RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „konstytucyjności" zmian w systemie emerytalnym

Rzecznik Praw Obywatelskich  prof. Irena Lipowicz złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie możliwej niekonstytucyjności niedawno wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym - donosi „Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.08.2014 r.).  Zdaniem RPO - pisze gazeta -  ustawa okrawająca OFE narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i niedziałania prawa wstecz. Albowiem  w opinii prof. Ireny Lipowicz, „ten zarzut wynika z faktu, że członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS" A  brak takiej możliwości oznacza - stwierdziła  RPO podczas prezentacji wniosku w sprawie okrajania OFE -  że sami ubezpieczeni zostali potraktowani przez ustawodawcę w sposób paternalistyczny, w myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla jej obywateli. Jak podkreśla „Wyborcza", wniosek RPO jest  kolejnym w sprawie wątpliwości konstytucyjnych wokół rządowych zmian w systemie emerytalnym. „GW" przypomina, iż wątpliwości co do zgodności przeprowadzanych zmian z Konstytucją RP  miały „nawet organy państwowe: Prokuratoria Generalna i niektóre ministerstwa. Suchej nitki na próbie zagarnięcia pieniędzy z OFE nie zostawiły Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego". Natomiast  Bronisław Komorowski, Prezydent RP  „po podpisaniu kontrowersyjnej ustawy skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o sprawdzenie zgodności wprowadzonych zmian z Konstytucją".  

Rewelacyjne zyski PTE - blisko pól mld zł w pierwszym półroczu 2014 r.

Wyniki firm zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi są bardzo dobre i to mimo niekorzystnej dla powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) zmian w systemie emerytalnym - informuje „Rzeczpospolita' (Nr z 02.09.2014 r.).  Według gazety, w  pierwszym półroczu  2014 r.  PTE zarobiły netto 496 mln zł, a więc ponad 100 mln więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Natomiast przychody towarzystw  - pisze dziennik - wyniosły blisko miliard zł wobec 759 mln zł rok temu. Dziennik wyjaśnia, powołując się na ż  Adama Golę, wiceprezesa Pocztylion-Arka PTE, że  „nowe prawo wymusiło na PTE najpierw zwiększenie kwoty zgromadzonej na podstawowej części Funduszu Gwarancyjnego z 0,1 proc. aktywów do 0,3 proc. aktywów. Dla PTE był to koszt, który pojawił się na rachunku w marcu (...) PTE z początkiem lipca likwidowały część dodatkową FG, a kwota ta stanowiła przychód towarzystw (...) Niektóre PTE mogły ująć obie operacje w I połowie roku, bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, stąd wzrost zysku netto towarzystw na koniec czerwca". Według „Rzeczpospolitej",  Fundusz Gwarancyjny dotychczas był podzielony na dwie części: część podstawową,  zarządzaną  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz na  część  dodatkową, którą zarządzało każde PTE (na niej utrzymywana była kwota wynosząca 0,3 proc. wartości aktywów OFE  czyli ok. 900 mln zł w styczniu br.).  Nowa regulacja  emerytalna zmodyfikowała  także system bezpieczeństwa - zauważa dziennik. „Nowe prawo zniosło mechanizm dopłaty przez OFE w przypadku osiągania słabych wyników (...) w przypadku mocno odbiegających od średniej wyników z inwestycji nie będą już musiały uzupełniać braków". Ponadto, część dodatkową FG zlikwidowano, a pieniądze na niej zgromadzone są zapisywane po stronie przychodów PTE. Po I półroczu było to ponad 330 mln zł. W ciągu całego roku z tego tytułu do PTE trafi około 900 mln zł - szacuje gazeta.

Aktywa OFE na koniec sierpnia 2014 r. wynosiły  151,4 mld zł

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia 2014 r. - podaje „Parkiet'(Nr z 02.09.2014 r.) - wyniosła 151,4 mld zł, to jest o 4,5 mld zł więcej niż w końcu lipca br. W opinii dziennika, jest to „ najlepszy wynik od 11 miesięcy". Gazeta tłumaczy, iż przyczyniła się do tego bardzo dobra koniunktura na warszawskiej GPW.  W sumie OFE  zarobiły w sierpniu  blisko 3,05 proc. „Mniejszy, choć także pozytywny wpływ na poziom aktywów miały przelewy z ZUS. W sierpniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE środki w kwocie 278,8 mln zł, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w ubiegłych miesiącach br. „ - pisze „P". W ubiegłym miesiącu największą, ponad 3,5 proc. dynamikę wzrostu aktywów odnotowały Nordea OFE i AXA OFE. Natomiast  ostatnią pozycję zajął  OFE PZU „Złota Jesień", z dynamiką zmian na poziomie 2,6 proc.  Od początku 2014 r.  OFE  wypracowały średnio 0,42 proc. wzrost. Najlepiej radzi sobie w br.  fundusz AXA, który zyskuje 2 proc. , zaś najsłabiej  Pocztylion z wynikiem -1,2 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT