Sonda "Rzeczpospolitej": trzy czwarte badanych przeciwnych likwidacji OFE i zmianom w wysokości składki

Trzy czwarte internautów w sondzie serwisu MojaEmerytura.rp.pl jest przeciwko zarówno likwidacji OFE, jak i manipulacji wysokością składki, która do nich trafia - informuje "Rzeczpospolita"(Nr  z 11.10.2012 r.).  Z badania wynika, iż  większość internautów - ponad 77 proc. -  nie zgadza ani na likwidację OFE, ani na dalsze obniżanie składki, która idzie do tych instytucji, ani też na zamrożenie aktualnej wysokości składki. Według gazety,  prawie 11 proc. badanych opowiada się za likwidacją OFE, następne prawie 10 proc. jest za nie zwiększaniem składki, gdyby wymagała tego sytuacja. Natomiast  tylko 2 proc." zagłosowała z kolei za tym by jeszcze obniżyć wysokość składki do funduszy" - wylicza dziennik..
"Rz" przypomina, iż   w ubiegłym roku   została zmniejszona  składka przekazywana do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. i zgodnie z ustawą, ma ona zostać zwiększona do 2,8 proc. w przyszłym  roku.  Tymczasem  budżet nie zakłada żadnych zmian we wzroście składki do OFE - pisze gazeta, powołując się na  deklaracje Jacka Rostowskiego, ministra finansów.
W badaniu przeprowadzonym  pomiędzy 27 sierpnia, a 11 października br. wzięły udział 193 osoby.

OFE do końca września br.  wydały ok. 5,6 mld zł na akcje


Otwarte fundusze emerytalne   w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. mogły wydać na zakup nowych akcji 6,5 mld zł. Tylko we  wrześniu br. OFE kupiły papiery udziałowe za 250–400 mln zł - donosi "Parkiet" (Nr z 10.10.2012 r.). Według gazety,  od początku br. tylko  w kwietniu i w czerwcu  br. fundusze pozbywały się papierów udziałowych.  Przy tym OFE otrzymywały  mniej składek z ZUS, ponieważ  rząd zdecydował o obniżeniu składki z 7,3 do 2,3 proc. Z kolei  w  ciągu dziewięciu miesięcy br.  fundusze otrzymały  5,9 mld zł składek z ZUS, a w analogicznym okresie 2011 r. – 13,3 mld zł. Dziennik podaje, iż  natomiast udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy wzrósł i wyniósł 33,3 proc.  Wartość tych papierów przekracza 80 mld zł. "Parkiet" tłumaczy, iż wpływ na to miały nie tylko zakupy dokonane przez zarządzających, ale i dobra sytuacja na giełdzie. Zdaniem  Marcina Wójcika, głównego analityka akcji Generali PTE, "wygrały te fundusze, które przewidziały silne zwyżki na polskim rynku długu w pierwszych trzech kwartałach 2012 r.", albowiem "główny wpływ na wyniki inwestycyjne OFE w br.  miał odpowiedni dobór spółek do portfela akcyjnego oraz trafne obstawienie trendu na polskim rynku obligacji skarbowych."
Gazeta podkreśla, iż  OFE utrzymują nadal wysoki poziom gotówki. Wartość depozytów i bankowych papierów wartościowych na koniec września br. stanowiła 8,1 proc. portfela i  wyniosła 20,6 mld zł  i wzrosła o 1,4 mld zł w porównaniu z sierpniem. br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT