Prezydencki projekt ustawy frankowej mocno okrojony

Prezydencki projekt   ustawy frankowej przedstawiony  podczas konferencji prasowej w Belwederze przewiduje zwrot spreadów - informuje "Parkiet"(Nr z 02.08.2016 r.). Oznacza to  znacznie niższy koszt ustawy wobec jej pierwotnej wersji, której koszt dla sektora oszacowano na 70 mld zł.  "Ustawowy zwrot spreadów będzie dotyczył kredytów udzielonych i denominowanych nie tylko we frankach, ale także w innych walutach obcych. Jednocześnie ustawowy zwrot będzie dotyczył kredytów zawartych od 1 lipca 2000 do 26 sierpnia 2011 , kiedy weszła w życie ustawa antyspreadowa pozwalająca na spłatę bezpośrednio w danej walucie" - podaje gazeta.

Jak oświadczył  Maciej Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  "dajemy bankom jeszcze rok by miały czas by doprowadzić do przewalutowania kredytów”.  Według M.Łopińskiego,  oprócz ustawy mają być jednocześnie  wprowadzone "specjalne bodźce nadzorcze", które mają  zachęcić banki do negocjowania z klientami warunków przewalutowania kredytów. - podaje dziennik. Projekt  zwrotu  spreadów zakłada wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 350 tys. zł.   Spread do zwrotu będzie liczony jako odchylenie powyżej 0,5 proc. od średniego kursu NBP. Przewidziany  koszt dla banków  wyniósłby od 3,6 do 4 mld zł.

Z kolei Adam Glapiński, prezes  NBP zapowiedział, że planowane są działania (nadzorcze, a nie ustawowe), których celem będzie zmniejszenie portfela kredytów walutowych. Według  prezesa NBP - pisze gazeta - "chodzi o wypracowanie instrumentów nadzorczych, które spowodują,  że bankom nie będzie się opłacało utrzymywać kredytów walutowych". Proces ma być  rozłożony w czasie, a  zajmie się tym Komitet Stabilności Finansowej. W opinii szefa  NBP,  ustawowa ingerencja polegająca na przymusowym   przewalutowaniu narażałaby państwo na ryzyka procesów sądowych - podkreśla dziennik. Dlatego też - twierdzi Glapiński - "lepsze w tej sytuacji są wymogi nadzorcze polegające na zwiększeniu wymogów ostrożnościowych wobec kredytów walutowych m.in. poprzez zwiększenie wag ryzyka co powodowałoby konieczność zwiększenia kapitału".  Banki mogłyby więc  indywidualnie negocjować z klientami warunki przewalutowania. W   pierwszej kolejności restrukturyzacja powinna dotyczyć klientów w najgorszej sytuacji finansowej.  Możliwe byłoby też oddanie mieszkania za klucze".

Natomiast Maciej Łopiński zastrzegł, że jeżeli nie będzie takiego efektu w grę wchodzi powrót do koncepcji ustawowego przewalutowania.

 

Kolejny SKOK z zarządem komisarycznym

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej "Jaworzno" w Jaworznie - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.08.2016 r.) za komunikatem KNF. Zarządcą  komisarycznym  w SKOK Jaworzno została  Edyta Glajcar. Według gazety, zarządca komisaryczny jest zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Jaworzno na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta." Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy" - głosi komunikat  KNF.  Zarządca komisaryczny ma kierować procesem restrukturyzacji oraz informować o tym KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą SKOK Jaworzno - podkreśla dziennik.  

SKOK  Jaworzno nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. "W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami, będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy" - podkreśla gazeta..

Według "DGP",  zarząd komisaryczny wprowadzono dotąd w 16 kasach,  z czego w 4  zarząd taki wciąż działa, 7 kas ogłosiło  upadłość, a 5  zostało przejętych przez banki.

Pod koniec czerwca 2016 r.  funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

 

Europejski Nadzór Bankowy (EBA): dobry wynik PKO BP w stress testach

Zdaniem  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),  polski system finansowy jest jednym z najbardziej stabilnych w Europie - informuje  "Rzeczpospolita" (Nr z 30.07.2016 r.), powołując się na  opublikowany przez KNF komentarz  do oficjalnych wyników europejskich stress testów przeprowadzonych przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) w Londynie. EBA w swoim raporcie z badania, dotyczącym  51 banków w UE z 15 państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (także polski bank PKO BP) stwierdza, iż  wyniki testu "pokazują odporność sektora bankowego w UE jako całości, dzięki znaczącemu podwyższeniu kapitałów" - donosi dziennik.

Gazeta pisze, iż w opinii KNF "polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem".  I tak, według  komentarza  KNF,  zysk netto polskiego sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach 2016 r.  wyniósł 3,2 mld zł, a  fundusze własne banków zwiększyły się w tym czasie o 3,8 proc., tj. do 165,1 mld zł.

"Rz"  podaje za KNF, iż  wzrósł także poziom średniego współczynnika wypłacalności – do 17,1 proc. na koniec marca br. 'Udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem TCR (...) wyższym niż 12 proc. wynosi 98,3 proc. aktywów sektora banków krajowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Ponadto, wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności LCR".

Jak wyjaśnia gazeta, test EBA miał na celu sprawdzenia, jak europejskie banki poradziłyby sobie w sytuacji trwającej trzy lata recesji. Był to trzeci stress test przeprowadzony od czasu kryzysu finansowego w latach 2007-2009.

 

Banki zaostrzają politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych

W segmencie kredytów mieszkaniowych w III kwartale br.  należy spodziewać się istotnego zaostrzenia polityki kredytowej oraz istotnego spadku popytu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 01.08.2016 r.). Gazeta informuje, powołując się  na  ankietę  NBP,  iż banki planują  w III kwartale 2016 r.   niewielkie złagodzenie polityki kredytowej dla dużych firm przez pojedyncze banki. Z ankiety wynika - zauważa dziennik - iż  w   segmencie MSP nastąpi złagodzenie polityki kredytowej dla kredytów krótkoterminowym oraz  zaostrzenie jej  dla kredytów długoterminowych. Należy  więc oczekiwać  wzrostu popytu na kredyty dla sektora MSP - prognozuje "DGP".

Z kolei w segmencie kredytów konsumpcyjnych nie nastąpią istotne zmiany.  Możliwy jest natomiast niewielki wzrost popytu  - twierdzi  gazeta.  

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT