Regres w IKE nadal trwa

Rynek indywidualnych kont emerytalnych (IKE) nadal w  regresie. Chociaż wciąż działa blisko 800 tys. IKE,  to przeważająca część rachunków jest zamrożona. Jedynie ich liczbę   znów zwiększyli brokerzy - donosi "Parkiet" (Nr z 18.08.2010 r.).  Natomiast ubezpieczyciele, banki, a nawet TFI odnotowali spadki liczby posiadanych kont, a wzrost zarządzanych przez nich aktywów był tylko rzędu kilku procent. Według  gazety, banki poradziły sobie lepiej niż towarzystwa ubezpieczeń i TFI i ich  aktywa wzrosły o 8,7 proc. Mimo to procentowo straciły więcej klientów niż ubezpieczyciele czy TFI, bo 5,4 proc.  Domy maklerskie zaś  w I półroczu wyraźnie zwiększyły liczbę prowadzonych rachunków IKE oraz wartość aktywów zgromadzonych na takich kontach. Ich klienci niemal w 100 proc. wykorzystali już tegoroczne limity wpłat -donosi podaje dziennik. Kiedy średnia wpłata w I półroczu wynosiła blisko 1,3 tys. zł (wyliczenia uwzględniają tylko te konta, na które trafiły jakiekolwiek pieniądze), na rachunkach maklerskich było to blisko 6,7 tys. zł. Cały tegoroczny limit wpłat na IKE zwolnionych potem z podatku Belki wynosi 9,58 tys. zł.

AXA OFE liderem  sierpniowego transferu uczestników

Sierpniowa sesja transferowa przyniosła czwarty z rzędu wzrost liczby osób, które dokonały zmiany funduszu emerytalnego. Tym razem liczba migrujących osób wyniosła 150,1 tys., co w stosunku do poprzedniej sesji oznacza wzrost o blisko 1,5 tys. osób - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.08.2010 r.) za Analizy Online. W ocenie ekspertów AO w 2010 roku zostanie pobity kolejny rekord,  jednak  liczba osób, które zmienią fundusz emerytalny raczej nie przekroczy poziomu 600 tys. I tak w ostatnim transferze  na migracji członków, skorzystało 7 na 14 podmiotów (AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, AXA OFE, Generali OFE, Nordea OFE i PKO BP Bankowy OFE). Najwięcej członków przeszło do AXA OFE.  Na koniec lipca br.  fundusz AXA OFE zarządzał aktywami 921,4 tys. osób. Na drugim miejscu z wynikiem o połowę słabszym od lidera znalazło się Generali OFE, dla którego bilans wyniósł +11,2 tys. osób - pisze "GU". Coraz więcej osób trafia również do PKO BP Bankowy OFE. Natomiast listę transferową zamykają największe instytucje, niezbyt chętne do walki o klienta na rynku wtórnym. Według "Ubezpieczeniowej", ich bierna postawa wynika z nowych regulacji prawnych, które mówią o tym, że po przekroczeniu 45 mld zł aktywów opłata za zarządzanie funduszem emerytalnym jest stała.

Środowisko maklerów i doradców inwestycyjnych przeciwne zniesieniu egzaminów na wykonywanie tej profesji

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)   oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) są przeciwne zniesieniu egzaminów na maklera i doradcę inwestycyjnego, czego chce Komisja Nadzoru Finansowego - twierdzi "Parkiet" (Nr z 19.08.2010 r.).  W opinii IGTE, dotychczasowe kryteria dostępu do zawodu są „w pełni transparentne” i działają "dyscyplinująco na osoby wykonujące zawód, gdyż w określonych sytuacjach licencję można stracić”. Z kolei  według IZFiA - pisze dziennik - rezygnacja z państwowych testów „powodować będzie dużą niepewność operacyjną instytucji finansowych”. Zdaniem izby reprezentującej środowisko TFI , bez egzaminów prowadzonych przez KNF towarzystwa funduszy będą musiały poświęcać czas i środki na szczegółową weryfikację kadr. Natomiast Stowarzyszenie Międzynarodowych Certyfikowanych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts) podkreśla,  że projekt KNF idzie wbrew trendom światowym zwiększania roli nadzoru finansowego w następstwie kryzysu.

Wyższe pomostówki  niż przeciętne świadczenia pracownicze

Spada liczba emerytów w ZUS. Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.08.2010 r.), emeryturę z ZUS pobiera  znowu mniej niż 5 mln osób. Natomiast powoli rośnie liczba osób - jest to już 2,5 tys. świadczeniobiorców -  które dostają emerytury pomostowe. Wysokość  pomostówek jest  wyższa niż przeciętne świadczenia pracownicze. Jak podaje gazeta, przeciętna emerytura wynosi 2,4 tys. zł.  Według   "Rzeczpospolitej", na pomostówki ZUS wydał w czerwcu 2010 r. blisko 6 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT