Rośnie rola OFE jako inwestorów na warszawskiej GPW

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). w okresie  od  30 września 2008 r. do  30 września 2011 r.  otwarte fundusze emerytalne  nominalnie najwięcej zarobiły na akcjach spółki KGHM Polska Miedź (3,5 mld zł) oraz na obligacjach skarbowych (zyski w przypadku pojedynczych instrumentów przekraczają 1 mld zł)  informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 30.01.2012 r.). Natomiast relatywnie duże straty OFE odnotowały na inwestycjach w akcje spółek Cersanit, Polimex-Mostostal, PBG, CEDC i Globe Trade Centre (po ponad pół miliarda zł). Zdaniem gazety, spore straty funduszom w omawianym czasie przyniosły także akcje Asseco Poland, JSW, PGE, Elektrobudowa oraz Getin. KNF szacuje, iż  w tym 3-letnim okresie saldo transakcji na instrumentach udziałowych OFE wyniosło 35,5 mld zł. Na koniec września ub.r. (dane za  trzy  kwartały 2011 r..)u OFE  wydały na zakupy 8,4 mld zł, zaś wartość portfela akcji notowanych na krajowym parkiecie wyniosła z kolei 69,1 mld zł - podaje dziennik. I podkreśla, iż  w omawianym czasie wyraźnie rosła siła OFE na giełdzie. Na koniec września 2011 r. udział OFE w kapitalizacji GPW kształtował się na poziomie 10,5 proc. (udział OFE w kapitalizacji tylko polskich spółek wynosił 14,1 proc., wzrost z 9,4 proc.), podczas gdy trzy lata wcześniej wynosił zaledwie 5,6 proc.
Według KNF, ograniczenie wysokości składek kierowanych do OFE do 2,3 proc.  może w długim czasie (przy  braku pełnego wykorzystania przez OFE możliwości większego zaangażowania w akcje notowane na GPW) pomniejszyć znaczenie segmentu OFE jako uczestnika GPW. - podkreśla "Rzeczpospolita".

Reforma emerytur mundurowych od 2013 r.

Premier zapowiedział ograniczenie przywilejów emerytalnych dla mundurowych, górników, prokuratorów, sędziów i księży. Najszybciej, bo już od początku 2013 roku, zmiany mają objąć policjantów i żołnierzy - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 31.01.2012 r.). Według dziennika, reforma ma dotyczyć wyłącznie tych funkcjonariuszy, którzy do służby przystąpią od początku 2013 r., natomiast obecni mundurowi będą mogli wybrać stary lub nowy system.
Projekt reformy emerytur mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało 10 stycznia  br. do konsultacji społecznych . Natomiast związkowcy mają 30 dni na zgłoszenie swoich uwag, tak aby już  lutym br. projektem mógł zająć  się Sejm - pisze "GW". W opinii "Wyborczej", najważniejszą zmianą jest  wydłużenie służby do 25 lat ( o 10 lat dłużej niż dzisiaj). Ponadto, aby funkcjonariusz mógł  przejść na emeryturę,  będzie musiał  skończyć 55 lat, podczas gdy dzisiaj wiek  nie ma znaczenia. Świadczenie będzie wynosić  60 proc. podstawy  wymiaru za 25 lat służby i wzrastać będzie o 3 proc. za każdy dodatkowy rok. "Rząd chce, aby emerytura mundurowego była wyliczana z trzech kolejnych wybranych przez funkcjonariusza lat. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza kolejnych lat kalendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowić będzie średnia pensja z ostatnich 3 lat". Ponadto,  emerytura będzie podwyższana o 0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych - zauważa dziennik.
Nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2013 r.

Od 1 lutego br. podwyżka składki rentowej

Od 1 lutego br. wzrasta składka rentowa. Zmiana to jest efektem  nowelizacji ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 291, poz. 1706) - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 26.01.2012 r.). Zgodnie z nowelą, pracodawcy będą musieli podnieść wysokość odprowadzanej stawki rentowej z 4,5 proc. płacy brutto do 6,5 proc. ZUS zapewnia, że zdąży przygotować na czas  zmieniony program Płatnik, aby przedsiębiorcy mogli płacić wyższą składkę. Nowa wersja programu Płatnik będzie dostępna będzie na stronach internetowych ZUS i na nośnikach CD.. W opinii gazety, podwyżka składki rentowej w sensie finansowym  będzie dla pracowników obojętna i zatrudnieni "ani na niej nie stracą, ani nie zyskają". "DGP" pisze, iż   nie spowoduje ona, że pracownicy dostaną niższą pensję na konto albo zapłacą wyższą zaliczkę na podatek." Firmy w najlepszym wypadku nie będą tworzyć nowych etatów, a pracownicy nie dostaną podwyżek. W najgorszym będą zwolnienia." Według gazety, ze stratami liczą się jednak prowadzący działalność, których koszty wydane na jednego zatrudnionego pracownika wzrosną. Przykładowo, jeśli "firma ma 20 pracowników, z których każdy średnio zarabia 4 tys. zł, to od lutego pracodawca wyda dodatkowo 1,6 tys. zł miesięcznie, a rocznie – 19,2 tys. zł" - szacuje dziennik. W opinii "DGP", podwyżkę najbardziej odczują średnie przedsiębiorstwa.

W rentach wdowich na razie bez  zmian

50-letnie Polki nadal będą mogły otrzymywać  renty rodzinne po zmarłym małżonku - podaje "Gazeta Wyborcza" (Nr z 30.01.2012 r.). Według dziennika, takie świadczenie miały dostawać Polki dopiero od 60. roku życia... Jak twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy - "na razie nie planujemy zmian w rentach wdowich" . Gazeta pisze, że rozwiązania  ograniczające wypłacanie  rent dla miały  się znaleźć w ustawie wydłużającej wiek emerytalny. Teraz okazuje się, iż  "resort pracy wycofuje się z planowanych zmian". "Wyborcza" podkreśla, iż rezygnacja ministerstwa pracy z planów wydłużenia wieku dla wdów jako warunku pozwalającego na otrzymanie świadczenia z ZUS  jest efektem sporów  w koalicji rządowej."  PO nie chce bowiem   przez likwidację  wdowich rent zyskać  łatkę ugrupowania  antyrodzinnego- twierdzi "GW".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT