Reforma systemu emerytalnego mundurowych po 2012 r.?

Nie  ma już szans, aby od 2012 r.  weszła w życie reforma systemu emerytalnego służb mundurowych - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.03.2011 r.).  Według gazety,  wynika to nie tylko z kalendarza posiedzeń Sejmu, ale także z mnożących się protestów wobec planów wydłużania aktywności zawodowej żołnierzy i funkcjonariuszy. "DGP" pisze, że  związki zawodowe nie chcą zgodzić się nawet na obniżenie ze 100 proc. do 80 proc. uposażenia funkcjonariusza w czasie choroby. Zdaniem  Andrzeja Szarego,  wiceprzewodniczącego  ZG NSZZ Policjantów, "nie można porównywać policjantów z pracownikami cywilnymi, których chroni kodeks pracy". Twierdzi, iż " rząd wciąż deklaruje chęć zmiany w systemie emerytalnym, do tej pory nie przygotował projektu ustawy wydłużającej minimalny okres służby uprawniający do emerytury do 20 – 25 lat". Natomiast gen. dyw. Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej uważa, że "rząd nie powinien likwidować systemu zaopatrzeniowego, a okres służby uprawniający do emerytury powinien wynosić 20 lat".

BCC  negatywnie wobec rządowego projektu ustawy emerytalnej

Rada Główna BCC Business Centre Club uznała, że  zasady systemu emerytalnego to jeden z podstawowych, najważniejszych czynników kształtujących byt milionów Polaków. .Organizacja zapowiedziała również rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej realizowanej przez wszystkie Loże Regionalne BCC - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 10.03.2011 r.).  BCC  będzie przekonywać  do głosowania za odrzuceniem przyjętego przez rząd  projektu zmian w reformie emerytalnej  oraz monitorować przebieg głosowań w Sejmie i Senacie - dodaje "GU". Organizacja zapowiada, ze jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez parlament, to BCC poprze propozycje członka Rady Głównej BCC prof. Krzysztofa Rybińskiego, dotyczące  złożenia pozwu zbiorowego w sprawie zmian w systemie emerytalnym przeciwko Skarbowi Państwa; zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego  oraz  wprowadzenia poprawki do ustawy przyjętej przez rząd, która stwierdzi ,  iż każdy, kto uwierzył w argumenty rządu  "powinien mieć możliwość przekazania 5 proc. składki  do ZUS po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia" - podaje "Ubezpieczeniowa", powołując się na komunikat BCC.  Według organizacji, osoby, które oceniają, że stracą na propozycjach rządu, "powinny mieć możliwość pozostania w obecnym systemie emerytalnym na dotychczasowych zasadach.”

Spadek z ZUS

Osoby, które są wskazane jako beneficjenci członków OFE, będą mogli  ubiegać sie o pieniądze po ich śmierci w funduszach i w ZUS - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.03.2011 r.), powołując się na przyjęty przez rząd  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych.. Przewiduje on redukcję składki do OFE; 5 proc. pensji  zamiast do OFE  ma  trafić na specjalne subkonto w ZUS. Środki te mają podlegać takim samym zasadom dziedziczenia jak w OFE - podaje "DGP". Projekt przewiduje, że w ZUS o pieniądze po zmarłych będą się ubiegać te osoby, które są wskazane jako beneficjenci w OFE - pisze dziennik.
Obecnie uczestnik OFE może już  dysponować na wypadek swojej śmierci pieniędzmi zgromadzonymi na jego rachunku emerytalnym.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT