Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w OFE

Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym. Ustawa wejdzie w życie 1 maja br.  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 08.04.2011 r.). I tak, zamiast 7,3 proc.,  fundusze emerytalne będą otrzymywać 2,3 proc. pensji ubezpieczonych. Docelowo zaś od 2017 r. ma to być 3,5 proc. To zaś, co nie pójdzie do funduszy,  trafi na specjalne nowe konto w ZUS. "Będzie ono w inny sposób waloryzowane niż istniejące już konto emerytalne w ZUS w ramach tzw. I filara. Będzie indeksowane wzrostem PKB i inflacji" - informuje gazeta. Stopniowo  zwiększony ma być udział inwestycji w akcje przez OF - w  2020 r. ma wzrosnąć z obecnych 40 do 62 proc., a docelowo maksymalny udział tych papierów   w 2034 r. ma wynieść 90 proc.  Ponadto - podaje dziennik -  wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego będzie można odpisać od podstawy opodatkowania. Natomiast  składka na nowe konto nie będzie mogła być wyższa niż 4 proc. pensji, ale  nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W br.  limit kwotowy wyniesie  nieco ponad 4 tys. zł.
Rząd chce także ograniczyć akwizycję do OFE - zakaz akwizycji obowiązywał od początku 2012 r.
Według "Rzeczpospolitej",  zaskarżenia ustawy do Trybunału zapowiedziały już  partie opozycyjne, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zakupy OFE  na giełdzie sięgnęły w br.  2,5 mld zł

Saldo zakupów akcji przez OFE w I kwartale 2011 r. kształtowało sie na poziomie blisko  2,5 mld zł  - podaje "Parkiet"(Nr z 07.04.2011 r.). Według gazety, jest  to o połowę mniej niż w analogicznym okresie  2010 r. Największe zakupy na giełdzie j OFE realizowały w kupowały w lutym br., kiedy saldo sięgnęło ponad 2 mld zł. Natomiast w   marcu br. było to mniej niż 100 mln zł. Dziennik pisze, iż udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE na koniec marca br. wyniósł około  37 proc. I tak, zdaniem "Parkietu", największą liczbą akcji w portfelu ma fundusz  t Pekao, a z najmniejszy pakiet akcji należy do funduszu Axa.
Gazeta  podkreśla, iż wartość akcji w portfelach OFE od początku roku wzrosła o 4,5 mld zł i wynosi  około 85 mld zł. Natomiast  wartość obligacji  należących do otwartych funduszy emerytalnych  szacuje się na  około  120 mld zł.

Allianz OFE najwięcej zarobił w ciągu ostatnich trzech lat

Przez ostatnie 3 lata najlepiej inwestował Allianz OFE. Jego  stopa zwrotu sięgnęła 17,41 proc. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Na kolejnych  miejscach uplasowały sie otwarte fundusze emerytalne  PKO BP Bankowy, Axa i Polsat.  Adam Kaldus, zarządzający funduszem PKO BP Bankowy, twierdzi w gazecie, że przyczyną słabego trzyletniego wyniku  OFE były spadki na giełdzie w 2008 r. Z kolei jeśli chodzi o wyniki roczne,  znowu najlepszy był Allianz, a na  drugim miejscu  Aviva. Tymczasem - w opinii zarządzających  OFE  - bieżący rok będzie dobry. Roczne stopy zwrotu funduszy mają kształtować się  na poziomie 8-10 proc - twierdzi "DGP".

KNF: średnia ważona l stopa  zwrotu  za ostatnie trzy lata na poziomie  15,177 proc.

Według Urzędu  Komisji Nadzoru Finansowego fundusze emerytalne wypracowały za ostatnie trzy lata  - od 31 marca 2008 roku do 31 marca 2011 roku -   średnią ważoną stopę  zwrotu  na poziomie  15,177 proc.- podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 07.04.2011 r.). Ponadto , wszystkie OFE osiągnęły   minimalną wymaganą stopę zwrotu. Dziennik informuje, ze  jej wysokość wyniosła  7,589 proc.. Przy czym, wynik najsłabszego w tym zestawieniu OFE, funduszu emerytalnego  Aviva  osiągnął 13,63 proc. I tak,  w omawianym czasie najlepszy wynik wypracował Allianz — 17,405 proc., następnie PKO BP Bankowy — 16,427 proc. oraz AXA — 15,811 proc.- donosi gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT