Problemowy dostęp do emerytur pomostowych

Pracownicy wciąż mają problemy z uzyskaniem uprawnień do emerytury pomostowej. Pracodawcy nie chcą umieszczać ich w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, aby uniknąć opłacania dodatkowych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.09.2011 r.), powołując sie na opinię związków zawodowych . Według gazety, "powodem niezadowolenia firm jest to, że obowiązkowo opłacają je także za osoby zatrudnione po 31 grudnia 1998 r., które na mocy ustawy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. W lipcu tego roku składki te odprowadzało 8,5 tys. płatników".
Zdaniem Andrzeja Strębskiego  z Zespołu Polityki Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ,  pojawiła się niebezpieczna tendencja ograniczania stanowisk uprawniających do emerytur pomostowych. "Takie ograniczenia wprowadziły np. PKP, odbierając prawo do wcześniejszego zakończenia pracy na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych niektórym funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, mimo że ich stanowiska są wymienione w ustawie" . "DGP" pisze, iż  – mówi  potwierdza to ZUS .  Gdy jeszcze w styczniu br. " liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, podanych przez tych płatników w deklaracjach rozliczeniowych ze stycznia tego roku, wyniosła 107,0 tys." , to w lipcu br. spadła już do 102,9 tys. Tymczasem  wpływy ze składek na FEP wpłaconych przez pracodawców nadal są wyższe niż kwoty wypłacanych świadczeń. W 2010 r.  wyniosły one 189,1 mln zł, a wydatki na emerytury – 72,2 mln zł - podaje dziennik. O ile w pierwszym półroczu 2011 r. a konto ZUS wpłynęło 108,1 mln zł, to na  wypłatę świadczeń wydano zaledwie 52,7 mln zł. Według "DGP",  emerytury pomostowe z ZUS otrzymuje 4,5 tys. osób .
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje liczbę pracowników wykonujących w 2010 r.  prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na  326,9 tys.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT