Rząd proponuje na lata 2011- 2013 kwotową waloryzację emerytur i rent z ZUS

Rząd chce zrewolucjonizować zasady wypłacania emerytur, rent i innych świadczeń. Zamiast corocznej procentowej waloryzacji emerytur przez trzy lata miałaby być waloryzacja kwotowa - wszyscy otrzymali by podwyżkę w złotych  "po równo",  niezależnie od tego, na jaką emeryturę sobie zapracowali - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.08.2010 r.). Zdaniem  dr Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty  z UW,  "Jest wysokie prawdopodobieństwo, że Trybunał Konstytucyjny uzna waloryzację kwotową za niekonstytucyjną", ponieważ stanowiłoby to  "naruszenie praw nabytych obecnych emerytów i rencistów. W opinii gazety, nowy projekt nie zmniejszy deficytu budżetowego, natomiast  część osób może przekroczyć próg dochodowy uprawniający do pomocy społecznej dodatkowo przyznawanej najbiedniejszym emerytom.
Gazeta podkreśla, w 2011 roku, według rządowych szacunków, na waloryzację  świadczeń ZUS  wydatki z budżetu mają kształtować się na  wysokości około 3,5 mld zł. " Jeżeli jednak zacznie obowiązywać waloryzacja kwotowa i będzie ona polegać na prostym podzieleniu 3,5 mld zł przez liczbę świadczeniobiorców (9,3 mln osób), to oznacza, że wszystkie emerytury i renty wzrosłyby o 376 zł" - twierdzi dziennik.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym zbieżny z propozycjami rynku

Rządowe propozycje zmian w systemie emerytalnym przygotował zespół pod przewodnictwem prof. Marka Góry z SGH - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 26.08.2010 r.).  Projektowana nowela   w części  jest zbieżna z  propozycjami przedstawionymi przez przedstawicieli towarzystw emerytalnych. Oba projekty zakładają bowiem m.in. wprowadzenie multifunduszowowści - trzy fundusze w każdym OFE,  zależne w zakresie strategii inwestycyjnej od wieku swoich uczestników, zmianę benchmarków, wymogów kapitałowych i zasad dotyczących akwizycji - wylicza gazeta. Według dziennika, różnice w projektach natomiast dotyczą  rozwiązań szczegółowych. Fundusze  proponują bowiem  wprowadzenie zakazu akwizycji do OFE, ale tylko w odniesieniu do rynku wtórnego. Różnice są także że m.in. w sprawie ustalenia udziału akcji w poszczególnych typach funduszy czy poziomu opłat.

Premier skarcił prezesów PTE

Michał Boni wygrywa w sporze z minister Jolanta Fedak o kształt systemu emerytalnego. Prezesi PTE podczas spotkania z premierem   uzyskali pewność, że nie ma mowy o wdrożeniu pomysłów minister pracy. Jest to uwarunkowane  zgodą  PTE na zmniejszenie opłat i prowizji -  pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.08.2010 r.).  Premier zapewnił, że odrzuci niekorzystne dla nich zmiany systemu, proponowane przez minister Fedak (składki  emerytalne zostaną w OFE zamiast powędrować do ZUS), mówiąc  o II filarze jako systemie „prawdopodobnie bezalternatywnym” i wzywając  fundusze do współpracy - podkreśla gazeta. Michał Boni powiedział, że  "system będzie poprawiany, a nie zlikwidowany. Na rynku ma zapanować większa konkurencja, wprowadzone zostaną tzw. subfundusze, które będą mogły inwestować – w miarę potrzeby – bardziej agresywnie lub bezpiecznie. Zmniejszone mają być opłaty i prowizje, a opłaty dla funduszy mają bardziej zależeć od ich wyników."Według "DGP", ustawa z takimi rozwiązaniami ma wejść w życie już od stycznia 2011 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT