Składka na III filar od pracodawców z obszarów UE

Każdy pracodawca mający siedzibę w państwie Unii Europejskiej będzie mógł wpłacać składki do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce - wynika z   rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,  który  jest  już po pierwszym czytaniu w Sejmie.  Proponowane przez rząd rozwiązanie prawne - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.06.2011 r.) - jest   dostosowaniem polskich przepisów  do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.
"Dyrektywa umożliwia przejmowanie przez pracownicze fundusze emerytalne składki opłacanej przez zagranicznych pracodawców, którzy są założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych" - podaje "DGP".  Gazeta podaje,  że zgodnie  z proponowanymi rozwiązaniami,  "pracodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegi i Szwajcarii będą mogli wpłacać składki pracowników do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce".

Co bardziej korzystne- oszczędzanie na emeryturę  w IKE czy IKZE ?

Rząd zachętami podatkowymi chce przekonać Polaków do dodatkowego oszczędzania. Od 2011 r. Polacy będą mogli oszczędzać  na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, co pozwoli im odliczyć zainwestowane kwoty od dochodu - donosi "Parkiet" (Nr z 03.07.2011).
Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) będą mogły tworzyć instytucje finansowe, a wpłaty na nie będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. w opinii gazety, jedną  z podstawowych różnic między IKZE a istniejącym już od kilku lat indywidualnym kontem emerytalnym (IKE) jest  konstrukcja ulgi podatkowej. I tak, w  przypadku IKE wpłaty pochodzą z pieniędzy opodatkowanych podatkiem dochodowym, ale klient zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Natomiast  proponowana w IKZE forma zachęty podatkowej przesuwa zobowiązania podatkowe na przyszłość, wciąż je jednak utrzymując. Oszczędności z  konta  nie będą obciążone podatkiem dochodowym (będą odliczane od dochodu), ale w momencie wypłaty będą traktowane jako dochód oszczędzającego i wtedy już będą podlegać podatkowi - podkreśla dziennik.  "Parkiet"  zauważa, iż zdaniem ekspertów, " z punktu widzenia efektów finansowych dla inwestora obie konstrukcje podatkowe dostarczają taki sam wynik końcowy, tzn. przy założeniu, że skala podatkowa jest taka sama, nie ma znaczenia, czy podatek dochodowy jest opłacany na koniec (IKZE) czy przed (IKE) inwestycją" - twierdzi gazeta.
Oszczędzając na IKZE możemy korzystać z ulgi podatkowej, natomiast w przypadku IKE korzyść pojawi się realnie dopiero za 30–40 lat, w momencie przejścia na emeryturę.  IKE ma bowiem wyższy limit wpłat. Z ostatnich badań CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wynika, że zaledwie 2 proc. badanych zdecydowanie deklaruje, że zamierza skorzystać z IKZE, a 14 proc., że raczej to zrobi. 

ING OFE wygrywa

Otwarty fundusz emerytalny ING jest najlepszym OFE w 2011 r. w rankingu "Gazety  Wyborczej" (Nr z 03.07.2011 r.).  Daleko w tyle zostawił on drugiego Allianza. Na podium zmieściły się jeszcze Allianz (druga lokata) oraz ex aequo  Polsat i PZU "Złota Jesień" . Natomiast z  zestawienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) trzyletnich osiągnięć  inwestycyjnych funduszy  najlepiej po raz kolejny wypadł Polsat, za nim  Generali, które mimo słabszych ostatnich dwóch lat w trzyletnich zestawieniach KNF dalej radzi sobie nieźle. Natomiast na końcu plasują się  Aegon i Pocztylion -wylicza "GW". Z kolei w porównaniu   pięcioletnich  wyników inwestycyjnych OFE (wzięto pod  uwagę średnioroczne osiągnięcia zarządzających w tym okresie, ale tylko dla osób, które właśnie przed pięcioma laty zapisały się do funduszy) najlepiej wypada  Allianz z prawie 5-proc. wynikiem. Za nim  ING, Amplico i PZU, które zarabiały co roku znacznie poniżej 4 proc. Na drugim biegunie zaś  Warta, Aegon oraz  Aviva.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT