Rewolucja w systemie emerytalnym konieczna

Premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego, ograniczenia w przywilejach emerytalnych niektórych grup zawodowych oraz waloryzację kwotową emerytur - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.11.2011 r.). Według zapowiedzi premiera,  co cztery miesiące o miesiąc ma rosnąć  wiek emerytalny Polaków, aby osiągnąć  67. rok życia. Według dziennika, pierwszym rocznikiem mężczyzn, który będzie pracował do 67 lat jest  rok 1953 (na emeryturę w 2020 r.).  Z kolei w przypadku kobiet dotyczy to urodzonych  w 1973 roku  (przejdą na emeryturę w 2040 r.). Premier Donald Tusk powiedział, iż "ta zmiana pozwoli ograniczyć nadmierne zadłużanie się państwa oraz pozwoli stabilnie wypłacać emerytury wszystkim". Rząd szacuje - pisze dziennik-  że "kobieta w wieku 50 lat, która będzie pracować 3 lata dłużej może spodziewać się świadczenia wyższego o 20 proc. Z kolei 39-latka będzie pracować o 7 lat dłużej, a jej emerytura ma być wyższa nawet o 80 proc." Donald Tusk zapowiedział także ograniczenie przywilejów emerytalnych pewnych grup zawodowych. Wiek emerytalny służb mundurowych od przyszłego roku  zostanie podniesiony do 55 lat, a staż pracy wyniesie 25 lat. Rząd planuje podnieść wysokość składki rentowej oraz już od 2012 r. waloryzację kwotową świadczeń emerytalnych.
Wiek emerytalny ma być stopniowo podnoszony już od 2013 r. , dzięki czemu  w 2020 r. dług publiczny do PKB wyniesie 42 proc. - podaje gazeta. W 2030 r. będzie to 40 proc., a d 2040 r. spadnie do 35 proc. PKB. Według zapowiedzi premiera,  są to " kroki, które na trwałe zapewnią bezpieczeństwo finansów publicznych".

SN: urlop wychowawczy sprzed  1999 r. wlicza się do stażu emerytalnego

Osoby, którym ZUS  nie zaliczył  urlopu wychowawczego  sprzed 1999 do stażu emerytalnego r., mogą ponownie starać się o świadczenie - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 16.11.2011 r.). Jak podaje gazeta, uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 maja 2011 r. (sygn. akt I UZP 1/11) "ustanowiła zasadę prawną, zgodnie z którą urlop wychowawczy sprzed 1999 roku powinien być zaliczany do stażu emerytalnego". Tak więc ZUS ani sądy "nie mają prawa odmówić zaliczenia urlopu do stażu" kobietom, które mogą jeszcze przechodzić na wcześniejszą emeryturę pracowniczą na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach, a także wobec tych, które chcą uzyskać takie świadczenie na podstawie art. 184 tej ustawy. Nie mogą też odmawiać takiego wliczenia także tym osobom, które zamierzają przejść na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wielu emerytalnego (60 lat), a przebywały na urlopie wychowawczym przed 1999 r.
Według dziennika, uchwała SN powinna  być uwzględniana zarówno przez ZUS, jak i przez sądy w każdym przypadku, kiedy rozstrzygają w podobnej sprawie. Zdaniem Aleksandry Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych i byłej  prezes ZUS "ubezpieczeni mogą się także powoływać na uchwałę występując o ponowne przeliczenie pobieranego świadczenia, jeśli zostało im przyznane bez uwzględnienia okresu urlopu wychowawczego".

Staż ubezpieczeniowy do kapitału początkowego może być liczony w dniach

ZUS może już uwzględnić w kapitale początkowym staż ubezpieczeniowy obliczony w dniach. Na nowych regulacjach skorzystają osoby, które udowodniły staż krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 15.11.2011 r.). Od 23 września 2011 r. w wyniku wejścia w życie noweli ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczony może wprowadzić "możliwość określenia w dniach stażu ubezpieczeniowego, jeśli takie rozwiązanie jest dla ubezpieczonego korzystniejsze". Zmiana przepisów spowodowała - podkreśla gazeta -  że "obecnie ZUS inaczej niż dotychczas ustala staż ubezpieczeniowy wnioskodawcy. W pierwszej kolejności liczy bowiem jego łączny okres składkowy i nieskładkowy. Jeśli suma tych okresów ponad pełne lata wynosi 6 miesięcy i 1 dzień, taki staż zaokrągla w górę do pełnego roku." Kiedy jest to niemożliwe,  ZUS zamienia na dni pełny staż ubezpieczeniowy udowodniony przez wnioskodawcę, przyjmując, że rok kalendarzowy wynosi 360 dni, a miesiąc kalendarzowy – 30 dni. Według dziennika, zamianie na dni podlega również wymagany staż ubezpieczonego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn).
"Osoby, którym ZUS nie uwzględnił w obliczonym kapitale początkowym przebytego stażu ponad pełne lata, mogą obecnie się ubiegać o ponowne ustalenie tego kapitału z uwzględnieniem pominiętych wcześniej okresów składkowych i nieskładkowych" - informuje "DGP".

Mniej  transferów  OFE   w  2011 r.

W całym 2011 r. fundusz na inny zmieniło w sumie 573,6 tys. osób. To o prawie 30 tys. mniej niż w 2010 r. (603,4 tys.). Natomiast  liderem tegorocznych transferów funduszy emerytalnych, podobnie jak w latach poprzednich (od 2005 r.) jest Axa. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 17.11.2011 r.), saldo transferów (liczba przychodzących klientów minus liczba odchodzących) w przypadku tego OFE przekracza 58 tys. Zdaniem Roberta Garnczarka, prezesa  Axa PTE, jest to efektem "przyjętej strategii  bycia aktywnym na rynku akwizycji i założonego planu zdobycia 1 mln klientów. W sytuacji kiedy zmieniły się ramy prawne nasz model biznesu też musiał się zmienić i stąd też dużo mniejsza nasza aktywność w drugiej połowie roku". W lutym i maju br. saldo transferów w tym funduszu wyniosło po ponad 20 tys. (w sierpniu już 1,7 tys., a w listopadzie 3,7 tys. ), gdy w całym 2010 r. saldo transferów w przypadku OFE AXA przekroczyło 100 tys. - podaje dziennik.
Kolejne miejsce za Axa zajmuje Aegon oraz PKO BP Bankowy, Generali, Amplico i Nordea. Pozostałe fundusze straciły więcej klientów na rzecz konkurencji, niż zabrały klientów innym podmiotom. Najwięcej uczestników straciły największe OFE: Aviva, ING i PZU Złota Jesień.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT