Rząd przyjął projekt o emeryturach kapitałowych

Rząd przyjął projekt ustawy o wypłatach emerytur kapitałowych - poinformowała na konferencji prasowej minister pracy Jolanta Fedak. Minister Fedak powiedziała – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  11.06.2008 r. - że pierwsze emerytury kapitałowe mają być wypłacane od 1 stycznia br. Minister oświadczyła,  że projekt zakłada wypłatę dwóch rodzajów emerytur - okresowej oraz dożywotniej. Z emerytury okresowej mają skorzystać oszczędzający w II filarze ubezpieczeń społecznych. Będą one wypłacane osobom od 60. do 65. roku życia, przez 5 lat. - Następnie osoby te będą mogły wykupić dożywotnią emeryturę w zakładach emerytalnych.

Kontrowersje do projektu ustawy emerytalnej

Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad projektem ustawy o emeryturach kapitałowych, zgłaszane są do niego liczne uwagi. Najwięcej kontrowersji budzi brak tzw. emerytur małżeńskich – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 13.06.2008 r.}. Resort pracy sądzi bowiem, że ten rodzaj emerytury byłby bardzo niekorzystny. Wątpliwości powstają również, jeśli chodzi o nierówne traktowanie płci oraz emeryturę okresową.  Posłowie zaś zapowiadają poprawki do rządowego projektu. Mogą już liczyć na silne wsparcie ze strony OPZZ i NSZZ „Solidarność” – pisze dziennik. Anna Bańkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, twierdzi, że będzie walczyć o ten typ świadczenia, ponieważ jej zdaniem, tak samo jak i przedstawicieli PiS, powinno się stworzyć więcej produktów emerytalnych niż to zapisano w projekcie ustawy. NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia emerytury małżeńskiej oraz możliwości zmiany zakładu emerytalnego. Uwagi zgłosiło też Forum Związków Zawodowych - opowiada się za wpisaniem np. wysokości opłaty dla ZUS do ustawy, a niezamieszczania jej w rozporządzeniach. Jest też za losowym wybieraniem przez ZUS funduszu, jeśli osoba nie zrobi tego samodzielnie, oraz za pozostawieniem dziedziczenia środków. Teraz projekt ustawy zakłada, że emerytura okresowa będzie dziedziczona przez trzy lata, a emerytura dożywotnia przez cały czas jej pobierania, bo oszczędności kobiet pozostaną w tym czasie w OFE. Zdaniem Pawła Wypycha, byłego prezesa ZUS,  3-letnia gwarancja jest gorszym rozwiązaniem niż proponowana przez rząd PiS emerytura z gwarantowanym okresem wypłaty. Według PKPP Lewiatan,  projekt nie przewiduje wprowadzenia opłat na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych, które mają się zająć emeryturami okresowymi i będą musiały prowadzić dodatkową obsługę rachunków.

OFE naruszają prawa klienta

W 2007 roku do Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego  wpłynęło ponad 1,2 tys. skarg dotyczących transferów w OFE. Jest to ponad 90 proc.  wszystkich skarg, jakie dotyczą tego segmentu rynku – podaje „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 13.06.2008 r). Natomiast w opinii  Marcina Kawińskiego, eksperta z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, OFE opóźniając czy uniemożliwiając klientom zmianę funduszu naruszają prawo ubezpieczonych.
Klienci OFE skarżą się najczęściej na odrzucanie zawiadomień o rozwiązaniu dotychczasowej umowy. Wystarcza najdrobniejsza nieścisłość w danych klienta, aby fundusz odrzucił taki wniosek. Inną praktyką stosowaną przez OFE jest opóźnienie wpisania klienta na listę transferową  - pisze gazeta.

Dla rynku OFE konkurencja ważniejsza niż prowizje

Dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i prezes nieistniejącego już Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi  oraz Paweł Pelc, były zastępca przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i wiceprezes UNFE piszą w „Rzeczpospolitej”(Nr z 12.06.2008 r.) o trwającym od 10 lat procesie wdrażania reformy emerytalnej. Według specjalistów,  największą bolączką nowego systemu jest to, że przez tyle lat nie uregulowano jeszcze kwestii wypłaty emerytur z II filara. W opinii Cezarego Mecha, byłego  wiceministra finansów i obecnego  doradcy  szefa NBP oraz Pawła Pelca, proces konsolidacji OFE ogranicza konkurencję na rynku i może stanowić zagrożenie dla efektywności polskiego rynku kapitałowego. Ponadto,  obniżenie opłat od składek nie jest kwestią decydującą dla rynku OFE. Utrzymanie konkurencji ma bowiem znacznie większe znaczenie.

Jakie subfundusze  OFE ?

Do końca br. resort pracy chce opracować zasady tworzenia przez OFE funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka, które będą przeznaczone dla różnych grup wiekowych – donosi „Parkiet" (Nr z 11.06.2008 r.). Według Agnieszki Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, resort przygotowuje się do opracowania kompleksowego rozwiązania dotyczącego inwestowania przez OFE. Ustawa taka potrzebna jest już od 2009 r., gdyż wtedy kobiety zaczną pobierać okresowe emerytury wypłacane z OFE. Prace mają ruszyć w drugim półroczu br. – twierdzi Chłoń-Domińczak.
Pomysł różnicowania poziomów ryzyka inwestycyjnego OFE ma jednak już w tym momencie przeciwników. Zdaniem Cezarego  Mecha, byłego  wiceministra finansów i obecnego doradcy szefa NBP, powołanie wielu subfunduszy spowoduje segmentację rynku oraz  trudności w porównywaniu wyników OFE. W jego opinii, ubezpieczeni będą się gubić w zawiłej ofercie OFE. Natomiast zarządzający OFE twierdzą, że problemy  tego typu rozwiąże akcja edukacyjna wśród klientów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT