Sejm zagłosował za ustawą przesuwającą składki emerytalne z OFE do ZUS

Posłowie przegłosowali ustawę przewidującą przesunięcie miliardów oszczędności ze składek Polaków z OFE do ZUS. System wprowadzony  w 1999 r. , oparty na odkładaniu na emeryturę w ZUS i w prywatnych OFE wystarczył zaledwie na  kilkanaście lat - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 07.12.2013 r.).  Czy OFE przetrwają w tak okrojonej wersji - zastanawia się dziennik. W opinii "Wyborczej", " kwestią czasu jest kwestią czasu jest ich całkowita likwidacja. A nie jest jasne, czy Trybunał Konstytucyjny podważy ustawę. Zdaniem gazety,  można się spodziewać długotrwałych sporów na arenie międzynarodowej z akcjonariuszami  OFE, którymi w  sporej części są zagraniczne instytucje finansowe, a przecież "Polska zawarła wiele dwustronnych umów o wzajemnej ochronie inwestycji".
Tymczasem zobowiązania emerytalne zaksięgowane już dziś na dyskach komputerów sięgają około .2,2 bln zł - szacuje "GW" i podkreśla, że tych pieniędzy nie ma, a  przeciętna długość życia wydłuża się szybciej, niż pokazują to tablice GUS.   Z kolei  według założeń reformy z 1999 r. , "renty miały być, podobnie jak emerytury, uzależnione od składek, a nie od dotacji państwa. Tyle że z reformy rent kompletnie nic nie wyszło. Już w przyszłym roku mogą one być wyższe od emerytur" - pisze dziennik.

Przywileje emerytalno – rentowe  kosztują podatnika co najmniej 35,5 mld zł rocznie

Co najmniej 35,5 mld zł   kosztują budżet przywileje emerytalno – rentowe różnych grup zawodowych - szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 08.12.2013 r.).  " W kwocie tej znajduje się 6,5 mld zł dopłat do świadczeń górników,  ponad 15 mld zł dotacji do emerytur i rent rolników oraz niespełna 14 mld zł, na świadczenia wypłacane na emerytury i renty dla służb mundurowych oraz świadczenia dla sędziom i prokuratorów" - podsumowuje gazeta. Największą częścią dziury finansowej w ubezpieczeniach społecznych jest niedobór w Funduszu Ubezpieczeń Emerytalnych, jakim zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A na przykład składki wpłacone do FUS przez górników stanowiły w ub.r. około  jedną czwartą tego, ile kosztowały emerytury i renty górnicze. Tymczasem górnicy, tak jak pozostali pracownicy,  płacą składki na ubezpieczenia społecznej, jednak ich świadczenia są liczone jak emerytury ze starego systemu ( z zastosowaniem przeliczników, które podnoszą ich wysokość) i mają prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej - podkreśla "Rz". Z kolei w minimalnej wysokości składki: emerytalną i rentowa płacą rolnicy. Podczas gdy dotacja do Funduszu Emerytalno -  Rentowego KRUS  wyniosła  15,2 mld zł (rolnicy zapłacili w 2012 r. 1,5 mld zł składek), kasa wypłaciła w ub.r.  niespełna 13, 5 mld zł na emerytury;  2,2 mld zł przeznaczono na renty z tytułu niezdolności do pracy oraz niecałe 600 mln zł na renty rodzinne - wylicza dziennik.
Natomiast według GUS,  w 2012 r. na świadczenia emerytalno – rentowe dla służb mundurowych  oraz sędziów  i prokuratorów  budżet wydał  prawie 14 mld zł.  "Te pieniądze nie są w budżecie liczone jako dotacja dla funduszy celowych, a są częścią budżetu poszczególnych ministerstw: sprawiedliwości, MON oraz MSW.(...) Największy udział w tych wydatkach miało MSW – 7  mld zł, najmniejszy MS – 1,1 mld zł".
"Rzeczpospolita" podaje, iż  przeciętna emerytura wyniosła: "3 096,47 zł w MON (wzrost o 3,7 proc. w skali roku), 3 308,35 zł w MS (wzrost o 4,7 proc.) oraz 3 140,91 zł w MSW (wzrost o 4,9 proc.)".

"Homo Homini": blisko połowa Polaków martwi się o swoje emerytury po zmianach w OFE

Niemal połowa Polaków martwi się o bezpieczeństwo przyszłych świadczeń emerytalnym po zmianach w otwartych funduszach emerytalnych  - podaje "Rzeczpospolita"(09.12.2013 r.). Z sondażu przeprowadzonego dla „Rz" przez instytut wynika - pisze dziennik - iż zdaniem  prawie 47 proc. ankietowanych, po wprowadzeniu rządowych zmian w OFE,  emerytury będą mniej bezpieczne. Jedynie w opinii 15 proc. badanych, "zmiana przyniesie poprawę bezpieczeństwa emerytalnego, a tylko 3,7 proc. jest o tym mocno przekonana". Tymczasem około 25 proc. ankietowanych   nie ma zdania w tej kwestii, zaś ponad 13 proc. uczestników badania  nie słyszało o procedowanej w parlamencie ustawie - twierdzi gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT