Projektowane przez resort pracy zmiany w funkcjonowaniu OFE niezgodne z konstytucją?

Zmiany w działaniu funduszy emerytalnych proponowane przez resort pracy są sprzeczne z konstytucją - twierdzą  prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w opinii  przygotowanej  dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) - donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 25.03.2010 r.).  Z ekspertyzy tej wynika, planowane przez resort  zmniejszenie składki przekazywanej do OFE z 7,3 do 3 proc. godzi bowiem w prawo do dziedziczenia. Dlaczego ? Pieniądze w OFE są dziedziczone, a ZUS tylko wypłaca renty, głównie dzieciom i współmałżonkom zmarłego".  W opinii kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zmiany zagrażają także  prawu do zabezpieczenia społecznego i zasadzie zaufania obywateli do państwa.
Zdaniem  Ewy Lewickiej,  szefowej IGTE, gdyby koncepcja przedstawiona przez minister pracy Jolantę Fedak weszła w życie, mógłby ją zakwestionować Trybunał Konstytucyjny. Spowoduje to tylko chaos i odsunie w czasie przeprowadzenie koniecznych zmian w systemie emerytalnym - twierdzi Lewicka. "Więcej naszych pieniędzy trafi na konto w ZUS i nie będzie można ich dziedziczyć. Niekonstytucyjna ma być też możliwość wypłaty oszczędności z OFE, bo umożliwia przeznaczenie tych środków na cel niezwiązany z zabezpieczeniem społecznym. A państwo powinno gwarantować obywatelom świadczenia na starość" - pisze "Wyborcza". W opinii gazety, "propozycje mogą również naruszać zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa. Łamią bowiem umowę społeczną, jaką była reforma emerytalna z 1999 r. Resort pracy nie dał też towarzystwom emerytalnym wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do nowych przepisów. Muszą to zrobić w ciągu trzech miesięcy".

Reforma OFE do  Komisji Trójstronnej

Zmiany w OFE będą konsultowane - tak wynika z oświadczenia  Jolanty Fedak, minister pracy. "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.03.2010 r.)  podaje,  że zostanie zwołana konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmian przepisów dotyczących OFE ( m.in. zmniejszenie składki na OFE z 7,3 proc. do 3 proc. i możliwości wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych w funduszu). Dopiero potem projekt założeń trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Założenia będą też omówione z Komisją Trójstronną - twierdzi gazeta.
Zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia składki na OFE z 7,3 proc. do 3 proc.  i możliwości wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych w funduszu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT