Rząd: ZUS ma być podstawą systemu emerytalnego

Premier Tusk wybrał wariant zmian w OFE. To nie OFE, lecz ZUS będzie podstawą systemu emerytalnego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z  05.09.2013 r.). W opinii gazety, rządowy projekt    oznacza przede wszystkim  wzmocnienie finansów  publicznych. Albowiem  "umorzenie obligacji, których wartość wynosi 121 mld zł, spowoduje spadek długu publicznego o blisko 8 pkt proc. PKB. (...) Jeśli obligacje zostaną umorzone, spadną koszty obsługi długu, a to zmniejszy wydatki budżetu. Jest zatem szansa na obniżenie deficytu". Ponadto - twierdzi "DGP" - drugim czynnikiem redukującym dług   jest wprowadzenie dobrowolności składki do OFE.  Jeżeli  do OFE trafiłaby  połowa ubezpieczonych Polaków, to na reszcie rodaków  budżet zyskałby  około 6 mld zł, a więc blisko 0,4 pkt proc. PKB - szacuje gazeta.  Poza tym do ZUS  w przyszłym roku trafiłoby dodatkowo około 10 mld zł, co zmniejszyłoby  o identyczną sumę potrzeby pożyczkowe. Według dziennika, "o ile dla finansów zmiany będą korzystne, o tyle trudno ocenić ich wpływ na emeryturę statystycznego Polaka".
Zdaniem Ryszarda Rusaka  z Union Investment TFI,  dobrowolność oszczędzania w drugim filarze spowoduje, że ponad połowa Polaków wybierze ZUS. "To znacząco ograniczy napływ nowych pieniędzy do OFE" – twierdzi Rusak. Z kolei zdaniem  Stefana Kawalca, prezesa Capital Strategy, "wystarczy nawet krótki okres dekoniunktury na giełdzie, aby OFE miały straty. To może być argumentem za ich likwidacją".

Prof. Oręziak z SGH o  rządowej  propozycji zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego: " to krok w dobrym kierunku, ale daleko niewystarczający"

Zdaniem prof. Leokadii Oręziak ze  Szkoły Głównej Handlowej, OFE były i są utrzymywane  z  zadłużenia państwa - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 04.09.2013 r.). "Wszystkie aktywa OFE, także akcje, zostały sfinansowane długiem. Dzięki zadłużeniu się na ponad 300 mld zł, Polska zyskała aktywa rzędu 280 mld zł. Oznacza to, że całe społeczeństwo ma dług ponad 300 mld zł spowodowany przez OFE i aktywa rzędu 280 mld, jako przeciwwagę" - twierdzi w dzienniku. Według prof. Oręziak,  rząd redukując portfel OFE o część obligacyjną, wynoszącą około 120 miliardów, umorzy ten dług i o tyle będzie on mniejszy. "Ponieważ jednak dług był zaciągnięty na całą resztę, to on nadal większość z niego pozostanie. Trzeba go będzie co roku refinansować, odsetki będą narastać, zwiększając ogólne zadłużenie.
Takie rozwiązanie jest niekorzystne z punktu widzenia i całego kraju, i emerytów. Ten, kto nie zechce pozostać w OFE i przejdzie do ZUS, nie otrzyma zapisu na swoim koncie w ZUS równowartości akcji znajdujących się obecnie w OFE. Będzie musiał to zostawić w funduszach, które dalej będą tym zarządzać, a towarzystwa emerytalne będą sobie od tego pobierać przez lata opłaty." A że w opinii prof. Oręziak - informuje "PB" - ewentualne przyszłe kryzysy finansowe będą redukować  portfel akcyjny, to dlaczego ten, kto chce całkiem wyjść z OFE ma zostawiać tam swoje akcje ? " Niech równowartość tych akcji zostanie zapisana na koncie ZUS"  - postuluje prof. Oręziak w gazecie. Jej zdaniem, pozostawienie dużej części aktywów w OFE jest  ustępstwem na rzecz towarzystw emerytalnych i graczy giełdowych i "swego rodzaju haracz," który musimy im zapłacić. Prof. Oręziak uważa, iż "składka każdego członka OFE nie pójdzie na finansowanie obecnych emerytur, tylko na finansowanie gry na giełdzie. Pamiętajmy, że OFE nie odrobiły jeszcze spadków wartości akcji z 2007 roku”.

Pierwszy wrześniowy przelew składek z  ZUS  do  OFE  na  poziomie  255,02 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)na początku września br. przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE)  255,02  mln zł  w gotówce - informuje "Gazeta Wyborcza" (Nr z 04.09.2013 r.), powołując się na komunikat  ZUS.  Natomiast w sierpniu 2013 r. na konta funduszy emerytalnych wpłynęło 1 mld 045,48  mln zł,  zaś  w lipcu ZUS przekazał do OFE  kwotę 1 mld 712,35 mln zł. Według "Wyborczej", od początku 2013 r.   ZUS przekazał do OFE łącznie 7 mld 517,74 mln zł.
Dziennik przypomina, iż łącznie w całym 2012 r.  ZUS przekazał funduszom  8 mld 018,51 mln zł składek na emeryturę. Z kolei  w 2011 roku przelewy składek z ZUS do OFE kształtowały się na poziomie  15 mld.111,86 mln zł.

Praca społeczna w OSP przyczyną utraty emerytury z KRUS ?

W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 0.09.2013 r.), tysiące rolników społecznie gaszących pożary może stracić emeryturę w KRUS przez ..." umowy warte 70 zł". Dziennik informuje, iż "mieszkający w jednej z mazowieckich gmin rolnik" otrzymał dostał pismo z KRUS, w którym poinformowano go, iż  przez swoją społeczną pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) stracił właśnie 13 lat stażu ubezpieczeniowego w KRUS. Gazeta szacuje, iż nie jest to incydentalny wypadek.  "Problem może dotyczyć nawet kilku tysięcy rolników społecznie gaszących pożary, pomagających usunąć skutki nawałnic, powodzi czy wypadków samochodowych" - pisze "Rzeczpospolita".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT