Spadki na GPW uderzą głownie w najstarszych członków OFE

Wyprzedaż na warszawskiej giełdzie zmniejsza nasze przyszłe emerytury, bo jedna trzecia środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych jest ulokowana w akcjach – podaje „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 17.06.2008 r.). Zdaniem gazety, o  ile dla osób młodych straty są do odrobienia, a tyle dla kilku tysięcy osób, które w najbliższych latach dostaną pieniądze z OFE, dzisiejsze spadki na GPW oznaczają niższe emerytury. Albowiem 5 proc. strata poniesiona przez OFE jest równoznaczna z utratą 1 tys. zł ze zgromadzonego kapitału klienta. Według Stanisława Jóźwiaka, analityka PTE Polsat,  sytuacja, kiedy osoba jeszcze w ostatnim roku przed przejściem na emeryturę może ponieść straty, jest bardzo niekorzystna.
W chwili obecnej OFE nie mają jednak możliwości zabezpieczenia środków klientów przed wahaniami rynku papierów wartościowych – twierdzi gazeta. Według deklaracji resortu pracy, opracowanie zmian w przepisach o OFE rozpocznie się w II połowie br. i – w opinii ekspertów - ich przygotowanie może potrwać nawet dwa lata.  Marcin Kawiński, ekspert z Biura Rzecznika Ubezpieczonych uważa, że w związku z tym pierwsi emeryci są narażeni na loterię. Dlaczego ? Albowiem  comiesięczne świadczenie, zależne od koniunktury na rynku, może być za każdym razem inne

Czy ZUS zdąży z nowymi emeryturami?

Za pół roku ZUS ma ustalać nowe renty i emerytury kapitałowe oraz pośredniczyć w wypłacie świadczeń z OFE. Po raz pierwszy emerytury okresowe otrzymają również kobiety będące klientkami OFE, co również wymaga przygotowania ze strony ZUS.  Tymczasem Sejm nie zajął się jeszcze projektami ustaw będących podstawą do wypłaty nowych świadczeń – alarmuje  „Gazeta Prawna" (Nr z 16.06.2008 r.). Ponadto,  eksperci rynku informatycznego twierdzą, że ZUS może nie zdążyć z przygotowaniem systemu do nowych zadań – pisze dziennik ZUS natomiast, zdaniem specjalistów, będzie potrzebował około roku na wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych. „Gazeta Prawna” podaje, że zdaniem Piotra Starzyka, członka zarządu ZUS odpowiedzialnego za informatykę, obsługa nowych świadczeń od stycznia  2009 r. będzie przebiegać prawidłowo.

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych opóźniony

Wbrew zapowiedziom rząd nie skierował jeszcze do konsultacji społecznych projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Dopiero pod koniec czerwca Komisja Trójstronna ma zakończyć negocjacje w tej sprawie – donosi  „Gazeta Prawna" (Nr z 17.06.2008 r.).
Według gazety rząd nadal prowadzi negocjacje z partnerami społecznymi. A do tej pory udało się ustalić definicję pracy w szczególnych warunkach – pisze dziennik, powołując się na Agnieszkę Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej. Według minister  Chłoń-Domińczak,  ostateczny kształt projektu ustawy o emeryturach pomostowych powinien powstać w czasie negocjacji między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi.  A projekt może zostać przyjęty przez rząd jeszcze w lipcu, tak by  Sejm  mógł rozpocząć prace nad nim po wakacjach.  Tymczasem – pisze „Gazeta Prawna” - rządowi i związkom wciąż daleko do choćby zbliżenia stanowisk. W opinii Zbigniewa Kruszyńskiego, przedstawiciela NSZZ Solidarność w Komisji Trójstronnej, skierowanie do konsultacji społecznych projektu ustawy o emeryturach pomostowych, w której nie będą uwzględnione propozycje związków oraz pracodawców, będzie łamaniem wcześniejszych ustaleń rządu jeszcze z 1998 roku. Z kolei Waldemar Rutkowski z Forum Związków Zawodowych zwraca uwagę, że konieczne będzie także ustalenie wysokości składki na emerytury pomostowe opłacanej przez pracodawców. Wskazuje, że w toku negocjacji powinny też zostać ustalone różne formy zabezpieczeń przed zwolnieniami pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach, bo bez nich istnieje ryzyko masowych zwolnień osób uzyskujących prawo do świadczeń pomostowych. Z kolei Waldemar Rutkowski z Forum Związków Zawodowych twierdzi, że konieczne będzie także ustalenie wysokości składki na emerytury pomostowe opłacanej przez pracodawców. Wskazuje, że w toku negocjacji powinny też zostać ustalone różne formy zabezpieczeń przed zwolnieniami pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach, bo bez nich istnieje ryzyko masowych zwolnień osób uzyskujących prawo do świadczeń pomostowych.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT