Reklama OFE nie gwarantuje rzetelnego wyboru ?

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza,  ministra pracy, "warto dokonać wyboru nie pod wpływem kilkunastu sekund i ładnego obrazka, ale pod wpływem analizy sytuacji" -  pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 23.11.2013 r.). Według gazety,  minister Kosiniak-Kamysz ,  argumentując  zakaz reklamy OFE zawarty w projekcie zmian w systemie emerytalnym, powiedział dziennikarzom, iż  "zakaz reklamy jest dlatego, że reklama była nieprawdziwa i nierzetelna kilkanaście lat temu. Z tych obiecanych palm na Karaibach, na wspaniałych egzotycznych wycieczkach, to sobie można kupić palemkę odpustową, a nie pojechać i leżeć na plaży". W jego opinii- podaje dziennik -   "zakaz jest po to, by dokonać rzetelnego wyboru. Nie w oparciu o kilkunastosekundowy spot, ale w oparciu o rzetelną informację, która będzie dostępna i którą również OFE będą przygotowywać".
"Rz" przypomina, iż przyjęty przez rząd  projekt zmian w systemie emerytalnym  przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mieli cztery miesiące (do 31 lipca 2014 r.) na decyzję, czy chcą, by 2,92 proc. pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE. Bez tej deklaracji, składki emerytalne  "automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie".

ZUS potrzebuje więcej środków na emerytury ponieważ żyjemy dłużej

 Przewidywana długość życia Polaka urodzonego w 2012 r. wyniesie 72,7 roku, a  Polki – 81 lat. Tymczasem według prognoz  demografów,  takiego wieku mieli dożywać mężczyźni urodzeni po 2015 r., a kobiety po 2020 r. - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 25.11.2013 r.)  W opinii dziennika, to "martwi urzędników ZUS i NFZ". Dlaczego ? Albowiem potrzeba będzie więcej środków, ponieważ  nasze życie wydłuża się znacznie szybciej, niż przewiduje obowiązująca prognoza demograficzna GUS do 2035 r. A jak wyjaśnia w gazecie dr Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest-Banku, "ZUS wylicza nowe emerytury, uwzględniając między innymi średnie dalsze trwanie życia na podstawie publikowanych co roku odpowiednich tablic GUS". Oznacza, to. że ZUS będzie potrzebował na emerytury więcej pieniędzy, niż planuje w dłuższej perspektywie i "w związku z tym trzeba będzie przeznaczać na ten cel z podatków większe kwoty". Ponadto, więcej pieniędzy będzie potrzebnych również na służbę zdrowia – zauważa "DGP", albowiem "starsze osoby częściej chorują. Niezbędne też będą dodatkowe wydatki na rozwój domów opieki dla seniorów".
Przeciętny mężczyzna obecnie żyje w Polsce  o 6,8 roku dłużej  niż w najgorszej pod tym względem w dekadzie lat dziewięćdziesiątych 1991 r. W przypadku kobiet przeciętne życie jest dłuższe o 5,9 roku.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) kosztowała  ZUS już ponad  200 mln zł

ZUS otrzymał z Unii Europejskiej dodatkowe pieniądze na promocję i rozbudowę Platformy Usług Elektronicznych - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.11.2013 r.). W opinii dziennika, jest to  wynikiem  sprawnego zarządzania realizacją budowy pierwszego polskiego e-urzędu i oszczędnościami poczynionymi przez ZUS. "Do tej pory uruchomienie i promocja PUE kosztowały ponad 200 mln zł, w większości pochodzących z środków unijnych" - podaje gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT