SN: stare BTE ważne tylko dla instytucji bankowych

Zdaniem Sądu Najwyższego, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (BTE) "nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.06.2017 r.). Ta uchwała podjęta przez  Sąd  Najwyższy  oznacza więc, że  klauzula wykonalności BTE nie przerywa przedawnienia należności na rzecz nabywcy, jeśli nie jest nim bank. Zdaniem gazety, w związku z tym fundusze sekurytyzacyjne nabywające wierzytelności od banków będą miały duży problem, natomiast  wielu dłużników będzie mogło  odetchnąć z ulgą - przedsiębiorcy nie będą w stanie wyegzekwować od nich należności.
Według "DGP",  generalną zasadą jest,  że "cesjonariusz wchodzi w prawa cedenta z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli więc doszło do przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 123 par. 1 kodeksu cywilnego, co do zasady wiąże ono strony".
Dziennik przypomina, iż od 27 listopada 2015 r. banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Jednak  te wystawione  wcześniej nie utraciły  mocy. W rękach firm windykacyjnych BTE mogą być  nawet miliony.

RzF: nie jest możliwe przyjęcie ustawy regulującej problemy  frankowiczów

Zdaniem Aleksandry Wiktorow,  Rzecznika Finansowego,  nie jest możliwe przyjęcie ustawy, która  regulowałaby  wszystkie problemy osób zadłużonych we frankach,  ponieważ jest wiele rodzajów takich kredytów, a umowy kredytowe  były zawierane w różnych okresach" - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 13.06.2017 r.).  A.Wiktorow  uważa, iż  najlepszą metodą rozwiązywania problemu kredytobiorców frankowych są ugody klientów z bankami.  Jednak jeśli banki nie czują przymusu, to raczej "nie kwapią się do ich zawierania bądź proponują niekorzystne warunki" - pisze gazeta. RzF radzi w takiej sytuacji  kierować reklamacje do banków. Dlaczego?  Albowiem reklamacja jest  warunkiem skutecznego złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania przez Rzecznika Finansowego - wyjaśnia "Rz". W reklamacji zaś kredytobiorca  może  domagać się ustalenia nowej treści umowy, zwrotu nadpłaconych rat oraz innych opłat, natomiast  bank ma na odpowiedź 30 dni. Ponadto, jeśli postępowanie prowadzone przez Rzecznika Finansowego się nie uda, kredytobiorcy pozostanie zaangażowanie prawnika bądź przystąpienie do pozwu zbiorowego - informuje dziennik.
Rzecznik Finansowy wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr Adamem Bodnarem,  12 czerwca br. podsumowali cykl spotkań dla kredytobiorców frankowych, zorganizowanych przez oba urzędy w kilku miastach Polski.

Pozew grupowy frankowiczów  przeciwko BZ WBK

Do sądu  trafił  kolejny  pozew zbiorowy   frankowiczów przeciwko bankowi.   Wartość ich  roszczeń  wynosi 32,3 mln zł  -  donosi  "Puls Biznesu"(Nr z 12.06.2017 r.). Gazeta pisze,  iż  coraz więcej  osób zadłużonych  we frankach bierze sprawy w swoje ręce i idzie do sądu, samodzielnie próbując dochodzić swoich roszczeń.   Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu  trafił właśnie kolejny pozew zbiorowy,  tym razem  klientów  Banku Zachodniego  WBK.  Pozew  grupowy  przeciwko bankowi, wspierany przez warszawskiego  Rzecznika Konsumentów złożyło wspólnie blisko 600 osób. Dziennik  podaje, iż  wprawdzie  formalnie są to klienci BZ WBK,  jednak  kredyty zaciągali przed laty w Kredyt Banku, przejętym w 2012 r. przez  Bank Zachodni.  Frankowicze uważają - komentuje gazeta -  iż  z tytułu stosowania przez  BZ WBK klauzul niedozwolonych, bank ten  powinien oddać im nadpłacone przez nich  pieniądze.
Według "PB", klienci, którzy podpisali zbiorowy pozew, zaciągnęli  łącznie  kredyty  za  ponad  131 mln zł.

Polacy najmniej przywiązani do gotówki ?

Polacy należą  do społeczeństw najmniej przywiązanych do gotówki – pisze "Parkiet"(Nr z 14.06.2017 r.), powołując się na wyniki  międzynarodowego badania ING  „Finansowy Barometr ING: Społeczeństwo Bezgotówkowe". I tak,  tylko  co  trzeci Polak oraz  co dziesiąty Niemiec deklaruje, że rzadko ma ze sobą gotówkę.  Przeciętnie Polacy posiadają przy sobie ok. 110 zł ( w chwili badania aż co czwarty respondent miał w portfelu nie więcej niż 42 zł  - podaje gazeta.  Ponadto, mieszkańcy Polski, obok Holandii, Francji i Belgii, korzystają  z gotówki rzadziej niż w pozostałych krajach. Przy tym,  dwie trzecie Polaków przyznało, że używa gotówki rzadziej niż przed rokiem - w ciągu 24 godzin przed przeprowadzeniem badania  gotówki  używało  tylko 45 proc. Polaków,  podczas gdy  w Hiszpanii czy Rumunii było to 70 proc. respondentów - zauważa "P".
Polacy używają gotówki przede wszystkim do opłacania mniejszych wydatków, często w czasie tzw. wyjść na miasto (np. na lunch - 56 proc.); na  przejazdy taksówką (85 proc.); do udzielania pożyczek bliskim (72 proc.) oraz  dawania kieszonkowego (85 proc.). Natomiast chętniej płacą kartą lub przelewem   za większe zakupy czy opłaty (powyżej 40 zł);  za media i czynsz (85 proc.), zakupy spożywcze (75 proc.) oraz prezenty okolicznościowe (71 proc.) - informuje dziennik.
Z kolei według  danych NBP,  pod względem rozwoju obrotu bezgotówkowego prym wiedzie Szwecja. Na początku 2016 r. około  80 proc. wszystkich płatności detalicznych w sklepach w tym kraju było wykonywanych bezgotówkowo, podczas gdy  w  Polsce stanowiły one około. 33 proc. Z badania ING wynika także, że Polacy czują się  „stosunkowo bezpiecznie” płacąc gotówką, jak i bezgotówkowo. Płatności bezgotówkowe uznaje za bezpieczne 65 proc., a gotówkowe 55 proc. Polaków. W opinii gazety, "rozpowszechnienie się płatności bezgotówkowych może stanowić jednak wyzwanie dla osób, którym trudno utrzymać dyscyplinę finansową". 

Express Elixir z coraz większą dynamiką wzrostu liczby i wartości transakcji

Klienci banków w Polsce od 2012 r.   mogą wykonywać przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir. Jak informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 14.06.2017 r.),  kwartalna wartość transferów realizowanych w ten sposób sięga ponad 3,3 mld zł.  Od momentu startu systemu, wdrożonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) 5 lat temu,   obserwowana jest duża dynamika wzrostu liczby i wartości transakcji. Według dziennika,  tylko w ciągu ostatniego roku, tj. w okresie od maja 2016 r.  do maja 2017 r. liczba przelewów natychmiastowych wzrosła o 80 proc., a ich wartość zwiększyła się o 67 proc. I jeżeli w 2012 r., w pierwszym półroczu działania systemu Express Elixir, rozliczono 22,3 tys. przelewów na łączną kwotę 78,5 mln zł, to obecnie  w samym tylko I kwartale 2017 r., Polacy zlecili ponad 949 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 3,34 mld zł - pisze gazeta.
System Express Elixir,  umożliwiający natychmiastowe przekazywanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach  jako pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i drugie w Europie, rozlicza komunikaty płatnicze w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę przez  7 dni w tygodniu oraz  365 dni w roku.  Infrastruktura systemu umożliwiła również udostępnienie innych nowoczesnych usług jak przelewy na numer telefonu, czy na rzecz podmiotów administracji publicznej obsługiwanych przez NBP - podaje "Rz".  System Express Elixir stanowił także podstawę do tworzenia dalszych, innowacyjnych usług płatniczych, np. umożliwia zlecanie przelewów natychmiastowych na numer telefonu (P2P) w ramach systemu płatności mobilnych BLIK. .

Rekordowe marże w kredytach hipotecznych

Bankierzy wyciskają z hipotek, ile tylko klienci zniosą.  Marże pobierane przez banki od kredytów hipotecznych stanowią już  -  twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.06.2017 r.)  - najwyższy  udział ("przynajmniej w tej dekadzie")  w kosztach tych pożyczek. W opinii gazety, udział marży w oprocentowaniu kredytów hipotecznych skoczył do rekordowego poziomu, a  wejście w życie nowych przepisów może w znaczny sposób podrożyć cenę pieniędzy. I tak, w maju br. "przy wierzytelnościach z najniższym dopuszczalnym obecnie wkładem własnym marża stanowiła niemal 3/5 całości oprocentowania" - informuje dziennik. Ponadto,  przy  nie zmieniających się  od dwóch lat  stopach  procentowych, coraz bardziej powszechne  jest  podnoszenie marż przez instytucje finansowe. Według Jarosława Sadowskiego  z Expandera,  od początku 2017 r.  pięć banków wprowadziło znaczące podwyżki marży, rzędu 0,2–0,3 pkt proc. Natomiast  tylko trzy banki zdecydowały się na niewielkie obniżki marż na poziomie  0,1–0,15 pkt proc. - pisze "DGP". 
Na przykład  w  maju  br. średnia marża kredytu z najniższym wkładem wynosiła 2,38 pkt proc. , a kiedy  klient dysponuje jedną czwartą wartości inwestycji marża  była na poziomie  2,18 pkt proc. - podaje gazeta.
Według Narodowego Banku Polskiego,  średnia rentowność portfela kredytów hipotecznych w bankach obecnie  wynosi 1,21 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT