SN: rejestr klauzul abuzywnych nie ogranicza prawa do obrony

Uchwała Sądu Najwyższego z 20.11.2015 r. uznająca, iż "prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznający klauzulę za abuzywną dotyczy tylko tego przedsiębiorcy, który został pozwany", .oznacza koniec łatwych powództw przeciwko przedsiębiorcom w sprawach indywidualnych oraz ukrócenie tzw. szantażu klauzulami niedozwolonymi - pisze  "Rzeczpospolita"(Nr z 20.11.2015 r.). Z wyroku SN (Sygn. akt III CZP 17/15)  wynika bowiem - podkreśla gazeta - "że wpis postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych ma skutek tylko dla przedsiębiorcy, który to postanowienie stosował i dla jego klientów, a nie ma skutku w stosunku do wszystkich innych przedsiębiorców, nawet jeśli stosują podobne postanowienia w swoich wzorcach". Uchwała SN z 20.11.2015 r. oznacza w praktyce, że " np. klient banku A nie będzie mógł dochodzić swojego roszczenia tylko na tej podstawie, że postanowienie, które kwestionuje, jest takie samo, jak postanowienie banku B, które jest wpisane do rejestru" - wyjaśnia dziennik. Natomiast  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) "nie odrzuci pozwu o uznanie takiego samego postanowienia, ale stosowanego przez inny podmiot, za klauzulę abuzywną" - zauważa "Rz".
Zgodnie z uchwałą SN, "rejestr klauzul niedozwolonych nie stanowi więc  pozakonstytucyjnego źródła prawa oraz nie ogranicza prawa do obrony" - podkreśla  dziennik.

Od 27.11.2015 r. znika bankowy  tytuł egzekucyjny

W dniu 27 listopada 2015 r. skończy się uprzywilejowana pozycja banków w relacji z kredytobiorcami -  informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.11.2015 r.). Gazeta wyjaśnia, iż  tego właśnie  dnia wejdzie w życie ustawa,  usuwająca z polskiego systemu prawnego regulacje upoważniające banki do stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). "DGP" przypomina, iż ustawę o zniesieniu BTE uchwalił Sejm poprzedniej kadencji na finiszu swoich prac, zaś w kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją  RP przepisów dotyczących stosowania BTE.  Tak więc, nawet bez interwencji ustawodawczej posłów  regulacje dotyczące  BTE straciłyby moc obowiązującą - komentuje dziennik -  tyle, że stałoby się to później, bo dopiero 1 sierpnia 2016 r.

BFG wypłaci klientom upadłego SK Banku jednostkowo do 100 tys. euro

W związku z  upadłością   Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, iż  klienci upadłego SK Banku nie powinni obawiać się o swoje pieniądze.  Nad bezpieczeństwem  lokat zgromadzonych w upadłym banku  czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Zaś "depozyty do równowartości 100 tysięcy euro, czyli ponad 400 tysięcy złotych, są w całości objęte państwowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - podkreśla dziennik. BFG ma 20 dni roboczych na rozpoczęcie wypłat.
Jak przyznaje  w  gazecie Łukasz Dajnowicz z KNF,  przygotowane przez zarządcę komisarycznego SK Banku sprawozdanie wykazało jego  złą sytuację finansową. Okazało się, że SK Bank jest niewypłacalny, a żadna inna instytucja finansowa nie chce go przejąć - podaje
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.11.2015 r.). Dajnowicz radzi więc klientom upadłej instytucji zachować spokój  i  "kiedy Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosi, z którym bankiem współpracuje przy wypłacie depozytów (...) z dowodem osobistym należy się udać do placówki takiego banku".
W opinii  Łukasza  Dajnowicza z KNF,  "przypadek banku z Wołomina "jest szczególny i nietypowy dla bankowości spółdzielczej".

Ratingi banków podtrzymane

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe oceny kredytowe Pekao, Banku Handlowego, ING Bank Śląskiego oraz BZ WBK - informuje "Parkiet"(Nr z 24.11.2015 r.). I tak,  w  Banku Handlowym długoterminowa ocena została podtrzymana na poziomie "A-", a krótkoterminowa ocena IDR została podwyższona do "F1" z "F2". Z  kolei ING otrzymał  potwierdzenie  długoterminowej  oceny   na poziomie "A-", a krótkoterminowej  na "F1d. Natomiast w Pekao SA ratingi  te zostały potwierdzone na poziomie "A-" i "F2" - pisze dziennik. Przy tym dla BZ WBK długoterminowa ocena została podtrzymana na poziomie "BBB+", a krótkoterminowa ocena IDR na poziomie "F2".
Agencja Fitch podała - podkreśla gazeta - iż  'Viability Rating BZ WBK został podwyższony do "bbb+" z "bbb", podczas gdy rating ten dla innych banków pozostał niezmieniony".
W opinii "Parkietu",  "stabilna perspektywa dla długoterminowej oceny IDR w Pekao odzwierciedla perspektywy ryzyka banku oraz stabilnej sytuacji oceny Polski".

Upadek SK Banku będzie kosztować banki  około 2 mld zł

Za upadek SK Banku, którego depozyty  o wartości około 2 mld są objęte gwarancją  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)  zapłacą inne banki   - pisze "Parkiet" (Nr z 24.11.2015 r.).  Banki będą na tę kwotę składać proporcjonalnie do swoich udziałów w krajowym rynku depozytów. Najwięcej zapłaci  PKO BP,   ale "najbardziej narażone są Getin, BOŚ i BPH" - twierdzi gazeta.
Według dziennika, PKO BP otrzymał już od BFG informację, że będzie zobowiązany wnieść obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku (wartość  wpłaty ma  wynosić około " 37 proc. funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonego na 2015 r.").  Tak więc w przypadku PKO BP będzie to kwota 350 mln zł . Dziennik podaje, powołując się na szacunki  analityków  ING Securities, iż  na BFG odprowadzą  składkę także  Pekao - 237 mln zł; BZ WBK - 176 mln zł;  ING BSK - 155 mln zł;  mBank - 145 mln zł.  Zdaniem "P",  problem ze składką  na BFG mogą mieć "najmniejsze i najmniej rentowne banki, których opłata pochłonie największą część tegorocznego zysku netto". I tak, w BPH może to być nawet 63 proc., w Getin Noble 37 proc., zaś w Aliorze 13 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT