Resort pracy za "świadomym" oszczędzaniem emerytalnym

Jolanta Fedak, minister pracy powiedziała w wywiadzie dla gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.03.2010 r.), chciałaby takie systemu  emerytalnego w Polsce, w którym oszczędzanie na emeryturę byłoby "świadome", czyli poprzez wprowadzenie dowolności w zakresie oszczędzania w OFE. Zdaniem szefowej resort pracy,  tym samym zwiększyłoby to  konkurencyjność wśród funduszy. Minister Fedak oświadczyła  gazecie, iż  rząd chce zachęcić OFE do zmiany sposobu inwestowania m.in.  poprzez umożliwienie  ubezpieczonym możliwości  zabrania pieniędzy z OFE. W opinii Fedak, gdyby ubezpieczony "miał możliwość wyboru między oszczędzaniem tylko w ZUS oraz dodatkowo w systemie kapitałowym, to może fundusze konkurowałyby o klienta". Szefowa MPiPS oświadczyła, że  jeżeli   wprowadzi się  zasadę, że ubezpieczony będzie mógł świadomie opuścić OFE i wrócić do ZUS, to także trzeba  wprowadzić  zasadę o dobrowolnym i świadomym wyborze II filara. "Obecnie każde losowanie do OFE jest dowodem na to, że ludzie nie są tym zainteresowani. W przyszłości uczestnikiem rynku kapitałowego powinna być osoba świadoma" - powiedziała minister Fedak.
Minister Pracy przyznała także w rozmowie, że zwróciła się także do KNF o sprawdzenie, czy OFE nie stosują zmowy cenowej. Po wprowadzonych już w życie zmianach dotyczących prowizji dla OFE, z pewnością należy spodziewać się kolejnych rozwiązań w zakresie systemu emerytalnego.

Aktywa Axa OFE  przekroczyły 10 mld zł

Aktywa funduszu emerytalnego Axa przekroczyły już próg 10 mld zł. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.03.2010 r.),   celem OFE Axa  jest milion klientów w 2012 r. Obecnie ma ich 846 tys. Ponadto, według "GU",  w ostatnich latach AXA OFE jest niekwestionowanym liderem pod względem przyrostu aktywów powierzonych w zarządzanie. W 2009 r.  był to przyrost o 41 proc. w stosunku do roku 2008. Spółka tłumaczy to wynikiem "wielokanałowej strategii pozyskiwania nowych klientów - pisze "Ubezpieczeniowa".
Jak podkreśla Robert Garnczarek, prezes  zarządu AXA PTE S.A.,  pod względem  wartości aktywów  -portfel o wartości 10 mld zł – AXA OFE jest na piątym miejscu." Zarządzając taką kwotą, czujemy ogromną odpowiedzialność, aby powierzone nam środki były inwestowane w sposób jak najbardziej efektywny. W naszym rozumieniu efektywność to nie tylko wysokie stopy zwrotu, ale również bezpieczeństwo i stabilność. Wynik naszej pracy w przyszłości przełoży się na wysokość emerytur naszych klientów" – wyjaśnia.

Rząd przygotowuje reformę  systemu emerytalnego służb mundurowych  

Od 2012 roku żołnierze zawodowi i policjanci przyjmowani do służby będą przechodzić na emeryturę, w zależności od płci, w wieku 60 lub 65 lat - twierdzi w "Dzienniku Gazecie Prawnej"(Nr z 12.03.2010 r.) Zbigniew Sosnowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Założenia do ustawy będą gotowe do końca czerwca br. W myśl założeń projektu, funkcjonariusze zostaną objęci powszechnym systemem emerytalnym; nie planuje się  wprowadzenia minimalnego wieku emerytalnego ani minimalnego stażu emerytalnego uprawniającego do nabycia emerytury. "Nie będzie żadnych przywilejów emerytalnych" - podkreśla min. Sosnowski. Według niego, przyszła emerytura mundurowych będzie liczona na podstawie składek wpłaconych na indywidualne konto emerytalne w ZUS. Nie będzie przymusu odejścia ze służby po osiągnięciu wcześniejszego wieku emerytalnego. Jeśli stan zdrowia funkcjonariusza będzie dobry, to będzie mógł pracować do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Nie będzie też musiał się przebranżawiać, ucząc się nowego zawodu. Będzie musiał  jedynie pozytywnie przejść badania lekarskie. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji lekarskiej spowoduje, że policjant czy strażak nadal będzie mógł wykonywać pracę.
" Będzie tylko ubruttowienie uposażeń. Policjant korzystający z dotychczasowych zasad przechodzenia na emeryturę oraz osoba ubezpieczona w systemie powszechnym zatrudnione na takim samym stanowisku na rękę otrzymają taką samą kwotę. Różnica będzie jednie w wysokości składek" - mówi min. Sosnowski gazecie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT