Rządowe propozycje zmiany limitów w III filarze niewystarczającym argumentem zachęcającym do oszczędzania?

Zaproponowane przez rząd zmiany w trzecim filarze  to zdaniem specjalistów od zarządzania finansami za mało, aby Polacy zaczęli oszczędzać na emeryturę - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.11.2013 r.). W opinii gazety, resort pracy ma niebawem przedstawić projekt ustawy, w którym zamiast procentowego limitu wpłat na IKZE (dziś to maksimum 4 proc. naszego wynagrodzenia brutto) znajdzie się kwotowy, w wysokości 4,5 tys. zł rocznie, niezależnie od wynagrodzenia. Natomiast  "podatek na wyjściu ma się zmienić z progresywnego PIT na ryczałtowy wynoszący 10 proc. uzbieranego kapitału" - podaje dziennik. I podkreśla, że  zdaniem ekspertów zmiana limitu jest korzystna dla średnio zarabiających, ale ..."rządowe propozycje nie będą wystarczającym argumentem zachęcającym do oszczędzania" - podaje "DGP". Z kolei  Instytut Studiów Podatkowych Witolda Modzelewskiego wyliczył, że po wprowadzeniu tych zmian w ciągu krótkiego czasu na emeryturę w IKZE oszczędzać już będzie 60 proc. czynnych zawodowo Polaków.
Z kolei zdaniem Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami AXA Życie,  proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, jednak termin ich wprowadzenia jest niefortunny. Dlaczego ? Ponieważ  "równocześnie z ograniczeniem roli OFE spadło zaufanie do jakichkolwiek systemów oszczędzania na emeryturę" – twierdzi Gołaszewski. Natomiast  według Grzegorza Chłopka, prezesa ING PTE, "widmo płacenia jakiegokolwiek podatku na wyjściu może skutecznie odstraszyć Polaków".
KNF szacuje, iż  w połowie 2013 r.  instytucje finansowe prowadziły 509 tys. IKZE, na których zgromadzono na nich 80 mln zł.

Rządowe  Centrum Legislacji: niektóre zmiany przewidziane w projekcie dotyczącym OFE budzą wątpliwości konstytucyjne

Zdaniem Rządowego  Centrum Legislacji, niektóre zmiany przewidziane w projekcie dotyczącym OFE budzą wątpliwości konstytucyjne - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 04.11.2013 r., powołując się na opinię RCL  do projektu, opublikowaną  na stronie internetowej tej instytucji . RCL wskazało m.in. na plan wprowadzenia 75-proc. minimalnego limitu inwestycji w akcje. W opinii RCL, "część rozwiązań budzi wątpliwości konstytucyjne. Wskazano m.in. na wprowadzenie minimalnego limitu inwestycji w akcje czy uchylenie przepisów określających ograniczenia w lokowaniu aktywów OFE w określone kategorie lokat". Zdaniem legislatorów - podaje "Wyborcza" -   mogą być one niezgodne z wywodzoną z art. 2 i 67 konstytucji zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. "Dane o dotychczasowej działalności funduszy nie będą miarodajne, gdyż nie uwzględnią danych wynikających ze zmian, które nastąpią po wejściu w życie ustawy".
Wątpliwości RCL budzą też zasady przekazywania obligacji skarbowych z portfeli OFE do ZUS i kwestie związane z ich umarzaniem, zaś  "zastrzeżenia natury konstytucyjnej" budzi także trzymiesięczny termin na złożenie przez członka OFE oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE (...), ponieważ w tym terminie nie będzie możliwe podjęcie decyzji w przedmiocie wyboru członkostwa w OFE w sposób świadomy i w oparciu o adekwatne informacje o funduszu" - ostrzega RCL. A przewidziany w projekcie termin wejścia w życie ustawy 31 stycznia 2014 r. "może być niezgodny z zasadą odpowiedniego vacatio legis."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT