Ryzyko polityczne największym zagrożeniem dla systemu emerytalnego

Największym zagrożeniem dla systemów emerytalnych jest ryzyko polityczne - twierdzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 13.08.2013 r.) dr hab. Marek Szczepański z Katedry Nauk Ekonomicznych Politechniki Poznańskiej. W jego opinii,  zamiast trzech opcji proponowanych w raporcie, lepszym rozwiązaniem będzie czasowe zawieszenie wpłacania składek do OFE. Zdaniem  dr hab. M. Szczepańskiego - podaje gazeta - współczesne  systemy emerytalne są  narażone na różnego rodzaju ryzyko, "zależne zarówno od konstrukcji samych systemów, jak i od czynników zewnętrznych, z których część jest bardzo trudno sterowalna". Jest to m.in. silna presja związana ze zamianami zachodzącymi na rynku pracy, na rynkach finansowych, a także w sferze demograficznej. Chodzi tu przede wszystkim o "proces starzenia się populacji postępujący w krajach rozwiniętych gospodarczo, również w Polsce, w efekcie którego wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym w relacji do osób w wieku produkcyjnym)." Dr hab. M. Szczepański uważa, iż  warto przed oceną proponowanych wariantów nowej reformy emerytalnej dokładnie zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, występujące w systemach emerytalnych oraz ich związki z konstrukcją tychże systemów, zwłaszcza  metodą ich finansowania. Poziom ryzyka w systemie emerytalnym i w jego relacjach do innych systemów (gospodarczego, społecznego, politycznego) można zmniejszyć poprzez odpowiednią konstrukcję systemu emerytalnego - zarówno w fazie gromadzenia kapitału emerytalnego, (akumulacji), jak i w fazie wypłaty świadczeń (dekumulacja).
"Każdy sposób finansowania systemów emerytalnych wiąże się z określonym ryzykiem. Niektóre czynniki ryzyka związane są z procesami zachodzącymi w długim okresie, np. demograficzne starzenie się populacji. Inne mogą zrealizować się w relatywnie krótkim czasie, np. ryzyko inwestycyjne w okresie bessy na giełdzie czy też globalnego kryzysu finansowego, takiego, jaki wystąpił w latach 2008-2009, powodując m.in. spadek wartości aktywów funduszy emerytalnych.(...) Podstawowym założeniem reformy emerytalnej z 1999 r. było ograniczenie ryzyka publicznego systemu emerytalnego poprzez jego podział (dywersyfikację) między część finansowaną repartycyjnie oraz część finansowaną kapitałowo oraz stworzenie wielofilarowego systemu emerytalnego, zbilansowanego aktuarialnie, opartego na formule zdefiniowanej składki i dwóch indywidualnych kontach emerytalnych (w ZUS-ie, gdzie są rejestrowane zapisy księgowe uprawniające do przyszłego świadczenia oraz w OFE, gdzie gromadzone są aktywa finansowe zakupione za składki emerytalne przeliczane na jednostki uczestnictwa)" - pisze w dzienniku dr hab. Marek Szczepański.

Jest  zgoda  UOKiK na przejęcie przez  PTE Allianz kontroli nad OFE Warta


Prezes UOKiK wydała zgodę  na przejęcie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska kontroli nad Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta  - podaje "Parkiet" (NR z 12.08.2013 r.) za  komunikatem UOKiK.  "W wyniku koncentracji Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta zaprzestanie prowadzenia swojej działalności, OFE Warta zostanie zlikwidowany, a członkowie OFE Warta zostaną członkami Allianz Polska OFE" - głosi treść  komunikatu. .
PTE Allianz należy do grupy kapitałowej Allianz, który jest globalnym dostawcą usług finansowych. Z kolei PTE Warta wchodzi w skład bankowo-ubezpieczeniowej grupy kapitałowej KBC - przypomina dziennik .

ZUS kontroluje umowy o dzieło lektorów i wykładowców 

ZUS  bierze pod lupę umowy o dzieło lektorów i wykładowców - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 12.08.2013 r.). Zdaniem ZUS, są to " umowy-zlecenia" - pisze dziennik. Według "PB", największy państwowy ubezpieczyciel, którym kieruje Zbigniew Derdziuk  żąda zapłaty składek za wiele lat wstecz, nawet od umów, które kiedyś nie budziły wątpliwości. "Rekordzista ma ponad milion zaległości. Firmy biją na alarm i idą do sądu Branża drży o przyszłość, ale będzie się bronić" - podaje gazeta.
Niektóre  prywatne szkoły językowe, firmy szkoleniowe oraz  uczelnie  już mają za sobą kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), inne spodziewają się ich w każdej chwili. "Na celowniku są umowy o dzieło, podpisywane z lektorami, wykładowcami, metodykami, trenerami. "Przedstawiciele branży szkoleniowej twierdzą, że działania oddziałów ZUS nie wyglądają na przypadkowe. Cel kontroli prowadzonych w różnych regionach kraju jest taki sam — urzędników ciekawią wyłącznie umowy o dzieło" - pisze "Puls Biznesu".
Według dziennika, "skala zainteresowania „szkoleniowymi” umowami o dzieło przez ZUS jest trudna do oszacowania. Zakład takimi danymi nie dysponuje".

PTE obawiają się o aktywa

Rządowe zmiany w emeryturach uderzą w towarzystwa emerytalne, które mogą stracić większość majątku - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.08.2013 r.). Według gazety, amerykańska firma ubezpieczeniowa MetLife, właściciel Amplico PTE (zarządza  trzecim pod względem liczby klientów OFE), po rządowych propozycjach zmian w OFE zdecydowała się spisać na straty część inwestycji w powszechne towarzystwo emerytalne, swoją stratę wyceniając na blisko 70 mln zł. Dziennik informuje, iż kapitał własny Amplico PTE wynosił pod koniec 2011 r. (danych za ub.r. firma nie publikowała) ponad 340 mln zł).
W opinii Michela A. Khalafa, odpowiedzialnego  w MetLife za region Europy Środkowo-Wschodniej i Afrykę,  "zmiany, jakie polskie władze chcą wprowadzić w systemie emerytalnym, są równoznaczne z częściową jego renacjonalizacją. Jesteśmy rozczarowani tymi wydarzeniami (...). Uważamy, że taki krok będzie miał negatywne skutki,  tak dla rynku kapitałowego, jak i przyszłych emerytów.
"DGP" podkreśla, iż  zmiany, o których mówi rząd, spowodują zmniejszenie aktywów zarządzanych przez  PTE, a w  efekcie spadek  ich przychodów  i zysków. Według ostatnich  sondaży, "gdyby wprowadzono dobrowolność oszczędzania w OFE, to fundusze mogą stracić nawet 80 proc. aktywów – taka część klientów może przejść do ZUS. Ponad połowę aktywów fundusze straciłyby w drugim wariancie – umorzenia części obligacyjnej. W 2012 r. wszystkie działające na naszym rynku PTE miały 1,5 mld zł przychodów i 715 mln zł zysku netto".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT