Rządowe propozycje zmian w OFE w maju br. mają trafić do Sejmu

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 22.01.2013 r.), która powołuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,   w  maju  br. powinny trafić do Sejmu  propozycje rządu  w sprawie  poprawienia funkcjonowania funduszy emerytalnych. Resort pracy  obecnie  wysyła pisma do kilku resortów: finansów, gospodarki i Skarbu Państwa, a także do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz prezesa ZUS z prośbą o przedstawienie opinii - pisze dziennik.  Marek Bucior, wiceminister pracy twierdzi, iż  MPiPS do połowy lutego br. chce  przygotować na tej podstawie dokument, który następnie zostanie przekazany do uzgodnień. Przeanalizowane zostaną koszty funkcjonowania funduszy nie tylko dla państwa, ale także dla  ubezpieczonych (zwłaszcza opłaty pobierane  przez OFE),  poziom składki emerytalnej (od 2013 r.  jej wysokość rośnie z 2,3 do 2,8 proc. pensji brutto ubezpieczonych) oraz na subkonto w ZUS oraz  jaki to ma wpływ na deficyt i dług finansów publicznych  - twierdzi gazeta. "Przegląd obejmie także politykę inwestycyjną OFE, kryteria oceny efektywności inwestycyjnej tych instytucji oraz adekwatność kapitałową  (...) także wpływ funkcjonowania OFE na gospodarkę, giełdę oraz procesy prywatyzacyjne" – mówi  w "Rz" Marek Bucior. Analizie będzie podlegać także sensowność wprowadzenia dobrowolności uczestnictwa w II filarze. Jak podaje "Rzeczpospolita",  "przegląd prawa dotyczącego OFE zostanie także rozszerzony o to czy potrzebne są zmiany również w III filarze, czyli w odniesieniu do indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego".
Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha podkreśla w dzienniku,  iż "oprócz części polityków PO, wszystkie partie polityczne chcą zmian w funduszach emerytalnych ".

Nie ma zagrożenia dla wypłat z FUS

Nie ma zagrożenia wypłat emerytur z  Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych  (FUS). Emeryci mogli, mogą i będą mogli czuć się bezpiecznie - pisze  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 23.01.2013 r.) powołując się na Jacka Rostowskiego, ministra   finansów, który  wziął udział w sejmowej debacie nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2013 rok.  Jedna z senackich poprawek  zwiększa  o 6 mld zł  limit pożyczki, którą budżet państwa będzie mógł udzielić FUS. Według min. Rostowskiego,   poprawka Senatu "jest tylko i wyłącznie po to, by  (...) mało prawdopodobnych trudności (...) była możliwość nie tylko finansowania emerytur, ale również po to, „by w żaden sposób nie był zagrożony deficyt budżetu państwa, którego zgodnie z konstytucją nie możemy przekroczyć” - podaje gazeta. Według "DGP", w  wyjaśnienia ministra Rostowskiego  nie wierzy Anna Bańkowska z SLD,   była prezes ZUS. W jej opinii,  wypłata emerytur i rent nie jest zagrożona, bo „na szczęście dla emerytów jest to gwarantowane przez budżet państwa”. Bańkowska obawia się  - podkreśla dziennik -  że wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia nie utrzyma się na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej przez co  zmniejszą się wpływy do FUS.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT