Rząd rozpoczyna prace nad dużymi zmianami

Kompleksowa reforma ustawy o OFE, prace nad którą  rozpoczął rząd ma  uregulować między innymi  kwestię wysokości opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze emerytalne, sposobu inwestowania aktywów czy liczby produktów oferowanych przez te fundusze - podaje "Parkiet"(Nr z 09.12.2008 r.).
Zdaniem dziennika, obecnie, w obliczu bessy, szczególnie istotne wydaje się umożliwienie różnicowania oferty przez OFE. Ponadto,  kwestią, która wymaga pilnego rozwiązania są limity inwestycyjne OFE, zwłaszcza te dotyczące inwestycji zagranicznych funduszy. W opinii Grzegorza Chłopka, wiceprezesa zarządu  ING PTE, bez umożliwienia inwestowania za granicą, nie może być mowy o subfunduszach. Grzegorz Chłopek powiedział gazecie,  że OFE mogłyby się stać zbyt dużym inwestorem na rynku krajowym i wypchnąć z niego innych, co mogłoby się negatywnie przełożyć na wysokość emerytur.

Przejdą automatycznie  z OFE do ZUS

Może się zdarzyć , że w 2009 r. roku żadna z uprawnionych kobiet nie otrzyma emerytury okresowej z II filara - ostrzega "Parkiet"(Nr z 08.12.2009 r.) Dlaczego ? Część z nich bowiem zostanie automatycznie przesunięta do ZUS z powodu niskiego kapitału zgromadzonego w OFE - pisze dziennik. Natomiast dla pozostałych  kobiet, przygotowano możliwość wyjścia z OFE. Osoby te będą mogły wystąpić o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do FUS, co umożliwi naliczanie i świadczenia emerytalnego według  starych zasad.  Automatycznie osoby takie utracą prawo do emerytury kapitałowej, co wpłynie na zmniejszenie liczby klientów zakładów emerytalnych w pierwszych latach ich działalności - twierdzi "Parkiet".

Tegoroczne transfery  w OFE warte  4,8 mld zł

W listopadowej  sesji transferowej otwartych funduszy emerytalnych  wzięło udział niemal 115,7 tys. osób, co jest  drugą najwyższą liczbę migrujących uczestników w dotychczasowej działalności OFE – informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 08.12.2008 r.) za  Analizy Online. Według szacunków twórców raportu podczas ostatniej sesji transferowej OFE  wraz z przechodzącymi uczestnikami  fundusze wymieniły się kwotą bliską 1,26 mld zł. Natomiast   rekordowy transfer uczestników miał miejsce w sierpniu br., kiedy to swój fundusz emerytalny zmieniło 128,6 tys. osób. Również w sierpniu padł rekord kwoty transferów - między poszczególnymi OFE przesunięto wówczas kwotę ok. 1,3 mld zł. Łączna wartość tegorocznych transferów w OFE sięgnęła zatem 4,8 mld zł i według Analiz Online okazała się najwyższa w dotychczasowej działalności funduszy emerytalnych (wzrost o +15 proc. w porównaniu z  2007 r.).
W listopadowej sesji transferowej najwyższe dodatnie saldo przyjść i odejść (liczba przychodzących klientów minus liczba odchodzących), w wysokości 10,8 tys., odnotował fundusz AXA OFE. Drugim największym wygranym czwartej sesji transferowej w tym roku okazał się ING OFE. Na przystąpienie do tego funduszu, tak jak w każdej z trzech poprzednich sesji tegorocznych, zdecydowała się największa liczba osób (21,6 tys.). ING OFE najwięcej uczestników "odebrał" funduszom AIG OFE (niemal 3,5 tys.) oraz Aegon OFE (blisko 3 tys.). Największa liczba osób rezygnująca z usług tego funduszu odeszła do wspomnianego już funduszu AXA OFE oraz Commercial Union (2,1 tys.) Pierwszą trójkę funduszy emerytalnych według kryterium największego dodatniego salda przyjść i odejść, w opozycji do trzech poprzednich sesji transferowych, zamknął Commercial Union OFE. Na fundusz ten zdecydowało się 17,4 tys. osób, rezygnację z uczestnictwa złożyło natomiast niemal 11,8 tys. Uczestników. Według  Analizy Online największą liczbę klientów stracił AEGON OFE;  zakończył on listopadową sesje  ostatecznie najwyższym ujemnym saldem w swojej historii (-10,7 tys.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT