iż w  listopadzie ub.r.  resorty pracy i finansów zaproponowały zmniejszenie składki przekazywanej do OFE do 3 proc. wynagrodzenia brutto z obecnych 7,3 proc. oraz  przekazywanie uwolnionej w ten sposób kwoty na specjalne konta obligacyjne w ZUS. Obecnie w ZUS pozostaje składka emerytalna w wysokości 12,22 proc. pensji brutto.

Platforma Usług Elektronicznych dla ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi portal internetowy za pośrednictwem którego petenci będą mogli kontaktować się z instytucją - zapowiada "Parkiet"(Nr z 29.01.2010 r.). Gazeta pisze, że ZUS  ogłosił przetarg na jego  budowę. Portal ma pełnić  usługi o charakterze transakcyjnym. Użytkownicy, których tożsamość będzie wcześniej weryfikowana, będą mogli tą drogą przesyłać dokumentu do ZUS, rezerwować wizyty w wybranym oddziale czy realizować płatności elektronicznej tzw. "e-przelewy".  Użytkownicy otrzymają  możliwość  korzystania z prostych funkcji, np. znajdować wzory dokumentów dedykowanych do korespondencji z zakładem.  Poprzez stronę internetową (po uwierzytelnieniu) będą mieli dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika.
Budowa nowego portalu informacyjnego jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) - podaje dziennik. Projekt PUE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Portal musi zacząć funkcjonować do 30 września 2011 roku.. Wartość inwestycji przekroczy 20 mln zł (wadium wynosi 0,69 mln zł).

Kolejne losowanie do OFE

Prawie 198 tysięcy osób otrzymało w grudniu list od ZUS-u. Powiadomienie z ZUS-u otrzymali ci, którzy w ub.r. rozpoczęli pierwszą pracę zarobkową lub rozpoczęli własną działalność gospodarczą. Jednak około jedna trzecia z tych osób  ( ZUS szacuje, że to 73,6 tys. osób)  nie pofatygowała się, by wybrać OFE, a to znacznie więcej, niż w ubiegłych latach - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 29.01.2010 r.). Będą oni przydzieleni do OFE w drodze przymusowego losowania. Według gazety,  po 10,5 tys. trafi do jednego z siedmiu funduszy emerytalnych: Aegon, Allianz, Amplico, Axa, Generali, Pekao, Pocztylion. Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączono trzy największe fundusze emerytalne (ING, Aviva, PZU Złota Jesień).  ZUS informuje poszczególne OFE o wynikach losowania, a fundusze mają obowiązek poinformowania o nich nowych członków.  ZUS przesyła informacje także do zainteresowanych, informując, do którego funduszu trafili - pisze dziennik.

IGTE  przeciwna propozycjom resortu pracy w sprawie reformy II filara

Najnowsza propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przewidująca zmniejszenie składki przekazywanej do OFE na rzecz ZUS, prowadzi do praktycznej likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego - twierdzi  Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. W opinii IGTE, wprowadzenie w życie pomysłów resortu pracy oznaczałoby, iż przyszłe emerytury będą niższe - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com z  27.01.2010 r.). Izba wskazuje, że dzięki możliwościom inwestycyjnym funduszy, tempo wzrostu kapitału emerytalnego zainwestowanego przez OFE będzie wyższe od tempa waloryzacji kapitału emerytalnego w ZUS. Z tego powodu przeniesienie części składki do ZUS przyniosłoby uczestnikom funduszy emerytalnych wymierne straty finansowe. Ponadto,  zwiększenie składki do ZUS oznacza wyższe zobowiązania emerytalne państwa z tego tytułu. IGTE  uważa, że ministerstwo proponuje faktyczne zaciągnięcie pożyczki od obecnych członków OFE na podreperowanie stanu finansów bieżących. IGTE przestrzega, że w przyszłości mogą pojawić się problemy ze spłaceniem tych zobowiązań, co z kolei niekorzystnie odbije się na sytuacji emerytów - pisze "Ubezpieczeniowa".
Izba sprzeciwia się także propozycji projektodawcy, według której istnieje możliwość rozwiązania przez ubezpieczonego, który ukończył 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), umowy z OFE i przeniesienie całości zgromadzonych tam środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ewentualnie przekazania do tego funduszu jedynie części środków zgromadzonych w ramach II filaru, bez konieczności rozwiązywania umowy z OFE (takie rozwiązanie miałoby uchronić ubezpieczonego przed ryzykiem inwestycyjnym).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT